Algemene informatie CapitalatWork Foyer Group

CapitalatWork Foyer Group is een toonaangevende, onafhankelijke  vermogensbeheerder voor particuliere en professionele klanten. We beheren een vermogen van meer dan 4,5 miljard Euro en zijn aanwezig in 4 landen verspreid over 6 kantoren, met name Antwerpen, Breda, Brussel, Gen√®ve en Luxemburg. CapitalatWork is sedert 2009 een partner van Foyer S.A.

Foyer S.A., opgericht in 1922, is een gevestigde waarde in de Luxemburgse verzekeringssector.

 • met meer dan 500 miljoen Euro aan eigen middelen,
 • sedert juli 2000 beursgenoteerd met een familiale meerderheidsaandeelhouder,
 • met een reputatie van voorzichtige en integere partij .

Onze missie: de geprivilegieerde gesprekspartner zijn van onze cli√ęnten met 100% focus op TWEE vermogensdiensten, zijnde

 • vermogensbeheer gericht op onze beheersfilosofie, "Value Investing", die is gebaseerd is op
  • een grondige analyse en inzicht,
  • hoogwaardige ondernemingen en waarden,
  • tegen een prijs die lager is dan de intrinsieke waarde,
  • onafhankelijk van de modetrends en tendensen van het ogenblik.
 • vermogensplanning
 • het verlenen van beleggingsadvies
 • structurering van het vermogen

CapitalatWork is gekend en wordt geprezen door de eigen klanten en door de andere marktspelers voor zijn ""in-house"" en consistente beleggingsmethodologie. Deze is gebaseerd op een doordachte waardering van activa (zijnde beursgenoteerde aandelen en obligaties), een gediversifieerde portefeuillesamenstelling en een langetermijnvisie.

CapitalatWork heeft een beperkte maar complete familie van beleggingsfondsen ontwikkeld. De uitstekende resultaten van deze fondsen, en zodoende ook van ons vermogensbeheer, zijn toe te schrijven aan een duidelijke waarderingsmethodologie en heel duidelijk beleggingsproces. De sleutel van ons succes is de consistentie in de implementatie hiervan.

Onze voornaamste doelstelling is het streven naar de bescherming en de aangroei van het vermogen van onze klanten. Hiertoe beogen wij hogere dan gemiddelde rendementen, maar aanvaarden wij slechts lagere dan gemiddelde risico""s. Om dit te realiseren hanteert CapitalatWork een elementaire en overduidelijke beleggingsstrategie: het verwerven van activa met een uitzonderlijke kwaliteit, maar ondergewaardeerd. Onze taak als vermogensbeheerder is ervoor te zorgen dat we investeren in hoogwaardige beleggingen aan interessante prijzen. Bij CapitalatWork wordt een belegging ‚Äėhoogwaardig¬ī genoemd als het in staat is gedurende lange periodes veel free-cash-flow te genereren.

Wij zorgen niet alleen voor een op maat gesneden beleggingsportefeuille maar wensen u ook bij te staan bij een effici√ęnte vermogensstructurering, niet alleen in functie van personen -of vennootschapsbelasting maar tevens in functie van de vermogensoverdracht naar uw erfgenamen. Hoewel het behoud en de groei van uw kapitaal onze grootste zorg is, is immers ook de overgang ervan een zeer belangrijk item! U zal een grote(re) gemoedsrust kennen als u zelf heeft vastgelegd aan wie uw vermogen zal toekomen, op welk moment, op welke manier en mits welk behoud van controle en inkomsten. Vermits uw wensen ook kunnen veranderen naarmate u ouder wordt of naarmate uw levenssituatie wijzigt, is het noodzakelijk om uw planning op elk moment opnieuw te kunnen evalueren. De keuze tussen een overdracht "bij leven" of "bij overlijden", hetzij een combinatie van beiden, dient u daarom met kennis van zaken te nemen. Er zijn immers altijd voor- en nadelen aan elke beslissing.

Activiteiten

 • Beleggings strategie
 • Value investing
 • Beleggingsdeskundigen
 • Vermogensbeheer
 • Vermogensplanning
 • Discretionair vermogensbeheer
 • Beheer beleggingsportefeuille
 • Aandelen
 • Obligaties
 • Beleggingen
 • Beleggingsspecialisten
 • Beleggen
 • Vermogen
 • Advies financi√ęn
 • Geldbeheer
 • Vermogensoverdracht
 • Groei vermogen
 • Vermogensstructurering
 • Activawaardering
 • Waardecreatie vermogen
 • Aangroei vermogen
 • Beursvennootschap
 • Vermogensbeheerder
 • Asset management

Contacteer  CapitalatWork Foyer Group

CapitalatWork Foyer Group  Contactpersonen

Functie: Naam Taal:
General Manager Dhr. Maarten Rooijakkers (NL)
Commercieel Manager Dhr. Maarten Rooijakkers (NL)
Financieel Manager Dhr. Benoit de Hûlts (NL)
HR-Manager Mevr. Susanne Poirters (NL)
Aankoop Manager Dhr. Marcel Van Cleempoel (NL)
Marketing Manager Mevr. Nathalie Cardoen (NL)
Communication Manager Mevr. Nathalie Cardoen (NL)
ICT-Manager Dhr. Marcel Van Cleempoel (NL)
Technisch Manager Dhr. Marcel Van Cleempoel (NL)