provinciale ontwikkelingsmaatschappij antwerpen-antwerpen
provinciale ontwikkelingsmaatschappij antwerpen-antwerpen
provinciale ontwikkelingsmaatschappij antwerpen-antwerpen
provinciale ontwikkelingsmaatschappij antwerpen-antwerpen
provinciale ontwikkelingsmaatschappij antwerpen-antwerpen
provinciale ontwikkelingsmaatschappij antwerpen-antwerpen
provinciale ontwikkelingsmaatschappij antwerpen-antwerpen
provinciale ontwikkelingsmaatschappij antwerpen-antwerpen

Wat doet POM Antwerpen?

POM Antwerpen vormt het instrument waarmee de provincie Antwerpen haar sociaaleconomisch beleid uitvoert. Zij draagt bij tot de bevordering van de sociaaleconomische ontwikkeling van de provincie Antwerpen, met name door de ondersteuning en uitvoering van de sociaaleconomische projecten. Zij onderbouwt bovendien de provinciale sociaaleconomische strategie via ontwikkeling, uitvoering en begeleiding van projecten.

Sectoren

Om de missie, zoals beschreven in POM‐decreet van 7 mei 2004, te realiseren zal POM Antwerpen bijdragen tot het voeren van een duurzaam economisch beleid in de provincie Antwerpen en dit door middel van de volgende strategische uitvoeringstaken:

 • projecten gericht op de versterking van de infrastructuur tot vestiging van de bedrijven, waarbij de realisatie van eigen bedrijvenzones voorop staat;
 • projecten gericht op een efficiŽnte aanwending van de bedrijfsinfrastructuur, waarbij het duurzaam gebruik van bedrijvenzones wordt gestimuleerd;
 • actieve bijdrage in het beheer van bestaande en geplande bedrijvenzones door middel van het invoeren en uitvoeren van bedrijventerreinbeheer;
 • projecten gericht op het CO2‐neutrale energieverbruik van de bedrijven op de bedrijventerreinen in de provincie Antwerpen;
 • actieve deelname aan de realisatie, het beheer en de exploitatie van de Antwerpse bedrijvencentra, incubatie‐ en innovatiecentra, wetenschapsparken, multifunctionele gebouwen en doorgangsgebouwen;
 • projecten gericht op een bedrijfsversterkend karakter volgend uit samenwerking waarbij o.m. kwaliteitsoptimalisering, innovatieondersteuning, internationalisering en duurzaamheid belangrijke indicatoren zijn;
 • ondersteuning van de provincie Antwerpen bij de realisatie van een duurzaam sociaaleconomisch beleid;
 • uitvoering projecten ter ondersteuning van het speerpuntsectoren‐ en innovatiebeleid van het provinciebestuur. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan zorginnovatie en zorgeconomie, creatieve industrie en detailhandelbeleid
 • uitvoering van of ondersteuning bij flankerende arbeidsmarktprojecten
 • instaan voor het beheer en uitbating van het Milieutechnologiehuis in Mol en het parkeergebouw te Geel
 • uitvoering projecten ter ondersteuning van het detailhandelbeleid (inclusief baanwinkelbeleid) en het lokaal economisch beleid van PROVANT
 • adviseren van DEIS (Dienst Economie en Internationale Samenwerking) en actief participeren aan overleg bij de opmaak van de Nota Ruimte voor de deelgebieden bedrijvigheid, detailhandel en energie.
 • het voeren van een actief, resultaatgericht beleid om buitenlandse investeerders op te sporen, te ondersteunen en te helpen hun investeringen in de provincie te verankeren.

Tags

 • Ontwikkeling Bedrijfsterreinen
 • Kmo Gronden
 • Bedrijfsgronden
 • Wetenschapsparken
 • Bouwgrond Bedrijven
 • Aanbieden Bedrijfskavels
 • Aanbieden Kantoorruimte
 • Aanleggen Groenbuffers
 • Aanleggen Waterbuffers
 • Uitgifte Gronden
 • Projectonwikkeling Bouwgronden Bedrijven
 • Herwaarderen Bedrijventerreinen
 • Sociaal Economische Ontwikkeling Bevorderen
 • Duurzaam Economisch Beleid Voeren
 • Duurzaam Gebruik Bedrijvenzones Stimuleren
 • Mobiliteit Verschaffen
 • Sociaaleconomische Projecten Ondersteunen
 • Realisatie Bedrijvenzones Provincie Antwerpen
 • Sociaaleconomische Strategie Onderbouwen
 • Co2-Neutraal Energieverbruik Bedrijven
 • Uitvoeren Bedrijvenbeheerterrein
 • Beheer Bestaande Bedrijvenzones
 • Beheer Geplande Bedrijvenzones
 • Invoeren Bedrijvenbeheerterrein
 • Beheer Bedrijfsterreinen
 • Beheer Antwerpse Bedrijvencentra
 • Deelname Beheer Incubatiecentra
 • Deelname Beheer Multifunctionele Gebouwen
 • Deelname Exploitatie Wetenschapsperken
 • Deelname Beheer Innovatiecentra
 • Exploitatie Antwerpse Bedrijvencentra
 • Ondersteuning Zorgeconomie
 • Ondersteuning Speerpuntsectorenbeleid Provinciebestuur
 • Ondersteuning Detailhandelbeleid
 • Uitbating Milieutechnologiehuis Mol
 • Adviseren Deis
 • Adviseren Dienst Economie
 • Adviseren Internationale Samenwerking
 • Bedrijfsinfrastructuur EfficiŽnt Aanwenden
 • Bedrijfsterreinen
 • Bedrijfsversterkende Projecten
 • Bedrijventerreinen
 • Bedrijventerreinen Opwaarderen
 • Beheer Milieutechnologiehuis Mol
 • Beheer Parkeergebouw Geel
 • Buitenlandse Investeerders Opsporen
 • Deelname Beheer Doorgangsgebouwen
 • Deelname Beheer Wetenschapsparken
 • Deelname Exploitatie Doorgangsgebouwen
 • Deelname Exploitatie Incubatiecentra
 • Deelname Exploitatie Innovatiecentra
 • Deelname Exploitatie Multifunctionele Gebouwen
 • Deelname Realisatie Doorgangsgebouwen
 • Deelname Realisatie Incubatiecentra
 • Deelname Realisatie Innovatiecentra
 • Deelname Realisatie Multifunctionele Gebouwen
 • Deelname Realisatie Wetenschapsparken
 • Duurzaam Ruimtegebruik
 • Duurzame Bedrijventerreinontwikkeling
 • Duurzame Vestiging Bedrijvencentra
 • Economisch Beleid Antwerpen Uitvoeren
 • Infrastructuur Fietspaden Inplannen
 • Infrastructuur Gemeenschappelijke Parkings Inplannen
 • Infrastructuur Groenbuffers Inplannen
 • Infrastructuur Watterbuffers Inplannen
 • Infrastructuur Wegen Inplannen
 • Innovatief Ondernemerschap Stimuleren
 • Investeringen Antwerpen Verankeren
 • Investeringspromotie
 • Kantoorruimte Voor Groeiers
 • Kantoorruimte Voor Starters
 • Kennisclustering
 • Laboratoria Voor Starters
 • Ondersteuning Antwerpse Bedrijven
 • Ondersteuning Antwerpse Kmo
 • Ondersteuning Arbeidsmarktprojecten
 • Ondersteuning Baanwinkelbeleid
 • Ondersteuning Creatieve Industrie
 • Ondersteuning Innovatiebeleid Provinciebestuur
 • Ondersteuning Locaal Economisch Beleid
 • Ondersteuning Zorginnovatie
 • Ontsluiting Woonkernen Inplannen
 • Promotie Eigen Projectontwikkeling
 • Realisatie Antwerpse Bedrijvencentra
 • Regio-Promotie Naar China
 • Sociaaleconomische Projecten Uitvoeren
 • Uitbating Parkeergebouw Geel
 • Versterken Bedrijfsleven
 • Versterken Ondernemerschap Antwerpen

Contacteer  Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen

Combell Group 8812358 Flexmail