U zocht op: intellectuele eigendomsrechten


» We tonen top 1-15 van 75  aanbevolen bedrijven

BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL

...Sinds 1937 is Bureau M.F.J Bockstael N.V. gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten waaronder octrooien, modellen en merken. Onze experten nemen de verdediging ervan graag op zich en zorgen ervoor dat U uw concurrenten een stap voorblijft. OCTROOIEN en PATENTEN Bescherm uw ideen Ga verdergtgt MERKEN en LOGO S Bescherm uw merken Ga verdergtgt MODELLEN en...

2000 ANTWERPEN 1

03/225 00 60

tag: intellectuele eigendomsrechten
KEYMARKS

Keymarks is uw ideale partner in de bescherming van uw merken, modellen en alle aspecten van intellectuele eigendom.

1030 BRUSSEL 3

02/733 87 99

tag: intellectuele eigendomsrechten
Gevers & Partners

...uwe concurreert, te dichtbij, te gelijkaardig. Contracten Kunnen intellectuele eigendomsrechten worden gevat in contracten? Ja, natuurlijk voor een licentie, franchise, distributie of overdracht kan men contracten opstellen zodat een recht kan worden gexploiteerd en inkomsten genereert. Toch moet men rekening houden met bepaalde aspecten die eigen zijn aan intellectuele eigendom....

1060 SINT-GILLIS

02/715 37 11

tag: intellectuele eigendomsrechten
GUNZBURG, CORNETTE & SCHOTS ADVOCATEN

...bestuurders immobilieumlnsector televisie- en grafische sector intellectuele eigendomsrechten merken, handelsnamen, licentieovereenkomsten, . .. franchising huurzaken Alle informatie copy 2010 GGW Sitemap President Building Franklin Rooseveltplaats 12 bus 3 2060 Antwerpen BelgiÔŅĹ Tel. 32 3 234 13 16 Fax 32 3 234 13 17 Mail...

2060 Antwerpen

03/234 13 16

tag: intellectuele eigendomsrechten
GEVERS & VANDER HAEGHEN

...te worden voor de bescherming, het beheer en de exploitatie van uw intellectuele eigendomsrechten afgestemd op uw business-strategie. Onze toegevoegde waarde kwaliteit, veiligheid, innovatie en uitmuntendheid. De kwaliteit van de relatie die wij met u, onze klanten, hebben is wat echt belangrijk is. Over GEVERS Onze Diensten Zoek per recht Octrooi Merk Model Auteursrecht Domeinnaam Z...

4000 LIEGE 1

03/252 42 24

tag: intellectuele eigendomsrechten
GEVERS & VANDER HAEGHEN

...te worden voor de bescherming, het beheer en de exploitatie van uw intellectuele eigendomsrechten afgestemd op uw business-strategie. Onze toegevoegde waarde kwaliteit, veiligheid, innovatie en uitmuntendheid. De kwaliteit van de relatie die wij met u, onze klanten, hebben is wat echt belangrijk is. Over GEVERS GLN is part of the GEVERS Group Ons doel is om uw bevoorrechte partner te...

9000 GENT

03/269 23 80

tag: intellectuele eigendomsrechten
BUREAU DE RYCKER

...ons kantoor. We geven u dan alle gewenste inlichtingen die tot uw intellectuele eigendomsrechten betrekking hebben. Zo krijgt u een overzicht van de procedures, de kostenraming en dergelijke....

2000 ANTWERPEN 1

03/231 69 00

tag: intellectuele eigendomsrechten
Maes

...tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht. Iedere Gebruiker krijgt een beper...

1082 Sint-Agatha-Berchem

014/28 66 66

tag: intellectuele eigendomsrechten
INNOFOCUS

Innofocus is gespecialiseerd in de creatie en implementatie van planning- en begeleidingsinstrumenten ten behoeve van het beheer van intellectuele eigendomsrechten (IP), risicokapitaal, business en financi?le planning.

2000 ANTWERPEN 1

03/771 16 30

tag: intellectuele eigendomsrechten
SCARLET BUSINESS

...op te stellen fraude op te sporen, zoals schendingen van intellectuele eigendomsrechten met gelijk welke middelen, onder meer per brief en of via e-mail, informatie- of promotiecampagnes te voeren rond producten en diensten van de Proximus Groep. Deze informatie kan worden gepersonaliseerd op basis van het gebruik dat de Klant maakt van de producten en diensten van Proximus....

1800 VILVOORDE

02/275 33 11

tag: intellectuele eigendomsrechten
DOMAINMASTERS

...cursussen en workshops over domeinnamen, merken en andere intellectuele eigendomsrechten. Ook geven zij zelf presentaties en workshops over deze onderwerpen. Dat kan zowel in Belgi als in Nederland. Tegen een van te voren overeengekomen prijs komen zij desgewenst bij u op kantoor om daar een presentatie te geven of om samen met u uw wensen te bespreken of uw domeinnaam- of me...

8880 SINT-ELOOIS-WINKEL

056/50 60 86

tag: intellectuele eigendomsrechten
BVC SPOT BUY CENTER

...verplichtingen van BVC AC krachtens het Contract na te komen. 13. Intellectuele eigendomsrechten - De Leverancier garandeert dat hij rechtsgeldig beschikt over alle in de geleverde Producten vervatte of hierop betrekking hebbende rechten, octrooien, licenties, goedkeuringen, knowhow, auteursrechten, merken, tekeningen, modellen, enz. hierna de Intellectuele Eigendomsrechten en verl...

2630 AARTSELAAR

03/369 07 11

tag: intellectuele eigendomsrechten
BUILDING TREATMENTS & APPLICATIONS

...geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis. Home Bedrijf Activiteiten Realisaties Films Nieuws Pers Vacature Contact 2010 -...

2610 WILRIJK (ANTWERPEN)

03/829 05 92

tag: intellectuele eigendomsrechten
GEVERS & PARTNERS

...het oog op het verkrijgen, handhaven, uitbaten of verdedigen van de industrile eigendomsrechten, naburige rechten en rechten met betrekking tot alle daarmee gerelateerde vragen. Artikel 2 - Definities ?GEVERS? verwijst naar de firma GEVERS met wie de Klant een contract heeft afgesloten, de adviseurs inzake industrile eigendom, hun medewerkers en het administratief personeel die ingr...

4000 LIEGE 1

03/252 42 24

tag: intellectuele eigendomsrechten
@DVERLAW

...beslag Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken Consumentenrecht Intellectuele eigendomsrechten Economisch strafrecht Internationale handel Koop verkoop, betalingstechnieken, transport? previous next advies over Handelsrecht met Mr Paul Demaegdt Mr Peter Crutelle Mr Ellen Vandaele Mr Martine Van Elslander Rechtsmateries Burgerlijk recht Strafrecht Handelsrecht Fiscaal recht Publie...

8000 BRUGGE

050/32 07 07

tag: intellectuele eigendomsrechten

» We tonen top 16-30 van 75 aanbevolen bedrijven

ABM+

...logo?s en andere bestanddelen van de Dienst zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren ABMplus of derden toe. Alle gegevensverzamelingen van de Dienst vallen onder de wettelijke bescherming aangaande databanken, dit zowel wat betreft de structuur als de inhoud. ABMplus verleent iedere gebruiker van de Dienst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op ieder oge...

1910 KAMPENHOUT

016/60 98 00

tag: intellectuele eigendomsrechten
LEENDERS & SNEPVANGERS

Gespecialiseerde juridische bijstand voor ondernemingen: invorderingen (nationaal & internationaal) handels-en commerciŽle geschillen, contracten, vennootschapsrecht en verenigingen, financieel recht, intellectuele eigendomsrecht, ...

2600 Antwerpen

03/295 75 75

tag: intellectuele eigendomsrechten
ANTRECO

...u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Intellectuele eigendomsrechten De teksten, tekeningen, foto s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Zuidnatie NV of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schrifte...

2000 ANTWERPEN 1

03/205 97 00

tag: intellectuele eigendomsrechten
ERIK VAN GERVEN ADVOCATENKANTOOR

...en kan vertrouwelijke en of bevoorrechte gegevens en of door intellectuele-eigendomsrechten beschermde informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde. De veiligheid of juistheid van e-mailber...

9080 LOCHRISTI

09/355 10 06

tag: intellectuele eigendomsrechten
GEVERS & PARTNERS

...te worden voor de bescherming, het beheer en de exploitatie van uw intellectuele eigendomsrechten afgestemd op uw business-strategie. Onze toegevoegde waarde kwaliteit, veiligheid, innovatie en uitmuntendheid. De kwaliteit van de relatie die wij met u, onze klanten, hebben is wat echt belangrijk is. Over GEVERS GLN is part of the GEVERS Group Ons doel is om uw bevoorrechte partner te...

1060 BRUSSEL 6

02/715 37 11

tag: intellectuele eigendomsrechten
F-Class

...zullen zijn. Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten 8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de geest van producten en diensten, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van Opdrachtgever, blijven berusten bij F-Class. 8.2 F-Class zal Opdrachtever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is o...

8740 Pittem

056/25 48 91

tag: intellectuele eigendomsrechten
SIDALUX

...algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van concept, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto s, de animaties, logo s, merken, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek e.d. zijn beschermd do...

9620 Grotenberge

09 360 24 01

tag: intellectuele eigendomsrechten
ELECTRO LE JEUNE

...informatie, de foto s, de merken, en de logo s zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Electro Le Jeune, haar aangestelde of toeleveranciers. Elke bezoeker van de website dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren en hij zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van El...

3740 Bilzen

089/50 33 50

tag: intellectuele eigendomsrechten
Total Air Concept

...diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commercile doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verbode...

3920 LOMMEL

011/74 75 40

tag: intellectuele eigendomsrechten
KWANTEN

...diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commercile doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden...

3520 ZONHOVEN

011/81 75 71

tag: intellectuele eigendomsrechten
HORIZON HET GEZIN

...ingevolge storingen of omwille van enige andere technische reden. Intellectuele eigendomsrechten De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van de EASYPAY GROUP nv sa of haar partners, zoals weergegeven op deze website. De teksten, tekeningen, foto s, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo s en andere bestanddelen...

8000 BRUGGE

050/44 93 00

tag: intellectuele eigendomsrechten
NEVERO

...wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 11. Ontbinding en opschorting van de overeenkomst Als de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet bijv. niet-tijdige betaling van tussentijdse facturen, alsook in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf...

3630 MAASMECHELEN

089/76 76 20

tag: intellectuele eigendomsrechten
ATS STEVENS

...diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commercile doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verbode...

3910 Neerpelt

0474/ 94 48 05

tag: intellectuele eigendomsrechten
BV Beirens & Wellens

...en kan vertrouwelijke en of bevoorrechte gegevens en of door intellectuele-eigendomsrechten beschermde informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde. De veiligheid of juistheid van e-mailber...

2030 ANTWERPEN 3

03/226 75 00

tag: intellectuele eigendomsrechten
ATTENTIA SOCIAAL SECRETARIAAT LIEGE

...van deze documenten naargelang van de bijzondere behoeften. Intellectuele eigendomsrechten U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Dit recht op gebruik mag lout...

4020 LIEGE 2

04/340 35 04

tag: intellectuele eigendomsrechten

» We tonen top 31-45 van 75 aanbevolen bedrijven

CONTROL & AUTOMATION MAGAZINE

Control & Automation Magazine richt zich als vakmagazine tot het midden- en hogere technische management. Centrale thema's zijn engineering, industriŽle automatisering en machine/installatiebouw in alle types van industrieŽn en sectoren.

2275 WECHELDERZANDE

03/326 56 16

tag: intellectuele eigendomsrechten
PUMPS MAGAZINE

Pumps Magazine is het enige vaktijdschrift in BelgiŽ dat in elk nummer uitgebreid verslag brengt over nieuwe ontwikkelingen, produkten en diensten op het vlak van de pomptechniek, piping, afsluiters, regelkleppen, filters en afdichtingen.

2275 WECHELDERZANDE

03/326 56 16

tag: intellectuele eigendomsrechten
VLIENDERHOF

...beslag Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken Consumentenrecht Intellectuele eigendomsrechten Economisch strafrecht Internationale handel Koop verkoop, betalingstechnieken, transport? previous next Rechtsmateries Burgerlijk recht Strafrecht Handelsrecht Fiscaal recht Publiekrecht Arbeids- en sociaal recht Internationaal privaatrecht Filips De Goedelaan 11 - 8000 Brugge - Tel. 05...

8000 Brugge

050/32 07 07

tag: intellectuele eigendomsrechten
MAINTENANCE MAGAZINE

Maintenance Magazine is een vaktijdschrift over mechanisch/elektrisch onderhoud van productiefaciliteiten, machines en onderhoud/renovatie van industriŽle gebouwen. Het richt zich tot de maintenance managers, hoofden van de TD en de aankoopdienst.

2275 WECHELDERZANDE

03/326 56 16

tag: intellectuele eigendomsrechten
Ascento Namur

...u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo?s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan t-groep nv of rechthoudende derden. Beperking van aansprakelijkheid De informatie op de webstite is...

5000 NAMUR

081/42 10 55

tag: intellectuele eigendomsrechten
C3WAVE

...u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Intellectuele eigendomsrechten De teksten, tekeningen, foto s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord...

2650 Edegem

03/449 09 42

tag: intellectuele eigendomsrechten
DIDDEN MANAGEMENT

...te bezoeken of te gebruiken. Intellectuele eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Didden, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het ongeoorloofd gebruik v...

1703 Dilbeek

02/569 41 80

tag: intellectuele eigendomsrechten
ROULARTA BOOKS

MEIBOOMLAAN 33 8800 ROESELARE

8800 ROESELARE

051/26 63 32

tag: intellectuele eigendomsrechten
ROULARTA MEDIA GROUP

RESEARCH PARK 1731 ZELLIK

1731 ZELLIK

02/467 56 11

tag: intellectuele eigendomsrechten
Ascento Leuven

Ascento wil als een fullservice hrm-specialist haar prive- en publieke klanten, enerzijds adviseren omtrent, en anderzijds ondersteunen bij de implementatie van, een geïntegreerd hrm-beleid (instroom - doorstroom - uitstroom)

3018 Wijgmaal

016 31 44 00

tag: intellectuele eigendomsrechten
BELGISCH OLYMPISCH EN INTERFEDERAAL COMITE - BOIC

...erkent dat het BOIC de enige houder en rechthebbende is van alle intellectuele eigendomsrechten, en meer in het bijzonder van de auteursrechten en databankrechten, met betrekking tot de Website als zodanig. Bepaalde informatie die via de Website aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld kunnen werken omvatten waarop rechten van derden rusten, en meer in het bijzonder auteursrech...

1020 BRUSSEL 2

02/474 51 50

tag: intellectuele eigendomsrechten
SIMILAR DREAMS

...u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo?s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Similar Dreams bvba of rechthoudende derden. Bepeperking van aansprakelijkheid De informatie op de w...

2000 ANTWERPEN 1

03/232 24 00

tag: intellectuele eigendomsrechten
PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN

PMV financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering en realiseert met en voor de overheid en andere partners projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.

1000 BRUSSEL 1

02/229 52 30

tag: intellectuele eigendomsrechten
ALKOBEL

...bvba of rechthoudende derden en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz., hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie,...

2070 Burcht

03/219 09 86

tag: intellectuele eigendomsrechten
LANDBOUWKREDIET WIJTSCHATE-VANTHORRE

...uw opmerkingen omtrent onvolledigheden of onjuistheden contact. Intellectuele eigendomsrechten, handelsmerken en koppeling naar deze site Koppeling naar deze website vanuit andere websites is toegelaten mits deze koppeling per mail gemeld wordt aan Pipe Solutions zie contactgegevens en mits deze koppeling geen schade toebrengt aan bvba Pipe Solutions, aan het imago van bvba Pipe S...

8953 WIJTSCHATE

057/44 46 90

tag: intellectuele eigendomsrechten

» We tonen top 46-60 van 75 aanbevolen bedrijven

Kantoor Windey

...de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan Kantoor Windey hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. Voor onze dienstverlening is ons kantoor afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u ons juiste en...

9100 Sint-Niklaas

052/46 24 63

tag: intellectuele eigendomsrechten
TELMACOM

...bvba of rechthoudende derden en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz., hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie,...

2830 WILLEBROEK

052/31 78 53

tag: intellectuele eigendomsrechten
PLUS BUSINESS SERVICES

...de verstrekte gegevens zoals teksten en foto s beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van poetsbedrijf Plus Business Services uit Kortrijk, Belgi. De gehele of gedeeltelijke weergave, aanpassing, reproductie en gebruik voor commercile doeleinden op eender welke wijze van een deel van de website van Plus Business Services is verboden zonder...

8500 KORTRIJK

056/23 45 40

tag: intellectuele eigendomsrechten
sraai

...verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo?s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van de website of rechthoudende derden. Beperking van aansprakelijkheid De informatie...

2030 ANTWERPEN 3

03/543 92 61

tag: intellectuele eigendomsrechten
Warfid Brugge

...u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logorsquos, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Warfid Brugge of rechthoudende derden. Bepeperking van aansprakelijkheid De informatie op de w...

8020 OOSTKAMP

0497/1 4 20 49

tag: intellectuele eigendomsrechten
AMW Draai- en Freeswerk

AMW Industry BVBA is een mechanisch atelier gespecialiseerd in het vervaardigen en herstellen van onderdelen voor industrie en scheepvaart.

2030 ANTWERPEN 3

03/543 92 61

tag: intellectuele eigendomsrechten
ARNOLD & SIEDSMA

...algemeen van aard en is relevant voor elk van de bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten. De dienstverlening strekt zich ook uit over gebieden zoals financieumln innovatie en strategie innovatie. Octrooien Het ontwikkelen of verbeteren van een product of methode kost tijd en geld. Daarom is het van belang om de vruchten van uw inspanning goed te beschermen. Dit kan door...

2000 ANTWERPEN 1

03/213 59 60

tag: intellectuele eigendomsrechten
Soft Construct

...geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis. Handelsmerken Alle product- of bedrijfsnamen, logo s en beelden, vermeld op deze...

2550 KONTICH

03/237 79 15

tag: intellectuele eigendomsrechten
BEELD-EN KLANKSTUDIO VAN HAVERE

Groothandel in audiovisueel materiaal, handel in audio- en videoapparatuur | datatransmissie, video en data presentatie, camerabewaking, video en parlefonie, onderhouden en beheren van IT oplossingen

2950 KAPELLEN (ANTWERPEN)

03/664 75 68

tag: intellectuele eigendomsrechten
AUTOGLASS CLINIC

...u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo39s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Autoglass Clinic NV of rechthoudende derden. Beperking van aansprakelijkheid De informatie op de...

3500 HASSELT

011/37 95 50

tag: intellectuele eigendomsrechten
T M J

...en kan vertrouwelijke en of bevoorrechte gegevens en of door intellectuele-eigendomsrechten beschermde informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde. De veiligheid of juistheid van e-mailber...

9140 TEMSE

03/711 08 19

tag: intellectuele eigendomsrechten
MOTIMO

Kerkeveldstraat 37 1020 Brussel

1020 Brussel

050/35 24 17

tag: intellectuele eigendomsrechten
MCBRUGGE

...geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis. Handelsmerken. Alle product- of bedrijfsnamen, logo s en beelden, vermeld op deze...

8000 Brugge

050/34 63 70

tag: intellectuele eigendomsrechten
Objectief

80 jaar ervaring gecombineerd in integrale juridische dienstverlening Advocatenkantoor CRABEELS & MASSON in Oostende is een groepspraktijk die u ondersteuning biedt in alle sectoren van het recht.

8400 Oostende

059/44 70 02

tag: intellectuele eigendomsrechten
DE VAGANT

...schriftelijke toestemming van KLANT.be. Clausule intellectuele eigendomsrechten De inhoud van dit document site, met inbegrip van de merken, logo s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan KLANT.be of aan derden. De materialen op deze site mogen slechts voor eigen en niet-commer...

2000 ANTWERPEN 1

03/233 15 38

tag: intellectuele eigendomsrechten

» We tonen top 61-75 van 75 aanbevolen bedrijven

LUST & PARTNERS

...De advocaten van LP Advocaten, LUST en Partners behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud en de vorm van de website www.l-p.be. De teksten, lay-out, tekeningen, fotorsquos, films en andere bestanddelen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de advocaten van LP Advocaten, LUST en Partners is e...

8310 ASSEBROEK

050/38 98 36

tag: intellectuele eigendomsrechten
VENECO

...gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Elek Trends Productions nv. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commercieumlle doeleinden op eender welke wijze van de website van ElekTrends Centrale Stofzuigsystemen is verboden zonder voorafgaande schriftelijke...

7700 MOESKROEN

056/48 15 90

tag: intellectuele eigendomsrechten
AMW Draai- en Freeswerk

...verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo?s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van de website of rechthoudende derden. Beperking van aansprakelijkheid De informatie...

2030 ANTWERPEN 3

03/543 92 61

tag: intellectuele eigendomsrechten
AMW Draai en Freeswerk

...verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo?s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van de website of rechthoudende derden. Beperking van aansprakelijkheid De informatie...

2030 ANTWERPEN 3

03/543 92 61

tag: intellectuele eigendomsrechten
AMW Draai en Freeswerk

...verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo?s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van de website of rechthoudende derden. Beperking van aansprakelijkheid De informatie...

2030 ANTWERPEN 3

03/543 92 61

tag: intellectuele eigendomsrechten
SODIWE

...voorwaarden. Sodiwe kan deze bepalingen steeds eenzijdig wijzigen. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo?s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en dergelijke meer zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sodiwe of andere rechthoudende derden. Beperking van aansprakelijkheid De informatie o...

2800 Mechelen

015 65 10 10

tag: intellectuele eigendomsrechten
RENS ACCOUNTANTS

...en kan vertrouwelijke en of bevoorrechte gegevens en of door intellectuele-eigendomsrechten beschermde informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopieumlren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde. De veiligheid of juistheid van e-ma...

2800 MECHELEN

015/21 88 00

tag: intellectuele eigendomsrechten
JAGUAR LAND ROVER BELGIUM

...van toepassing zijnde voorwaarden, en dat zij voldoen aan hen. Intellectuele eigendomsrechten Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, en in het materiaal gepubliceerd op. Deze werken zijn beschermd door het auteursrecht wetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden. U mag een kopie afdrukken, en uitt...

2018 Antwerpen

02/709 79 89

tag: intellectuele eigendomsrechten
Imagine That

...tel. 32 475 28 29 65, leen@imagine-that.be, BTW BE 0471.465.530. Intellectuele eigendomsrechten De gebruiker erkent dat de website van Imagine That teksten, tekeningen, foto?s, films, beelden, data, databanken, software, merken, logo?s, benamingen, handels- en domeinnamen en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en Imagine That of derden to...

2330 Merksplas

014/63 28 89

tag: intellectuele eigendomsrechten
CAFMEYER-VANDENHOUDT-MALEUX

Advocaten Deskundige dienstverlening voor bedrijven en particulieren

3600 GENK

089/30 49 47

tag: intellectuele eigendomsrechten
Juribel Partners

...films, beelden en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en die toebehoren aan Juribel Partners. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Juribel Partners de informatie die op of via de website wordt aangeboden, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen of te verspreiden, behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om d...

2000 ANTWERPEN 1

03/231 04 44

tag: intellectuele eigendomsrechten
Pontos

...u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Pontos of rechthoudende derden. Beperking van aansprakelijkheid De informatie op de website is van a...

3590 DIEPENBEEK

011/21 26 06

tag: intellectuele eigendomsrechten
BIT Belgian Industrial Tyres

...onderwerpen. Intellectuele eigendom Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de gegevens die deze website bevat inclusief, maar niet beperkt tot afbeeldingen, lay out, tekst en software zijn eigendom van BIT en of haar verwante vennootschappen of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende rechthebbende. De gehele of gedeeltelijke ver...

1130 BRUSSEL 13

02/244 94 40

tag: intellectuele eigendomsrechten
Az Accounting

...en fotomateriaal via deze website verstrekt beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten. Geen hergebruik is toegestaan, tenzij na voorafgaande schriftelijke toestemming van AZ ACCOUNTING. Het is mogelijk dat gegevens van de gebruiker worden verzameld voor intern gebruik. AZ ACCOUNTING doet dit steeds met inachtneming van de toepasselijke privacy-wetgeving. Contactgegevens Con...

2030 ANTWERPEN 3

03/271 07 77

tag: intellectuele eigendomsrechten
ANTHONISSEN & ASSOCIATES

...software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van ANTHONISSEN ASSOCIATES of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commercile doeleinden van het geheel of e...

2600 BERCHEM (ANTWERPEN)

03/286 77 77

tag: intellectuele eigendomsrechten
We tonen maximum de top 75 van vele bedrijven.

Aanbevolen bedrijven

BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL @DVERLAW ABM+ KEYMARKS