Orpsy GENT
Orpsy GENT
Orpsy GENT

Orpsy is een onafhankelijk assessment en executive searchbureau uit Gent en Antwerpen. Sinds ruim 35 jaar richten wij ons in hoofdzaak op middenkader, kader en management functies binnen de private sector, de non-profit sector en de social profit sector.

Onze middelgrote structuur vertaalt zich in wendbaarheid en flexibiliteit aangaande de selectie procedures die wij begeleiden. Transparantie, duidelijke communicatie en ethiek stellen wij sterk voorop. We sturen in bijzonder mate aan op de objectivering van het selectie proces, waarbij zowel klant als kandidaat centraal staan.

Functies in verkoop, marketing, aankoop, productie, engineering, services, logistiek, human resources en algemeen management behoren tot onze portfolio.

Bezoek ook onze nieuwe website: http://www.loopbaancheques.be

Activiteiten

 • Internet assessment
 • Virtual assessment
 • Video assessment
 • Remote assessment
 • Selectiebureau
 • Virtueel assessment
 • Online testing
 • Online assessment
 • Digitale testen
 • Functiegebonden casus
 • Presentatie-oefeningen
 • Diepte-interviews
 • Persoonlijkheidstest
 • Analytische test
 • Planningstest
 • Leiderschapstest
 • Groepsdiscussies
 • Rollenspelen
 • Gedragsgerichte evaluatie
 • Competenties meten
 • Carrière stimuleren
 • Ontwikkelingsplan medewerkers
 • Coaching medewerkers
 • Loopbaanconsulenten
 • Sollicitaties
 • Bedrijfsontwikkeling hr
 • Begeleidingstrajecten loopbaanontwikkeling
 • Rialto recruitment
 • Objectieve rekruteringsprocessen
 • Opmaak functiebeschrijvingen
 • Opmaak competentieprofielen
 • Begeleiding selectieprocessen
 • Feedback sessies
 • Begeleiding reorganisaties
 • Begeleiding fusies
 • Begeleiding ontwikkelingstrajecten
 • Loopbaancoaching
 • Full day assessments
 • Half day assessments
 • Online assessments
 • Remote-interviewtechnieken
 • Kandidaten screenen
 • Functieanalyse
 • Competenties screenen
 • Hr advies
 • Executive search
 • Career development
 • Hr consultancy
 • Competentiemeting
 • Opmaken functie profiel
 • Hr-consulting
 • Competentiemeting van groepen
 • Groepsassessment
 • Persoonlijkheidsproeven
 • Arbeidshoudingproeven
 • Begaafdheidsproeven
 • In-basket oefeningen
 • Cases
 • Presentatieoefeningen
 • Panelinterviews
 • Feedbackgesprekken
 • Development center
 • Intakegesprekken
 • Persoonlijkheidsvragenlijst
 • Vragenlijst carriere ontwikkeling
 • Vragenlijst toekomstrollen
 • Leesbaarheidsproef
 • Leerbaarheid
 • Intelligentieproef
 • Postbak oefening met incidenten
 • Case study
 • Competentie gericht interview
 • Zelfevaluatie
 • Executive searchbureau
 • Industrial sales people
 • Human resources management
 • Hr-dienstverlener
 • Selectieprocedures
 • Gedeeltelijke selectie ondersteuning
 • Volledige selektieprocedure
 • Competentie onderzoek
 • Eigen up-to-date databestand
 • Extern databestand
 • Netwerken
 • Opmaken bedrijfsomschrijving
 • Publiceren job advertentie
 • Individuele psycho-technische screening
 • Individueeel assessment center
 • Afname psychologische proeven
 • Loopbaanbegeleiding
 • Rekrutering
 • Werving & selectie
 • Hr-diensten
 • Assessment centers
 • Selectieprocedures

Orpsy LinkedIn Profile

Contacteer  Orpsy

Orpsy  Contactpersonen

Functie: Naam Taal:
General Manager Dhr. Boris Coetsier (NL)
HR-consultant Dhr. Yannick Boets (NL)