U zocht op: bescherming van persoonsgegevens


» We tonen top 1-15 van 75  aanbevolen bedrijven

FLY BY WIRE

Het is onze missie om menselijke interactie te verhogen door innovatieve en proactieve ICT communicatiemiddelen aan te reiken. Fly By Wire houdt zijn beloftes en gaat tot het uiterste voor de klant.

8200 SINT-ANDRIES

050/96 96 00

tag: bescherming van persoonsgegevens
Baloise Insurance

...nv respecteert de privacy van de gebruikers van de website. Het verzamelen van persoonsgegevens via de Baloise Insurance-website en het gebruik dat Baloise Insurance van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en nemen wij ook volgende principes in acht Geschikt gebruik e...

9000 GENT

09/242 37 11

tag: bescherming van persoonsgegevens
ENTRAIDEGROUPE

- erkend ondernemongsloket-sociaal verzekeringsfonds-ziekenfonds-sociaal sekretariaat-verzekeringen

1140 BRUXELLES

02/743 04 82

tag: bescherming van persoonsgegevens
VAN DEN BOSSCHE MARTIN

...de verwerking, verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informat...

2880 Bornem

03/889 23 69

tag: bescherming van persoonsgegevens
Maes

...de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacy Statement, te consulteren via de website van easy-m. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER Op alle aanbiedinge...

1082 Sint-Agatha-Berchem

014/28 66 66

tag: bescherming van persoonsgegevens
SCARLET BUSINESS

...reeds aangevat is, verschuldigd. 13. Persoonlijke gegevens 13.1 De persoonsgegevens die door de Klant worden verstrekt en de gegevens die door Proximus worden verzameld betreffende het gebruik dat de Klant van de Dienst maakt, worden opgeslagen in de databanken van Proximus Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel. Deze gegevens worden verwerkt om de goede uitvoering...

1800 VILVOORDE

02/275 33 11

tag: bescherming van persoonsgegevens
INTRAVASCULAR - ICT CONSULT

...staan met deze site. 6. UW TOELATING TOT VERWERKING Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan intravascular - ICT Consult geeft u ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hierbovenvermelde doeleinden zie Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens Indien wij uw persoonsgegevens wensen te verwerken voor direct marketing acties zul...

2980 Zoersel

03/324 49 00

tag: bescherming van persoonsgegevens
BEELD-EN KLANKSTUDIO VAN HAVERE

...de consument ervan in kennis gesteld dat de verwerking door de verkoper van de persoonsgegevens, die voorkomen op het verkoopdocument, noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of dat de gegevens door hem kunnen worden aangewend met het oog op direct marketing. Gebruik gegevens voor interne doeleinden De gegevens kunnen worden gebruikt om de consument op de hoogte te hou...

2950 KAPELLEN (ANTWERPEN)

03/664 75 68

tag: bescherming van persoonsgegevens
BLF-ZAKENKANTOOR

...technische en organisatorische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens op een veilige wijze verwerkt worden en vertrouwelijk blijven. Argenta zal erover waken dat deze externe dienstverleners enkel toegang hebben tot de gegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun opdrachten. Argenta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verrichtingen van...

8710 Wielsbeke

056/61 28 67

tag: bescherming van persoonsgegevens
GOUBERT

...boven Rechten en informatie U heeft steeds het recht toegang te vragen tot de persoonsgegevens die over u worden verwerkt en ze te doen verbeteren of aanpassen. U dient daarvoor een schriftelijk verzoek, samen met een kopie van uw identiteitskaart te versturen aan Argenta Spaarbank nv, Klachtenbeheer, Belgilei 49-53, 2018 Antwerpen of naar klachtenbeheer@argenta.be. Mocht u om wel...

1760 Roosdaal

054/33 44 00

tag: bescherming van persoonsgegevens
LANDBOUWKREDIET WORTEGEM PETEGEM

...en op eenvoudig verzoek, het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing doeleinden. Om dit recht uit te oefenen, kan u zich via e-mail wenden tot de contactpersoon van deze site. Voor meer informatie wordt u uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register, bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijk...

9790 Petegem-aan-de-Schelde

055/31 92 81

tag: bescherming van persoonsgegevens
INFOR VBO-FEB - VERBOND VAN BELGISCHE ONDERNEMINGE

...in de wetgeving van het VK worden opgenomen. Wat met de overdracht van Europese persoonsgegevens naar het VK? 7. Zal de Europese Commissie kartels of staatssteun mogen onderzoeken in het Verenigd Koninkrijk? 8. Zal het Europees eenheidsoctrooi van kracht kunnen worden zonder de ratificering van het VK? 9. Zullen EU-beschermde merken en tekeningen modellen bescherming genieten in het...

1000 BRUSSEL 1

02/515 08 11

tag: bescherming van persoonsgegevens
ALKOBEL

Sinds 1998 is Alkobel actief in verkeerssignalisatie & bouw- en veiligheidsmaterialen. Door deze jarenlange ervaring beschikt Alkobel over diepgaande markt- en productkennis en dit maakt van ons dé gespecialiseerde groothandel die u zoekt.

2070 Burcht

03/219 09 86

tag: bescherming van persoonsgegevens
BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES

...van onze website voor u belangrijk is. Daarom nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij willen daarom dat u weet wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij deze gebruiken. Met deze Verklaring inzake gegevensbescherming willen wij u graag over onze maatregelen op het gebied van gegevensbescherming informeren. Geldigheid van de Verklaring inzake gegevensbe...

4400 Flémalle

011/93 21 36

tag: bescherming van persoonsgegevens
OPTIMA SELF-STORAGE

Heeft u nood aan opslagruimte voor uw promotiematerialen, archieven, beursstanden of seizoensgebonden voorraden, op korte of lange termijn Optima Self Storage verzekert u een oplossing op maat. Ontdek nu de veilige Self-Storage un

8570 VICHTE

056 77 73 80

tag: bescherming van persoonsgegevens

» We tonen top 16-30 van 75 aanbevolen bedrijven

Metalen Galler - Métaux Galler

...bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming WMPC en andere regelgeving inzake gegevensbescherming. De ons toevertrouwde persoonlijke gegevens worden gecodeerd door middel van digitale beveiligingssystemen en zo gecodeerd aan ons doorgegeven. Onze we...

2000 ANTWERPEN 1

03/231 46 00

tag: bescherming van persoonsgegevens
Land Rover

...de in de Europese richtlijnen vervatte beginselen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder EU-richtlijn 95 46 EG. Alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgeslagen op een beveiligde computerserver in het Verenigd Koninkrijk. Land Rover UK Banbury Rd, Gaydon, Warwick, Warwickshire CV35 0RR treedt op als verantwoordelijke voor de gegevensver...

2018 ANTWERPEN 7

03/241 11 11

tag: bescherming van persoonsgegevens
DELTA SERVICES TROCH

...zelf, alsook op de ter beschikking gestelde informatie. Bescherming van de persoonsgegevens De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden en dienen enkel om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht uw persoonlijke gegevens te raadplegen en, indien nodig...

9420 ERPE-MERE

053/70 12 50

tag: bescherming van persoonsgegevens
Beobank

Beobank NV/SA is een Belgische bank die haar producten en diensten aanbiedt aan meer dan 450.000 particuliere klanten in 192 verkooppunten. Beobank maakt deel uit van de groep Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), de grootste bank in Noord-Frankrijk.

1050 Elsene

02 626 54 80

tag: bescherming van persoonsgegevens
Auto-Glass E&M

Verkoop & plaatsing van alle autoruiten voor particulieren en bedrijvenSnelle plaatsing 1 u!Vakkundige afwerking - 28 jaar ervaring - zelfwerkende patronen.

2100 DEURNE (ANTWERPEN)

03/644 25 66

tag: bescherming van persoonsgegevens
VANHIE

Tuinmeubelen en tuincentrum Vanhie Meise

1860 MEISE

02/272 01 72

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

...8-12-1992 160 Informatiebescherming In de diverse bedrijfsprocessen worden persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens verwerkt payroll, kinderbijslag, enz.. Wij moeten ten allen tijde de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van die informatie garanderen. In Acerta houden wij een hoog beveiligingsniveau aan voor onze verwerking en voor de data die be...

8000 BRUGGE

050/44 31 60

tag: bescherming van persoonsgegevens
DENDRE-ESCAUT SERVICES FINANCIERS

...De aanvraag duurt 5 tot 10 minuten en verloopt in 4 stappen u geeft uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw eventuele mederekeninghouder in. u geeft enkele bijkomende gegevens in voor de bepaling van uw clintprofiel. u bevestigt uw aanvraag. u ondertekent uw aanvraag en stuurt ons die door. Als u over een kaartlezer beschikt die uw identiteitskaart kan lezen, kunt...

1030 Schaarbeek

02/387 00 21

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL SECRETARIAAT

...cli235nt, handelt Acerta als verwerker in uw opdracht en mag zij slechts de persoonsgegevens verwerken in uw opdracht en in het kader van de overeenkomst, hetzij op grond van een verplichting opgelegd door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie. Acerta verbindt zich ertoe zowel tijdens als na de uitvoering van deze overeenkomst geen enkele informatie, die Acerta bij...

3000 LEUVEN

078/05 10 61

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL SECRETARIAAT

...bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van die wet. Bezoekers kunnen op de Acerta website vrij hun persoonsgegevens registreren. Het verzamelen van persoonsgegevens via de Acerta-website is voor Acerta geen doelstelling op zich. Acerta verzamelt via zijn websites geen...

2610 WILRIJK (ANTWERPEN)

078/05 10 61

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL SECRETARIAAT

...bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van die wet. Bezoekers kunnen op de Acerta website vrij hun persoonsgegevens registreren. Het verzamelen van persoonsgegevens via de Acerta-website is voor Acerta geen doelstelling op zich. Acerta verzamelt via zijn websites geen...

2000 ANTWERPEN 1

078/05 10 61

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL SECRETARIAAT

...8-12-1992 160 Informatiebescherming In de diverse bedrijfsprocessen worden persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens verwerkt payroll, kinderbijslag, enz.. Wij moeten ten allen tijde de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van die informatie garanderen. In Acerta houden wij een hoog beveiligingsniveau aan voor onze verwerking en voor de data die be...

8000 BRUGGE

078/05 10 61

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL SECRETARIAAT

...Uw persoonsgegevens Als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt Acerta uw persoonsgegevens als cli235nt in het kader van klantenbeheer, prospectie en om u te informeren over haar diensten. In het kader van een ge239ntegreerde dienstverlening binnen de Acerta groep, ontvangt Acerta ook uw gegevens via andere Acerta entiteiten waar u klant bent, en zal zij de volgende gegev...

1190 VORST

078/05 10 62

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL SECRETARIAAT

...van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens8221 Wet van 8-12-1992 160 Informatiebescherming In de diverse bedrijfsprocessen worden persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens verwerkt payroll, kinderbijslag, enz.. Wij moeten ten allen tijde de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van die informatie gar...

2500 LIER

078/05 10 61

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL SECRETARIAAT

...van Acerta houden het gebruik in van zowel sensitieve bedrijfsgegevens als persoonsgegevens van haar klanten en partners. Deze gegevens moeten beveiligd zijn tegen diverse dreigingen en in overeenstemming met internationaal aanvaarde standaarden. Naast een goede technische beveiliging verwachten klanten en partners dat wij hun data met zorg behandelen. Acerta bevestigt dat zij i...

2800 MECHELEN

078/05 10 61

tag: bescherming van persoonsgegevens

» We tonen top 31-45 van 75 aanbevolen bedrijven

ACERTA SOCIAAL SECRETARIAAT

...van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens8221 Wet van 8-12-1992 160 Informatiebescherming In de diverse bedrijfsprocessen worden persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens verwerkt payroll, kinderbijslag, enz.. Wij moeten ten allen tijde de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van die informatie gar...

2300 TURNHOUT

078/05 10 61

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL SECRETARIAAT

...8-12-1992 160 Informatiebescherming In de diverse bedrijfsprocessen worden persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens verwerkt payroll, kinderbijslag, enz.. Wij moeten ten allen tijde de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van die informatie garanderen. In Acerta houden wij een hoog beveiligingsniveau aan voor onze verwerking en voor de data die be...

9000 GENT

078/05 10 61

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL SECRETARIAAT

...8-12-1992 160 Informatiebescherming In de diverse bedrijfsprocessen worden persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens verwerkt payroll, kinderbijslag, enz.. Wij moeten ten allen tijde de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van die informatie garanderen. In Acerta houden wij een hoog beveiligingsniveau aan voor onze verwerking en voor de data die be...

9300 AALST

078/05 10 61

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL SECRETARIAAT

...2001 ter uitvoering van die wet. Bezoekers kunnen op de Acerta website vrij hun persoonsgegevens registreren. Het verzamelen van persoonsgegevens via de Acerta-website is voor Acerta geen doelstelling op zich. Acerta verzamelt via zijn websites geen persoonsgegevens met het oog op direct marketing voor derden en geeft de persoonsgegevens ook niet door aan derden. Ingeval hiervan afge...

9100 SINT-NIKLAAS

078/05 10 61

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA KINDERBIJSLAGFONDS

...8-12-1992 160 Informatiebescherming In de diverse bedrijfsprocessen worden persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens verwerkt payroll, kinderbijslag, enz.. Wij moeten ten allen tijde de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van die informatie garanderen. In Acerta houden wij een hoog beveiligingsniveau aan voor onze verwerking en voor de data die be...

9000 GENT

078/15 92 99

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA KINDERBIJSLAGFONDS

...De verantwoordelijke voor de verwerking van de via onze website verworven persoonsgegevens en data is onze webmaster tot wie u een aanvraag tot inzage en of verbetering kan richten via e-mail. Mocht u vaststellen dat Acerta zake de bestaande wetgeving op bepaalde punten in gebreke zou blijven dan kan u hem dit eveneens melden. Voor bijkomende en onafhankelijke informatie over d...

3500 HASSELT

078/15 92 99

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA KINDERBIJSLAGFONDS

...van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens8221 Wet van 8-12-1992 160 Informatiebescherming In de diverse bedrijfsprocessen worden persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens verwerkt payroll, kinderbijslag, enz.. Wij moeten ten allen tijde de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van die informatie gar...

3000 LEUVEN

078/15 92 99

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA KINDERBIJSLAGFONDS

...van Acerta houden het gebruik in van zowel sensitieve bedrijfsgegevens als persoonsgegevens van haar klanten en partners. Deze gegevens moeten beveiligd zijn tegen diverse dreigingen en in overeenstemming met internationaal aanvaarde standaarden. Naast een goede technische beveiliging verwachten klanten en partners dat wij hun data met zorg behandelen. Acerta bevestigt dat zij i...

9100 SINT-NIKLAAS

078/15 92 99

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA KINDERBIJSLAGFONDS

...geen persoonsgegevens met het oog op direct marketing voor derden en geeft de persoonsgegevens ook niet door aan derden. Ingeval hiervan afgeweken wordt verbindt Acerta er zich toe om dit steeds uitdrukkelijk te vermelden en om hiervoor uitdrukkelijke toestemming te vragen. Acerta zelf kan deze persoonsgegevens wel gebruiken met het oog op prospectie en de promotie van haar product...

2300 TURNHOUT

078/15 92 99

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

...Uw persoonsgegevens Als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt Acerta uw persoonsgegevens als cli235nt in het kader van klantenbeheer, prospectie en om u te informeren over haar diensten. In het kader van een ge239ntegreerde dienstverlening binnen de Acerta groep, ontvangt Acerta ook uw gegevens via andere Acerta entiteiten waar u klant bent, en zal zij de volgende gegev...

9300 AALST

053/21 38 59

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA VERZEKERINGSFONDS

...te worden als een aanvulling op uw bestaande contractuele afspraken 2.1 Uw persoonsgegevens Als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt Acerta uw persoonsgegevens als cli235nt in het kader van klantenbeheer, prospectie en om u te informeren over haar diensten. In het kader van een ge239ntegreerde dienstverlening binnen de Acerta groep, ontvangt Acerta ook uw gegevens...

2000 ANTWERPEN 1

03/707 21 36

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

...De verantwoordelijke voor de verwerking van de via onze website verworven persoonsgegevens en data is onze webmaster tot wie u een aanvraag tot inzage en of verbetering kan richten via e-mail. Mocht u vaststellen dat Acerta zake de bestaande wetgeving op bepaalde punten in gebreke zou blijven dan kan u hem dit eveneens melden. Voor bijkomende en onafhankelijke informatie over d...

2610 WILRIJK (ANTWERPEN)

03/829 23 10

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

...van Acerta houden het gebruik in van zowel sensitieve bedrijfsgegevens als persoonsgegevens van haar klanten en partners. Deze gegevens moeten beveiligd zijn tegen diverse dreigingen en in overeenstemming met internationaal aanvaarde standaarden. Naast een goede technische beveiliging verwachten klanten en partners dat wij hun data met zorg behandelen. Acerta bevestigt dat zij i...

1020 BRUSSEL 2

02/475 45 00

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

...van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens8221 Wet van 8-12-1992 160 Informatiebescherming In de diverse bedrijfsprocessen worden persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens verwerkt payroll, kinderbijslag, enz.. Wij moeten ten allen tijde de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van die informatie gar...

9200 DENDERMONDE

053/ 8 2 62 95

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

...van Acerta houden het gebruik in van zowel sensitieve bedrijfsgegevens als persoonsgegevens van haar klanten en partners. Deze gegevens moeten beveiligd zijn tegen diverse dreigingen en in overeenstemming met internationaal aanvaarde standaarden. Naast een goede technische beveiliging verwachten klanten en partners dat wij hun data met zorg behandelen. Acerta bevestigt dat zij i...

9000 GENT

078/05 10 61

tag: bescherming van persoonsgegevens

» We tonen top 46-60 van 75 aanbevolen bedrijven

ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

...op de Acerta website vrij hun persoonsgegevens registreren. Het verzamelen van persoonsgegevens via de Acerta-website is voor Acerta geen doelstelling op zich. Acerta verzamelt via zijn websites geen persoonsgegevens met het oog op direct marketing voor derden en geeft de persoonsgegevens ook niet door aan derden. Ingeval hiervan afgeweken wordt verbindt Acerta er zich toe om dit st...

3500 HASSELT

078/05 10 61

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

...Uw persoonsgegevens Als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt Acerta uw persoonsgegevens als cli235nt in het kader van klantenbeheer, prospectie en om u te informeren over haar diensten. In het kader van een ge239ntegreerde dienstverlening binnen de Acerta groep, ontvangt Acerta ook uw gegevens via andere Acerta entiteiten waar u klant bent, en zal zij de volgende gegev...

8500 KORTRIJK

056/26 67 34

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

...van Acerta houden het gebruik in van zowel sensitieve bedrijfsgegevens als persoonsgegevens van haar klanten en partners. Deze gegevens moeten beveiligd zijn tegen diverse dreigingen en in overeenstemming met internationaal aanvaarde standaarden. Naast een goede technische beveiliging verwachten klanten en partners dat wij hun data met zorg behandelen. Acerta bevestigt dat zij i...

3000 LEUVEN

016/24 52 19

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

...Uw persoonsgegevens Als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt Acerta uw persoonsgegevens als cli235nt in het kader van klantenbeheer, prospectie en om u te informeren over haar diensten. In het kader van een ge239ntegreerde dienstverlening binnen de Acerta groep, ontvangt Acerta ook uw gegevens via andere Acerta entiteiten waar u klant bent, en zal zij de volgende gegev...

2500 LIER

03/491 84 34

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

...bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van die wet. Bezoekers kunnen op de Acerta website vrij hun persoonsgegevens registreren. Het verzamelen van persoonsgegevens via de Acerta-website is voor Acerta geen doelstelling op zich. Acerta verzamelt via zijn websites geen...

8400 OOSTENDE

059/34 10 60

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

...van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens8221 Wet van 8-12-1992 160 Informatiebescherming In de diverse bedrijfsprocessen worden persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens verwerkt payroll, kinderbijslag, enz.. Wij moeten ten allen tijde de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van die informatie gar...

9100 SINT-NIKLAAS

03/780 74 50

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

...van Acerta houden het gebruik in van zowel sensitieve bedrijfsgegevens als persoonsgegevens van haar klanten en partners. Deze gegevens moeten beveiligd zijn tegen diverse dreigingen en in overeenstemming met internationaal aanvaarde standaarden. Naast een goede technische beveiliging verwachten klanten en partners dat wij hun data met zorg behandelen. Acerta bevestigt dat zij i...

2300 TURNHOUT

014/40 02 50

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA VERZEKERINGSMAKELAAR

...van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens8221 Wet van 8-12-1992 160 Informatiebescherming In de diverse bedrijfsprocessen worden persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens verwerkt payroll, kinderbijslag, enz.. Wij moeten ten allen tijde de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van die informatie gar...

3500 HASSELT

011/24 94 36

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA VERZEKERINGSMAKELAAR

...op de Acerta website vrij hun persoonsgegevens registreren. Het verzamelen van persoonsgegevens via de Acerta-website is voor Acerta geen doelstelling op zich. Acerta verzamelt via zijn websites geen persoonsgegevens met het oog op direct marketing voor derden en geeft de persoonsgegevens ook niet door aan derden. Ingeval hiervan afgeweken wordt verbindt Acerta er zich toe om dit st...

8500 KORTRIJK

056/26 67 55

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA KINDERBIJSLAGFONDS

...van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens8221 Wet van 8-12-1992 160 Informatiebescherming In de diverse bedrijfsprocessen worden persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens verwerkt payroll, kinderbijslag, enz.. Wij moeten ten allen tijde de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van die informatie gar...

1020 BRUSSEL 2

078/15 92 98

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL SECRETARIAAT

...van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens8221 Wet van 8-12-1992 160 Informatiebescherming In de diverse bedrijfsprocessen worden persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens verwerkt payroll, kinderbijslag, enz.. Wij moeten ten allen tijde de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van die informatie gar...

8500 KORTRIJK

056/26 67 01

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA SOCIAAL SECRETARIAAT

...8-12-1992 160 Informatiebescherming In de diverse bedrijfsprocessen worden persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens verwerkt payroll, kinderbijslag, enz.. Wij moeten ten allen tijde de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van die informatie garanderen. In Acerta houden wij een hoog beveiligingsniveau aan voor onze verwerking en voor de data die be...

8400 OOSTENDE

078/05 10 61

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA ONDERNEMINGSLOKET

...cli235nt, handelt Acerta als verwerker in uw opdracht en mag zij slechts de persoonsgegevens verwerken in uw opdracht en in het kader van de overeenkomst, hetzij op grond van een verplichting opgelegd door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie. Acerta verbindt zich ertoe zowel tijdens als na de uitvoering van deze overeenkomst geen enkele informatie, die Acerta bij...

9300 AALST

053/ 2 1 38 59

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA ONDERNEMINGSLOKET

...zal alle nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens door u toevertrouwd aan haar te beschermen. Zo verbindt Acerta er zich toe om uw gegevens op die manier te beveiligen dat derden geen data kunnen consulteren en of wijzigen. Echter aanvaardt u dat i beschikbare gegevens verwerkt worden in een globale en niet-identificeerbare statistiek...

8000 BRUGGE

053/21 38 59

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA ONDERNEMINGSLOKET

...8-12-1992 160 Informatiebescherming In de diverse bedrijfsprocessen worden persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens verwerkt payroll, kinderbijslag, enz.. Wij moeten ten allen tijde de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van die informatie garanderen. In Acerta houden wij een hoog beveiligingsniveau aan voor onze verwerking en voor de data die be...

9200 DENDERMONDE

053/82 62 95

tag: bescherming van persoonsgegevens

» We tonen top 61-75 van 75 aanbevolen bedrijven

ACERTA ONDERNEMINGSLOKET

...cli235nt, handelt Acerta als verwerker in uw opdracht en mag zij slechts de persoonsgegevens verwerken in uw opdracht en in het kader van de overeenkomst, hetzij op grond van een verplichting opgelegd door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie. Acerta verbindt zich ertoe zowel tijdens als na de uitvoering van deze overeenkomst geen enkele informatie, die Acerta bij...

9000 GENT

09/264 12 66

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA ONDERNEMINGSLOKET

...2001 ter uitvoering van die wet. Bezoekers kunnen op de Acerta website vrij hun persoonsgegevens registreren. Het verzamelen van persoonsgegevens via de Acerta-website is voor Acerta geen doelstelling op zich. Acerta verzamelt via zijn websites geen persoonsgegevens met het oog op direct marketing voor derden en geeft de persoonsgegevens ook niet door aan derden. Ingeval hiervan afge...

3500 HASSELT

011/24 94 34

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA ONDERNEMINGSLOKET

...2001 ter uitvoering van die wet. Bezoekers kunnen op de Acerta website vrij hun persoonsgegevens registreren. Het verzamelen van persoonsgegevens via de Acerta-website is voor Acerta geen doelstelling op zich. Acerta verzamelt via zijn websites geen persoonsgegevens met het oog op direct marketing voor derden en geeft de persoonsgegevens ook niet door aan derden. Ingeval hiervan afge...

8500 KORTRIJK

056/26 67 27

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA ONDERNEMINGSLOKET

...Registreer ze hier. 1. Privacy bij verwerking van via de Acerta website ontvangen persoonsgegevens Acerta respecteert bij de verwerking van via de Acerta website ontvangen persoonsgegevens de bestaande wetgeving de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter...

3000 LEUVEN

016/24 52 28

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA ONDERNEMINGSLOKET

...bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van die wet. Bezoekers kunnen op de Acerta website vrij hun persoonsgegevens registreren. Het verzamelen van persoonsgegevens via de Acerta-website is voor Acerta geen doelstelling op zich. Acerta verzamelt via zijn websites geen...

2500 LIER

03/491 84 34

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA ONDERNEMINGSLOKET

...van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens8221 Wet van 8-12-1992 160 Informatiebescherming In de diverse bedrijfsprocessen worden persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens verwerkt payroll, kinderbijslag, enz.. Wij moeten ten allen tijde de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van die informatie gar...

2800 MECHELEN

015/40 42 44

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA ONDERNEMINGSLOKET

...8-12-1992 160 Informatiebescherming In de diverse bedrijfsprocessen worden persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens verwerkt payroll, kinderbijslag, enz.. Wij moeten ten allen tijde de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van die informatie garanderen. In Acerta houden wij een hoog beveiligingsniveau aan voor onze verwerking en voor de data die be...

8400 OOSTENDE

059/34 10 60

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA ONDERNEMINGSLOKET

...is voor Acerta geen doelstelling op zich. Acerta verzamelt via zijn websites geen persoonsgegevens met het oog op direct marketing voor derden en geeft de persoonsgegevens ook niet door aan derden. Ingeval hiervan afgeweken wordt verbindt Acerta er zich toe om dit steeds uitdrukkelijk te vermelden en om hiervoor uitdrukkelijke toestemming te vragen. Acerta zelf kan deze persoonsgegeven...

8800 ROESELARE

051/26 08 92

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA ONDERNEMINGSLOKET

...van Acerta houden het gebruik in van zowel sensitieve bedrijfsgegevens als persoonsgegevens van haar klanten en partners. Deze gegevens moeten beveiligd zijn tegen diverse dreigingen en in overeenstemming met internationaal aanvaarde standaarden. Naast een goede technische beveiliging verwachten klanten en partners dat wij hun data met zorg behandelen. Acerta bevestigt dat zij i...

9100 SINT-NIKLAAS

03/780 74 55

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA ONDERNEMINGSLOKET

...cli235nt, handelt Acerta als verwerker in uw opdracht en mag zij slechts de persoonsgegevens verwerken in uw opdracht en in het kader van de overeenkomst, hetzij op grond van een verplichting opgelegd door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie. Acerta verbindt zich ertoe zowel tijdens als na de uitvoering van deze overeenkomst geen enkele informatie, die Acerta bij...

2300 TURNHOUT

014/40 02 50

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA CONSULT

...van Acerta houden het gebruik in van zowel sensitieve bedrijfsgegevens als persoonsgegevens van haar klanten en partners. Deze gegevens moeten beveiligd zijn tegen diverse dreigingen en in overeenstemming met internationaal aanvaarde standaarden. Naast een goede technische beveiliging verwachten klanten en partners dat wij hun data met zorg behandelen. Acerta bevestigt dat zij i...

1020 BRUSSEL 2

02/474 01 06

tag: bescherming van persoonsgegevens
ACERTA CONSULT

...van Acerta houden het gebruik in van zowel sensitieve bedrijfsgegevens als persoonsgegevens van haar klanten en partners. Deze gegevens moeten beveiligd zijn tegen diverse dreigingen en in overeenstemming met internationaal aanvaarde standaarden. Naast een goede technische beveiliging verwachten klanten en partners dat wij hun data met zorg behandelen. Acerta bevestigt dat zij i...

2610 WILRIJK (ANTWERPEN)

03/740 78 40

tag: bescherming van persoonsgegevens
HDP Sociaal Secretariaat

...of het gebruik van dergelijke externe websites en van hun inhoud ervan. De persoonsgegevens die de bezoeker via de website ingeeft, zullen door de HDP groep verwerkt worden om de door de bezoeker gevraagde informatie of diensten te verstrekken. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de...

5030 GEMBLOUX

081/62 04 65

tag: bescherming van persoonsgegevens
HDP Guichet d´Entreprise

...of het gebruik van dergelijke externe websites en van hun inhoud ervan. De persoonsgegevens die de bezoeker via de website ingeeft, zullen door de HDP groep verwerkt worden om de door de bezoeker gevraagde informatie of diensten te verstrekken. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de...

6000 CHARLEROI

071/50 98 60

tag: bescherming van persoonsgegevens
HDP Sociaal Verzekeringsfonds

...de bezoeker gevraagde informatie of diensten te verstrekken. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De bezoeker heeft steeds toegang tot zijn persoonsgegevens. Hij zij kan tevens op eenvoudig verzoek, de juistheid ervan verifiren en heeft steeds het recht om alle...

1210 BRUSSEL 21

02/289 68 01

tag: bescherming van persoonsgegevens
We tonen maximum de top 75 van vele bedrijven.

Aanbevolen bedrijven

FLY BY WIRE ENTRAIDEGROUPE INFOR VBO-FEB - VERBOND VAN BELGISCHE ONDERNEMINGE BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES LANDBOUWKREDIET WORTEGEM PETEGEM ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS