cenergie-antwerpen 1

Cenergie, het synoniem van integrale energiezorg

Cenergie is ontstaan uit een initiatief van de Universiteit Antwerpen om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor duurzaam energiegebruik en energiebeheer via energie-audits in gebouwen en beleidsondersteunend werk.

Cenergie is sedert 1997 actief als een zelfstandige onderneming, gespecialiseerd in integrale energiezorg, en ontwikkelde zich tot een gezaghebbende specialist op het gebied van innovatieve duurzame energieconcepten en -technieken.

Cenergie stopt al zijn energie in het duurzaam optimaliseren en beheren van de energie in bestaande en nieuwe gebouwen

De doelstelling is het creŽren van een duurzaam evenwicht tussen energieprestatie en -efficiŽntie, woon- en werkcomfort en project- en facilitybeheer. Dat alles met het oog op het hoogst mogelijke rendement tegen de laagst mogelijke kostprijs. Cenergie werkt daartoe samen met meer dan 30 hoogopgeleide specialisten die vanuit de vestigingen in Antwerpen en Brussel in het hele land inzetbaar zijn.

Onze diensten

Advies

Audits

Energiezuinige technieken

Energiebeheer

Cenergie werkt voor overheden, bedrijven en organisaties die begaan zijn met duurzaam bouwen en renoveren en energie-efficiŽntie in het algemeen. Met Cenergie kiezen ze voor een integraal energiezorgplatform, gebouwd op de vier pijlers: advies, audits, energiezuinige technieken en energiebeheer.

Tags

 • Energiediensten
 • Oplossingen duurzaam energiegebruik
 • Oplossingen energiebeheer
 • Energiebeheer via energie-audits
 • Energiezorg
 • Advies circulair bouwen
 • Klimaatneutraal bouwen
 • Co2 neutraal bouwen
 • Duurzame energieconcepten
 • Duurzame energietechnieken
 • Energie-audit
 • Gebouwen energie-efficient maken
 • Integrale energiezorg
 • Energiemonitoring
 • Energieconceptstudie
 • Advies energie
 • Circulariteit gebouw meten
 • Circulariteit gebouw vergelijken
 • Circulair bouwen
 • Energieverbruik beperken
 • Daglichtsimulaties
 • Duurzaam materiaalbeheer
 • Duurzame energie
 • Duurzaamheid meten
 • Dynamische gebouwsimulaties
 • Opmaken energie-audit
 • Epb
 • Energieprestatieregelgeving
 • Energieprestatie gebouwen
 • Haalbaarheidsstudie energie
 • Gebouw energiezuinig maken
 • Kosten-batenanalyse energiezuinigheid
 • Bouwfysische simulaties
 • Werfopvolging
 • Beleidsondersteunend werk
 • Comfortmeting uitvoeren
 • Advies c02 neutraal bouwen
 • Advies c02neutraal bouwen
 • Advies gro bouwen
 • Advies klimaatneutraal bouwen
 • Advies over circulairiteit
 • Audit comfortmeting
 • Audit energiebesparende maatregelen
 • Audit gebouwen
 • Bepalen isolatiediktes
 • Bijstand oplevering gebouwen
 • C-calc tool
 • Circulair materiaal
 • Circulaire bouweconomie
 • Circulariteit technische installaties bouw
 • Co2neutraal bouwen
 • Comfortmeting winter
 • Comfortmeting zomer
 • Conditiestaatmeting energie
 • Duurzaam waterbeheer
 • Duurzaamheidsexpertise
 • Dynamische gebouwsimulatie
 • Energiebeheer
 • Energiezuinige technieken
 • Evaluatietool circulair bouwen
 • Gebouw energetisch opwaarderen
 • Globale audit gebouw
 • Grootverbruikers milieuvergunning
 • Innovatieve energiezorgpartner
 • Integratie duurzame bouwmaterialen
 • Intelligent gebruik natuurlijke hulpbronnen
 • Klimaatneutraal bouwen in stappen
 • Klimaatneutrale samenleving
 • Klimaatneutrale woning
 • Leefomgeving optimaliseren
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Opleidingen energie
 • Passief bouwen
 • Phpp
 • Potentieelscans
 • Principe klimaatneutraal bouwen
 • Proces circulair gebouw
 • Samenstelling dossier aanbesteding
 • Studiedagen energie
 • Thema audit
 • Verplichte audit richtlijn 2012b
 • Werfvergaderingen
 • Werking klimaatneutraal bouwen
 • Werkomgeving optimaliseren

Contacteer  CENERGIE

CENERGIE  Contactpersonen

Functie: Naam Taal:
Algemeen Directeur Dhr. Toon Possemiers (NL)

Combell Group 2505889 Flexmail