U zocht op: intellectuele eigendomsrechten


» We tonen top 1-15 van 75  aanbevolen bedrijven

BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL

... de noemer die betrekking hebben op de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten Nexus-breuk. We kunnen de aftrek voorstellen aan de hand van volgende formule AFTREK 85 x NETTO INKOMSTEN intellectuele eigendom x NEXUS-BREUK De innovatieaftrek kan ook worden toegepast wanneer het intellectueel recht nog in aanvraag is. Deze aftrek is dan voorwaardelijk en tijd...

2000 ANTWERPEN 1

03/225 00 60

tag: intellectuele eigendomsrechten
KEYMARKS

Keymarks is uw ideale partner in de bescherming van uw merken, modellen en alle aspecten van intellectuele eigendom.

1030 BRUSSEL 3

02/733 87 99

tag: intellectuele eigendomsrechten
Gevers & Partners

...het oog op het verkrijgen, handhaven, uitbaten of verdedigen van de industrile eigendomsrechten, naburige rechten en rechten met betrekking tot alle daarmee gerelateerde vragen. Artikel 2 - Definities ?GEVERS? verwijst naar de vennootschap in de GEVERS Groep o.m. GEVERS Legal SA NV, GEVERS Patents SA NV, GEVERS Belgium NV SA, GEVERS ORES SA, GLN SA, GEVERS Suisse SA met wie de Kl...

1060 SINT-GILLIS

02/715 37 11

tag: intellectuele eigendomsrechten
GUNZBURG, CORNETTE & SCHOTS ADVOCATEN

...van overeenkomsten evenals gerechtelijke procedures inzake intellectuele eigendomsrechten merken, octrooien, auteursrecht, handelsnamen, databanken, ... beheer merkenportefeuilles muziekuitgeverijen en duplicatie-industrie auteurs van televisie- en radioformats reclame- en onlinewereld nationale en internationale licenties merken, octrooien, ... theatergroepen commercieum...

2060 Antwerpen

03/234 13 16

tag: intellectuele eigendomsrechten
GEVERS & VANDER HAEGHEN

...precieze aanbeveling. Oppositie Hoe verhindert u het ontstaan van intellectuele eigendomsrechten die de uwe kunnen schaden? Een van de meest radicale middelen is verzet, een snelle en toegankelijke administratieve procedure. Samen met u onderneemt GEVERS snel de juiste actie om onherstelbare schade te vermijden een recht dat met het uwe concurreert, te dichtbij, te gelijkaardig. Con...

4000 LIEGE 1

03/252 42 24

tag: intellectuele eigendomsrechten
GEVERS & VANDER HAEGHEN

...het oog op het verkrijgen, handhaven, uitbaten of verdedigen van de industrile eigendomsrechten, naburige rechten en rechten met betrekking tot alle daarmee gerelateerde vragen. Artikel 2 - Definities ?GEVERS? verwijst naar de firma GEVERS met wie de Klant een contract heeft afgesloten, de adviseurs inzake industrile eigendom, hun medewerkers en het administratief personeel die ingr...

9000 GENT

03/269 23 80

tag: intellectuele eigendomsrechten
BUREAU DE RYCKER

...het gebied van hun intellectuele eigendomsrechten, meer bepaald de industri�le eigendomsrechten. Door onze jarenlange ervaring beschikken wij over de nodige know-how om onze cli�nten nationaal en Europees bij te staan. We hebben in alle landen van de wereld contacten met collega s, ingenieurs en juristen voor het behandelen van plaatselijke aangelegenheden met betrekking tot uitvindi...

2000 ANTWERPEN 1

03/231 69 00

tag: intellectuele eigendomsrechten
Maes

...behouden bij easy-m en of de rechtenhoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en of commercile know-how, methoden en concepten. Easy-m hecht veel belang aan intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor...

1082 Sint-Agatha-Berchem

014/28 66 66

tag: intellectuele eigendomsrechten
INNOFOCUS

Innofocus is gespecialiseerd in de creatie en implementatie van planning- en begeleidingsinstrumenten ten behoeve van het beheer van intellectuele eigendomsrechten (IP), risicokapitaal, business en financi?le planning.

2000 ANTWERPEN 1

03/771 16 30

tag: intellectuele eigendomsrechten
SCARLET BUSINESS

...met het oog op een kwaliteitscontrole van de dienst. Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten 11.1 Scarlet kent de Klant een persoonlijke, niet overdraagbare en niet exclusieve licentie toe om tijdens de duur van de Overeenkomst alle door Scarlet desgevallend geleverde software en de daarbij behorende documentatie met betrekking tot de Dienst te gebruiken. Scarlet en haar eventuel...

1800 VILVOORDE

02/275 33 11

tag: intellectuele eigendomsrechten
DOMAINMASTERS

...cursussen en workshops over domeinnamen, merken en andere intellectuele eigendomsrechten. Ook geven zij zelf presentaties en workshops over deze onderwerpen. Dat kan zowel in Belgi als in Nederland. Tegen een van te voren overeengekomen prijs komen zij desgewenst bij u op kantoor om daar een presentatie te geven of om samen met u uw wensen te bespreken of uw domeinnaam- of me...

8880 SINT-ELOOIS-WINKEL

056/50 60 86

tag: intellectuele eigendomsrechten
BVC SPOT BUY CENTER

...verplichtingen van BVC AC krachtens het Contract na te komen. 13. Intellectuele eigendomsrechten - De Leverancier garandeert dat hij rechtsgeldig beschikt over alle in de geleverde Producten vervatte of hierop betrekking hebbende rechten, octrooien, licenties, goedkeuringen, knowhow, auteursrechten, merken, tekeningen, modellen, enz. hierna de Intellectuele Eigendomsrechten en verl...

2630 AARTSELAAR

03/369 07 11

tag: intellectuele eigendomsrechten
BUILDING TREATMENTS & APPLICATIONS

...s, benamingen en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten die Verstraete Vanhecke of derden toebehoren. Verstraete Vanhecke staat u toe om informatie die op of via deze website wordt aangeboden, te bekijken en te downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Verstraete Vanhecke de i...

2610 WILRIJK (ANTWERPEN)

03/829 05 92

tag: intellectuele eigendomsrechten
GEVERS & PARTNERS

...klanten 11 februari 2014 Frans Polynesi erkenningssysteem van industrile eigendomsrechten 24 december 2013 The GEVERS Wishes 03 oktober 2013 Werking van het USPTO gedurende de shutdown periode 12 juli 2013 Versoepeling octrooi-aftrek voor kmo s 14 mei 2013 Uw domeinnaam met .be-extensie die een of meerdere accenttekens bevat next last GEVERS 2014 Disclaimer Algemene voo...

4000 LIEGE 1

03/252 42 24

tag: intellectuele eigendomsrechten
@DVERLAW

...Nederlands - Frans - Engels Voorkeurmateries Handelsrecht Intellectuele eigendomsrechten Familierecht Persoonlijk Geboren te Nivove op 17 11 1985 Wonende te Oedelem previous next maak een afspraak Advocaten Mr. Martine Van Elslander Mr. Paul Demaegdt Mr. Peter Crutelle Mr. Dries Lannoo Mr. Elke Croppen Mr. Ellen Vandaele Mr. Nick Lucas Mr. Fauve Dancet Mr. Karen Van Haverbek...

8000 BRUGGE

050/32 07 07

tag: intellectuele eigendomsrechten

» We tonen top 16-30 van 75 aanbevolen bedrijven

ABM+

...info@abmplus.be. Gelieve hierbij duidelijk de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en de URL van de gegevens op de Website die geschonden werden of inbreukmakend is zijn te vermelden, alsook voldoende gegevens na te laten die ons in staat stellen u te contacteren adres, e-mailadres, telefoonnummer. 4. Beperking van aansprakelijkheid U aanvaardt en verklaart dat AB...

1910 KAMPENHOUT

016/60 98 00

tag: intellectuele eigendomsrechten
LEENDERS & SNEPVANGERS

Gespecialiseerde juridische bijstand voorondernemingen:invorderingen (nationaal & internationaal)handels-en commercile geschillen,contracten, vennootschapsrecht enverenigingen, financieel recht,intellectuele eigendomsrecht, ...

2600 Antwerpen

03/295 75 75

tag: intellectuele eigendomsrechten
ANTRECO

...u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Intellectuele eigendomsrechten De teksten, tekeningen, foto s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Zuidnatie NV of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schrifte...

2000 ANTWERPEN 1

03/205 97 00

tag: intellectuele eigendomsrechten
ERIK VAN GERVEN ADVOCATENKANTOOR

...u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Intellectuele eigendomsrechten De teksten, tekeningen, foto s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ons of derden toe. Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk...

9080 LOCHRISTI

09/355 10 06

tag: intellectuele eigendomsrechten
GEVERS & PARTNERS

...te worden voor de bescherming, het beheer en de exploitatie van uw intellectuele eigendomsrechten afgestemd op uw business-strategie. Onze toegevoegde waarde kwaliteit, veiligheid, innovatie en uitmuntendheid. De kwaliteit van de relatie die wij met u, onze klanten, hebben is wat echt belangrijk is. Over GEVERS GLN is part of the GEVERS Group Ons doel is om uw bevoorrechte partner te...

1060 BRUSSEL 6

02/715 37 11

tag: intellectuele eigendomsrechten
F-Class

...zullen zijn. Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten 8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de geest van producten en diensten, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van Opdrachtgever, blijven berusten bij F-Class. 8.2 F-Class zal Opdrachtever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is o...

8740 Pittem

056/25 48 91

tag: intellectuele eigendomsrechten
SIDALUX

...algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van concept, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto s, de animaties, logo s, merken, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek e.d. zijn beschermd do...

9620 Grotenberge

09 360 24 01

tag: intellectuele eigendomsrechten
ELECTRO LE JEUNE

...informatie, de foto s, de merken, en de logo s zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Electro Le Jeune, haar aangestelde of toeleveranciers. Elke bezoeker van de website dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren en hij zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van El...

3740 Bilzen

089/50 33 50

tag: intellectuele eigendomsrechten
Total Air Concept

...diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commercile doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verbode...

3920 LOMMEL

011/74 75 40

tag: intellectuele eigendomsrechten
KWANTEN

...diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commercile doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden...

3520 ZONHOVEN

011/81 75 71

tag: intellectuele eigendomsrechten
HORIZON HET GEZIN

...ingevolge storingen of omwille van enige andere technische reden. Intellectuele eigendomsrechten De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van de EASYPAY GROUP nv sa of haar partners, zoals weergegeven op deze website. De teksten, tekeningen, foto s, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo s en andere bestanddelen...

8000 BRUGGE

050/44 93 00

tag: intellectuele eigendomsrechten
NEVERO

...verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo?s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van de website of rechthoudende derden. Beperking van aansprakelijkheid De informatie...

3630 MAASMECHELEN

089/76 76 20

tag: intellectuele eigendomsrechten
ATS STEVENS

...diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commercile doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verbode...

3910 Neerpelt

0474/ 94 48 05

tag: intellectuele eigendomsrechten
BV Beirens & Wellens

...en kan vertrouwelijke en of bevoorrechte gegevens en of door intellectuele-eigendomsrechten beschermde informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde. De veiligheid of juistheid van e-mailber...

2030 ANTWERPEN 3

03/226 75 00

tag: intellectuele eigendomsrechten
ATTENTIA SOCIAAL SECRETARIAAT LIEGE

...van de desbetreffende webpagina s. Attentia groep behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Toepasselijk recht - Geschillen Eventuele geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website vallen onder de Belgische wetgeving. Elke klacht moet voorafgaandelijk doorgegeven worden aan Attentia groep. Ingeval de be...

4020 LIEGE 2

04/340 35 04

tag: intellectuele eigendomsrechten

» We tonen top 31-45 van 75 aanbevolen bedrijven

CONTROL & AUTOMATION MAGAZINE

Control & Automation Magazine richt zich als vakmagazine tot het midden- en hogere technische management. Centrale thema's zijn engineering, industrile automatisering en machine/installatiebouw in alle types van industrien en sectoren.

2275 WECHELDERZANDE

03/326 56 16

tag: intellectuele eigendomsrechten
PUMPS MAGAZINE

Pumps Magazine is het enige vaktijdschrift in Belgi dat in elk nummer uitgebreid verslag brengt over nieuwe ontwikkelingen, produkten en diensten op het vlak van de pomptechniek, piping, afsluiters, regelkleppen, filters en afdichtingen.

2275 WECHELDERZANDE

03/326 56 16

tag: intellectuele eigendomsrechten
VLIENDERHOF

...beslag Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken Consumentenrecht Intellectuele eigendomsrechten Economisch strafrecht Internationale handel Koop verkoop, betalingstechnieken, transport? previous next Rechtsmateries Burgerlijk recht Strafrecht Handelsrecht Fiscaal recht Publiekrecht Arbeids- en sociaal recht Internationaal privaatrecht Filips De Goedelaan 11 - 8000 Brugge - Tel. 05...

8000 Brugge

050/32 07 07

tag: intellectuele eigendomsrechten
MAINTENANCE MAGAZINE

Maintenance Magazine is een vaktijdschrift over mechanisch/elektrisch onderhoud van productiefaciliteiten, machines en onderhoud/renovatie van industrile gebouwen. Het richt zich tot de maintenance managers, hoofden van de TD en de aankoopdienst.

2275 WECHELDERZANDE

03/326 56 16

tag: intellectuele eigendomsrechten
Ascento Namur

...u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo?s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan t-groep nv of rechthoudende derden. Beperking van aansprakelijkheid De informatie op de webstite is...

5000 NAMUR

081/42 10 55

tag: intellectuele eigendomsrechten
C3WAVE

...u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Intellectuele eigendomsrechten De teksten, tekeningen, foto s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord...

2650 Edegem

03/449 09 42

tag: intellectuele eigendomsrechten
DIDDEN MANAGEMENT

...wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken. Intellectuele eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Didden, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende...

1703 Dilbeek

02/569 41 80

tag: intellectuele eigendomsrechten
ROULARTA BOOKS

MEIBOOMLAAN 33 8800 ROESELARE

8800 ROESELARE

051/26 63 32

tag: intellectuele eigendomsrechten
ROULARTA MEDIA GROUP

RESEARCH PARK 1731 ZELLIK

1731 ZELLIK

02/467 56 11

tag: intellectuele eigendomsrechten
Ascento Leuven

Ascento wil als een fullservice hrm-specialist haar prive- en publieke klanten, enerzijds adviseren omtrent, en anderzijds ondersteunen bij de implementatie van, een geïntegreerd hrm-beleid (instroom - doorstroom - uitstroom)

3018 Wijgmaal

016 31 44 00

tag: intellectuele eigendomsrechten
BELGISCH OLYMPISCH EN INTERFEDERAAL COMITE - BOIC

...erkent dat het BOIC de enige houder en rechthebbende is van alle intellectuele eigendomsrechten, en meer in het bijzonder van de auteursrechten en databankrechten, met betrekking tot de Website als zodanig. Bepaalde informatie die via de Website aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld kunnen werken omvatten waarop rechten van derden rusten, en meer in het bijzonder auteursrech...

1020 BRUSSEL 2

02/474 51 50

tag: intellectuele eigendomsrechten
SIMILAR DREAMS

...u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo?s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Similar Dreams bvba of rechthoudende derden. Bepeperking van aansprakelijkheid De informatie op de w...

2000 ANTWERPEN 1

03/232 24 00

tag: intellectuele eigendomsrechten
PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN

PMV financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering en realiseert met en voor de overheid en andere partners projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.

1000 BRUSSEL 1

02/229 52 30

tag: intellectuele eigendomsrechten
ALKOBEL

...algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van concept, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto s, de animaties, logo s, merken, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek e.d. zijn beschermd do...

2070 Burcht

03/219 09 86

tag: intellectuele eigendomsrechten
LANDBOUWKREDIET WIJTSCHATE-VANTHORRE

...geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding van intellectuele eigendomsrechten. Het is mogelijk dat bepaalde diensten of materialen op deze site niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. De vermelde prijzen zijn enkel indicatief en zonder enige verbintenis. Pipe Solutions kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die deze site u berok...

8953 WIJTSCHATE

057/44 46 90

tag: intellectuele eigendomsrechten

» We tonen top 46-60 van 75 aanbevolen bedrijven

Kantoor Windey

...publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan TDC Consulting Services bvba Webassur.be of Kantoor Windey. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van TDC Consulting Services bvba is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over t...

9100 Sint-Niklaas

052/46 24 63

tag: intellectuele eigendomsrechten
TELMACOM

...bvba of rechthoudende derden en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz., hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie,...

2830 WILLEBROEK

052/31 78 53

tag: intellectuele eigendomsrechten
PLUS BUSINESS SERVICES

...de verstrekte gegevens zoals teksten en foto s beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van poetsbedrijf Plus Business Services uit Kortrijk, Belgi. De gehele of gedeeltelijke weergave, aanpassing, reproductie en gebruik voor commercile doeleinden op eender welke wijze van een deel van de website van Plus Business Services is verboden zonder...

8500 KORTRIJK

056/23 45 40

tag: intellectuele eigendomsrechten
sraai

...verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo?s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van de website of rechthoudende derden. Beperking van aansprakelijkheid De informatie...

2030 ANTWERPEN 3

03/543 92 61

tag: intellectuele eigendomsrechten
AMW Draai- en Freeswerk

AMW Industry BVBA is een mechanisch atelier gespecialiseerd in het vervaardigen en herstellen van onderdelen voor industrie en scheepvaart.

2030 ANTWERPEN 3

03/543 92 61

tag: intellectuele eigendomsrechten
ARNOLD & SIEDSMA

...een innovatie strategie geeft ... Lees meer Financin innovatie Intellectuele eigendomsrechten kunnen uitgroeien tot essentieumlle onderdelen van een bedrijf. Het is zaak de waarde van uw intellectueel eigendom nauwkeurig in kaart te brengen. Diverse aspecten kunnen hierbij een rol spelen of gebruikt worden voor uw bedrijf. Arnold Siedsma, soms in combinat ... Lees meer Kunnen...

2000 ANTWERPEN 1

03/213 59 60

tag: intellectuele eigendomsrechten
Soft Construct

...geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis. Handelsmerken Alle product- of bedrijfsnamen, logo s en beelden, vermeld op deze...

2550 KONTICH

03/237 79 15

tag: intellectuele eigendomsrechten
BEELD-EN KLANKSTUDIO VAN HAVERE

Groothandel in audiovisueel materiaal, handel in audio- en videoapparatuur | datatransmissie, video en data presentatie, camerabewaking, video en parlefonie, onderhouden en beheren van IT oplossingen

2950 KAPELLEN (ANTWERPEN)

03/664 75 68

tag: intellectuele eigendomsrechten
AUTOGLASS CLINIC

...u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo39s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Autoglass Clinic NV of rechthoudende derden. Beperking van aansprakelijkheid De informatie op de...

3500 HASSELT

011/37 95 50

tag: intellectuele eigendomsrechten
T M J

...en kan vertrouwelijke en of bevoorrechte gegevens en of door intellectuele-eigendomsrechten beschermde informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde. De veiligheid of juistheid van e-mailber...

9140 TEMSE

03/711 08 19

tag: intellectuele eigendomsrechten
MOTIMO

Kerkeveldstraat 37 1020 Brussel

1020 Brussel

050/35 24 17

tag: intellectuele eigendomsrechten
MCBRUGGE

...geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis. Handelsmerken. Alle product- of bedrijfsnamen, logo s en beelden, vermeld op deze...

8000 Brugge

050/34 63 70

tag: intellectuele eigendomsrechten
Objectief

80 jaar ervaring gecombineerd in integrale juridische dienstverlening Advocatenkantoor CRABEELS & MASSON in Oostende is een groepspraktijk die u ondersteuning biedt in alle sectoren van het recht.

8400 Oostende

059/44 70 02

tag: intellectuele eigendomsrechten
DE VAGANT

...schriftelijke toestemming van KLANT.be. Clausule intellectuele eigendomsrechten De inhoud van dit document site, met inbegrip van de merken, logo s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan KLANT.be of aan derden. De materialen op deze site mogen slechts voor eigen en niet-commer...

2000 ANTWERPEN 1

03/233 15 38

tag: intellectuele eigendomsrechten
LUST & PARTNERS

...van andere websites waarmee deze website hyperlinks legt. 8. Intellectuele eigendomsrechten De advocaten van LP Advocaten, LUST en Partners behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud en de vorm van de website www.l-p.be. De teksten, lay-out, tekeningen, fotorsquos, films en andere bestanddelen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Behoudens voorafgaan...

8310 ASSEBROEK

050/38 98 36

tag: intellectuele eigendomsrechten

» We tonen top 61-75 van 75 aanbevolen bedrijven

VENECO

...gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Elek Trends Productions nv. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commercieumlle doeleinden op eender welke wijze van de website van ElekTrends Centrale Stofzuigsystemen is verboden zonder voorafgaande schriftelijke...

7700 MOESKROEN

056/48 15 90

tag: intellectuele eigendomsrechten
AMW Draai- en Freeswerk

...verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo?s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van de website of rechthoudende derden. Beperking van aansprakelijkheid De informatie...

2030 ANTWERPEN 3

03/543 92 61

tag: intellectuele eigendomsrechten
AMW Draai en Freeswerk

...verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo?s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van de website of rechthoudende derden. Beperking van aansprakelijkheid De informatie...

2030 ANTWERPEN 3

03/543 92 61

tag: intellectuele eigendomsrechten
AMW Draai en Freeswerk

...verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo?s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van de website of rechthoudende derden. Beperking van aansprakelijkheid De informatie...

2030 ANTWERPEN 3

03/543 92 61

tag: intellectuele eigendomsrechten
SODIWE

...voorwaarden. Sodiwe kan deze bepalingen steeds eenzijdig wijzigen. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo?s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en dergelijke meer zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sodiwe of andere rechthoudende derden. Beperking van aansprakelijkheid De informatie o...

2800 Mechelen

015 65 10 10

tag: intellectuele eigendomsrechten
RENS ACCOUNTANTS

...en kan vertrouwelijke en of bevoorrechte gegevens en of door intellectuele-eigendomsrechten beschermde informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopieumlren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde. De veiligheid of juistheid van e-ma...

2800 MECHELEN

015/21 88 00

tag: intellectuele eigendomsrechten
JAGUAR LAND ROVER BELGIUM

...eigendomsrechten Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, en in het materiaal gepubliceerd op. Deze werken zijn beschermd door het auteursrecht wetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden. U mag een kopie afdrukken, en uittreksels downloaden van elke pagina s van onze Site voor persoonlijk gebruik....

2018 Antwerpen

02/709 79 89

tag: intellectuele eigendomsrechten
Imagine That

...en domeinnamen en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en Imagine That of derden toebehoren. Imagine That staat u toe om de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, te bekijken en te downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Imagine That de informatie, die op of via...

2330 Merksplas

014/63 28 89

tag: intellectuele eigendomsrechten
CAFMEYER-VANDENHOUDT-MALEUX

Advocaten Deskundige dienstverlening voor bedrijven en particulieren

3600 GENK

089/30 49 47

tag: intellectuele eigendomsrechten
Juribel Partners

...films, beelden en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en die toebehoren aan Juribel Partners. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Juribel Partners de informatie die op of via de website wordt aangeboden, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen of te verspreiden, behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om d...

2000 ANTWERPEN 1

03/231 04 44

tag: intellectuele eigendomsrechten
Pontos

...u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Pontos of rechthoudende derden. Beperking van aansprakelijkheid De informatie op de website is van a...

3590 DIEPENBEEK

011/21 26 06

tag: intellectuele eigendomsrechten
BIT Belgian Industrial Tyres

...onderwerpen. Intellectuele eigendom Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de gegevens die deze website bevat inclusief, maar niet beperkt tot afbeeldingen, lay out, tekst en software zijn eigendom van BIT en of haar verwante vennootschappen of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende rechthebbende. De gehele of gedeeltelijke ver...

1130 BRUSSEL 13

02/244 94 40

tag: intellectuele eigendomsrechten
Az Accounting

...en fotomateriaal via deze website verstrekt beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten. Geen hergebruik is toegestaan, tenzij na voorafgaande schriftelijke toestemming van AZ ACCOUNTING. Het is mogelijk dat gegevens van de gebruiker worden verzameld voor intern gebruik. AZ ACCOUNTING doet dit steeds met inachtneming van de toepasselijke privacy-wetgeving. Contactgegevens Con...

2030 ANTWERPEN 3

03/271 07 77

tag: intellectuele eigendomsrechten
ANTHONISSEN & ASSOCIATES

...software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van ANTHONISSEN ASSOCIATES of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commercile doeleinden van het geheel of e...

2600 BERCHEM (ANTWERPEN)

03/286 77 77

tag: intellectuele eigendomsrechten
BEAUTY PACK

...Pack of rechthoudende derden en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz., hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie,...

8750 Wingene

051/63 66 63

tag: intellectuele eigendomsrechten
We tonen maximum de top 75 van vele bedrijven.

Aanbevolen bedrijven

BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL ABM+ KEYMARKS @DVERLAW