debbaut rudy-waasmunster

Accountancy en belastingadvies met kwaliteit!

Rudy DEBBAUT ACCOUNTANCY & BELASTINGCONSULTANCY is een onafhankelijk kantoor dat de functie uitoefent van zowel accountant als belastingconsulent.

Tot de cli√ęnten kunnen zowel de zelfstandige ondernemer en de vrije beroepsbeoefenaar, als de KMO-vennootschap en de particulier worden gerekend.

Wij streven ernaar onze cli√ęnten een totaalservice op maat aan te bieden waarbij de kwaliteit centraal staat. Daarbij wordt er steeds rekening gehouden met de wettelijke mogelijkheden en beperkingen. Zo nodig wordt samengewerkt met andere deskundigen (bvb. boekhouder, bedrijfsrevisor, advocaat, notaris, sociaal verzekeringsfonds, ...).

Overzicht van diensten die wij verlenen:

 • voor de zelfstandige ondernemer en de vrije beroepsbeoefenaar (klik hier);
 • voor de KMO-vennootschap (klik hier);
 • voor de particulier (klik hier) en
 • voor de organisatie of vereniging (klik hier).

Ervaring:

 • Sinds 1987 ervaring met boekhoudkundige, juridische, fiscale en aanverwante dienstverlening bij een grote onderneming
 • sinds 1999 actief als zelfstandig belastingconsulent, activiteit die werd uitgebreid met de opdrachten als accountant en ondernemingsadviseur
 • Ruim 8 jaar activiteit bij een gemeenteontvangerij van een grote stad
 • Activiteit als gemeenteontvanger
 • Cli√ęnteel bestaat uit zelfstandige ondernemers, beoefenaars van een vrij beroep, vennootschappen en particulieren
 • Activiteit als voorzitter van een ondernemingsorganisatie

Indien u verdere informatie wenst betreffende de verstrekte diensten, of u hebt een vraag op het fiscale of aanverwante vlak, dan kan u ons altijd volgens uw keuze contacteren op tel. +32 (0)52 46.25.83

Activiteiten

 • Verzorgen intrastat aangifte
 • Begeleiding kredietdossier aanvragen
 • Begeleiding loonadministratie
 • Advies management accounting
 • Notulen algemene vergadering
 • Begeleiding omzetting vennootschappen
 • Begeleiding bankonderhandelingen
 • Advies opbouw vermogen
 • Begeleiding opmaken jaarrekening
 • Begeleiding opmaken jaarverslag
 • Opstellen jaarrekening verzorgen
 • Advies overdracht handelsfonds
 • Advies overdracht aandelen
 • Begeleiding patrimoniumbeheer
 • Advies rechtspersonenbelasting
 • Advies splitsing vennootschappen
 • Advies tax
 • Vertegenwoordigen algemene vergadering
 • Waardebepalingen uitvoeren
 • Specialist belastingconsulent
 • Advies belastingdossier
 • Advies aangifte nalatenschap
 • Advies aanvraag vergunningen
 • Advies activering btw-nummer
 • Specialist belastingaangelegenheden
 • Advies alarmbelprocedure
 • Advies wet continuÔteit ondernemingen
 • Advies bedrijfsrisico¬īs
 • Analyse bedrijfssterktes
 • Advies aanvragen kredieten
 • Advies bancaire oplossingen
 • Specialist begeleiding aandeelhouders
 • Advies beheer patrimonium
 • Advies belasting niet inwoners
 • Advies inkomstenderving
 • Bijstand verlenen bij belastingadministratie
 • Bijstand verlenen bij btw controle
 • Advies boekhoudkundige verrichtingen
 • Begeleiding budgettering
 • Advies opmaak businessplan
 • Advies opmaak cashplanningen
 • Advies controlerecht ondernemingen
 • Advies consolidatie
 • Specialiteit doorlichting onderneming
 • Advies due diligence
 • Advies financi√ęle analyse
 • Begeleiding financi√ęle rapporteringen
 • Advies financieringsbeslissingen
 • Fiscale structuren opmaken
 • Advies fiscale analyse
 • Advies fiscale geschillen
 • Begeleiden herstructurering vennootschappen
 • Advies investeringsdossiers
 • Advies opmaak jaarrekening
 • Verzorgen opmaak jaarrekening
 • Begeleiden kostprijscalculaties
 • Advies accountancy
 • Controle omzetting vennootschappen
 • Advies fusie vennootschappen
 • Advies vereffening vennootschappen
 • Advies persoonlijke financi√ęle planning
 • Optimalisering fiscale situatie
 • Optimaliseren financi√ęle planning
 • Advies internationale activiteiten
 • Advies internationale regelgeving
 • Advies investeringsbeslissingen
 • Advies beleggingsbeslissingen
 • Advies vermogensplanning
 • Boekhouding op maat
 • Advies indienen bezwaarschriften
 • Advies aangifte rechtspersonenbelasting
 • Verzorgen informatiesessies fiscale onderwerpen
 • Verzorgen informatiesessies juridische onderwerpen
 • Accountancy begeleiding
 • Accountant
 • Advies opstarten zelfstandige activiteit
 • Advies voorstudie opstart
 • Durf na advies
 • Begeleiding opstarten zelfstandige activiteit
 • Advies boekhoudkundige verplichtingen
 • Advies fiscale verplichtingen
 • Advies organisatie boekhouding
 • Begeleiding organisatie boekhouding
 • Advies beleidsbeslissingen
 • Audit ondernemingen
 • Advies situatie ondernemingen
 • Advies financi√ęle planning
 • Bijstand financi√ęle planning
 • Advies vastgoedoperaties
 • Bijstand vastgoedoperaties
 • Advies stopzetting activiteiten
 • Bijstand stopzetting activiteiten
 • Advies successie wetgeving
 • Advies successie planning
 • Advies sociaal statuut zelfstandigen
 • Advies tewerkstelling werknemers
 • Begeleiding tewerkstelling werknemers
 • Advies bij fiscale controle
 • Advies bezwaarschriften
 • Advies wijziging van aangifte
 • Advies handelshuur overeenkomsten
 • Advies handelsrecht
 • Advies burgerlijk recht
 • Gerechtelijke expertise boekhoudkundige zaken
 • Advies aangiften personenbelasting
 • Advies btw-aangiften
 • Advies omzetten eenmanszaak
 • Advies bij oprichten vennootschap
 • Advies aangifte vennootschapsbelasting
 • Advies situatie vennoten
 • Advies situatie zaakvoerders
 • Advies situatie bestuurders
 • Advies stopzetting vennootschap
 • Priv√©-expertise boekhoudkundige problemen

Contacteer  Debbaut Rudy

Debbaut Rudy  Contactpersonen