Aquaflam is actief in alle domeinen van de brandbestrijding.

Van eerste interventiemiddelen (blusapparaten, haspels, blusdekens, ...), automatische blussystemen, evacuatieplanning, signalisatie tot branddetectie.

Ook voor advies en professionele brandblusopleidingen kan u bij Aquaflam terecht.

NOODPLAN, BRAND- en EVACUATIEPLAN

Heeft u er reeds één ? Is uw bestaande evacuatieplan door verbouwingen of uitbreiding nog up-to-date?

Het risico op brand in een bedrijf is niet gering. Ook uw organisatie kan ongewild te maken krijgen met een calamiteit waarbij behalve de directe schade (slachtoffers en brandschade) ook indirecte schade kan ontstaan. Imagoverlies, klantenverlies door productiestilstand,...

U kan, naast goede afspraken met de interventiediensten en verzekeraars, ook veel zelf doen om dit tot een minimum te beperken.

Met een brand- en evacuatieplan is uw bedrijf optimaal voorbereid bij elke vorm van ramp die per definitie altijd ongelegen en onverwacht toeslaat.

Brandblusoefeningen


Blusmateriaal aankopen is één zaak. Vooral leren blussen is belangrijk!

Vaak horen we dat "als het brandt, wij goed verzekerd zijn, en weglopen...". Volgens de verzekeringspolis moet u echter handelen als een "goede huisvader" en op z´n minst een poging doen om de brand te blussen.

Maar wie kan omgaan met een brandblusapparaat?


 ...Brandblusoefeningen zijn dan ook onontbeerlijk en kunnen in geen enkel preventie- of veiligheidsplan ontbreken. Het Aquaflam opleidingsteam kan een opleiding verstrekken, afgestemd op uw behoeften:

 Wij verzorgen uw blusoefeningen als erkend opleidingsverstrekker.


 Wij voorzien een theorieluik, wijzen u op de gevaren van vuur en begeleiden u in de praktijk zonder risico op echte vuurhaard, door middel van bvb. een geavanceerde vuursimulator.

We bezorgen u een certificaat op naam van de deelnemers voor uw preventiedienst of verzekeringsmaatschappij.

Opleiding wordt gegeven door ervaren brandexperts. Blusoefeningen zijn verplicht volgens het ARAB art. 52 en worden door de meeste verzekeringsmaatschappijen aanbevolen(www. Assuralia.be).

Voor prijzen kan u terecht bij onze dienst verkoop.

aquaflam-deerlijk

Blusapparaten


· 3 types (poeder, schuim en CO2)

· 3 soorten (gebouwen, voertuigen en mobiel)

· 3 modellen (drukpatroon, permanente druk en automatisch)

Meer info op onze site

aquaflam-deerlijk

Haspels en toebehoren


· Vaste en zwenkbare haspels

·  Opbergkasten voor haspels (+brandblusapparaten)

· Toebehoren (hydranten en koppelstukken)

Meer info op onze site

aquaflam-deerlijk

Onderhoud


"Degelijk onderhoud en herstelling met originele onderdelen is de beste garantie bij blussing."

Aquaflam beschikt over een digitaal inventarisatiesysteem: elk blusapparaat of haspel wordt uitgerust met een barcode-etiket, zodat de reële toestand van elk toestel individueel op te volgen is. U weet perfect welk toestel waar staat.  Volgende gegevens worden bijgehouden: plaats, nummer, merk, type, inhoud, fabricatiejaar (u kunt perfect bijhouden wanneer een toestel zal vervallen), enz.

Uw eigen inventarisatiesysteem kan hieraan gekoppeld worden.


Aquaflam verzorgt alle controles, herstellingen en herladingen, ongeacht merk of type. De controles worden uitgevoerd door een gekwalificeerd en ervaren onderhoudsteam.
Controle volgens actuele normen: NBN S21-050 (draagbare blusapparaten) NBN 671-3 (muurhaspels)
Levering van een attest als bewijs van onderhoud is ook mogelijk.

Wenst u een voorstel, neem dan contact op met onze dienst verkoop.  Voor vragen ivm uw bestaand onderhoud kan u de dienst planning contacteren.

aquaflam-deerlijk

Referenties


· Industrie

· Immobiliën

· Winkelketens

· Distributie en logistiek

· Luchthavens

· Overheid

· OCMW

· Ziekenhuizen

aquaflam-deerlijk

Signalisatie en kasten


Een gestructureerde evacuatie van het gebouw zal efficiënter verlopen indien uw gebouw is voorzien van de nodige signalisatie.
Deze signalisatie kan uitgevoerd worden door middel van lichtgevende en klassieke pictogrammen in een eenvoudige of estetische uitvoering.

Deze signalisatie in combinatie met strategisch geplaatste noodverlichtingen zal de kans op een geslaagde evacuatie van uw gebouw met een minimum aan slachtoffers benaderen.

· Noodsleutelkasten
· Noodverlichting
· Pictogrammen
· Strips  


Om uw brandbestrijdingsmateriaal mooi op te bergen, hebben wij een gamma kasten in metaal of kunststof.  We beschikken over kasten voor zowel brandblusapparaten als haspels alsook voor brandweermateriaal.
 
· Metaal  
· Plastiek 

aquaflam-deerlijk

Afdichtingsringen


Vuur kan zich razendsnel verspreiden door gebouwen.  Zeker als er allerlei gaten en spleten gemaakt zijn doorheen de muren.  Denk maar aan afvoerleidingen.  Bij een brand smelten de plastiekleidingen heel snel.  Het is dus altijd beter om een brandmanchette rond deze leidingen te plaatsen.  Ook met brandzakken of expansieschuim kan je heel gemakkelijk een muur terug brandbestendig maken.

· Afdichtingsringen
· Brandmanchetten
· Brandzakken
· Expansieschuim

Tags

 • Productie Van Brandblussystemen
 • Brandblusmateriaal
 • Biologische Brandblussers
 • Fluor Free
 • Brandblusdetectie
 • Branddetectiemateriaal Installateurs
 • Blusoefeningen
 • Brandveiligheid
 • Brandslangen
 • Brandweermaterialen
 • Brandbeveiliging
 • Brandblusapparaten
 • Brandblustoestellen
 • Brandblusoefeningen
 • Installatie Van Branddetectiesystemen
 • Onderhoud Blusapparatuur
 • Afdichtingsmateriaal
 • Aqua-Invent
 • Blusdekens
 • Blussystemen
 • Brandmoffen
 • Brandzakken
 • Detectiemateriaal
 • Draagbare Blusapparaten
 • Drukknoppen
 • Evacuatieplannen
 • Haspels
 • Herladingen Blustoestellen
 • Muurhaspels
 • Noodverlichting
 • Onderhoud Interventiemiddelen
 • Pfas Vrij
 • Productie Van Blusapparaten
 • Rookmelder
 • Rookmelders
 • Signalisatie Interventiemiddelen En Vluchtwegen
 • Siliconen
 • Sirenes
 • Sprinkler
 • Strips
 • Veiligheidsuitrusting

Contacteer  AQUAFLAM

AQUAFLAM  Contactpersonen

Functie: Naam Taal:
General manager & Aankoop Dhr. Marc Meert (NL)
Commercieel Manager Dhr. Pol Van Hauwaert (NL)
Financieel manager Dhr. Laurent Terryn (NL)
Marketing Dhr. C. Pollet (NL)
Marketing en IT Dhr. Tim Debuf (NL)
Technisch manager Dhr. Bart Benoit (NL)

Combell Group 0113407 Flexmail