provinciale ontwikkelingsmaatschappij antwerpen-antwerpen
provinciale ontwikkelingsmaatschappij antwerpen-antwerpen
provinciale ontwikkelingsmaatschappij antwerpen-antwerpen
provinciale ontwikkelingsmaatschappij antwerpen-antwerpen
provinciale ontwikkelingsmaatschappij antwerpen-antwerpen
provinciale ontwikkelingsmaatschappij antwerpen-antwerpen
provinciale ontwikkelingsmaatschappij antwerpen-antwerpen
provinciale ontwikkelingsmaatschappij antwerpen-antwerpen
235|

Wat doet POM Antwerpen?

POM Antwerpen vormt het instrument waarmee de provincie Antwerpen haar sociaaleconomisch beleid uitvoert. Zij draagt bij tot de bevordering van de sociaaleconomische ontwikkeling van de provincie Antwerpen, met name door de ondersteuning en uitvoering van de sociaaleconomische projecten. Zij onderbouwt bovendien de provinciale sociaaleconomische strategie via ontwikkeling, uitvoering en begeleiding van projecten.

Sectoren

Om de missie, zoals beschreven in POM‐decreet van 7 mei 2004, te realiseren zal POM Antwerpen bijdragen tot het voeren van een duurzaam economisch beleid in de provincie Antwerpen en dit door middel van de volgende strategische uitvoeringstaken:

 • projecten gericht op de versterking van de infrastructuur tot vestiging van de bedrijven, waarbij de realisatie van eigen bedrijvenzones voorop staat;
 • projecten gericht op een effici√ęnte aanwending van de bedrijfsinfrastructuur, waarbij het duurzaam gebruik van bedrijvenzones wordt gestimuleerd;
 • actieve bijdrage in het beheer van bestaande en geplande bedrijvenzones door middel van het invoeren en uitvoeren van bedrijventerreinbeheer;
 • projecten gericht op het CO2‐neutrale energieverbruik van de bedrijven op de bedrijventerreinen in de provincie Antwerpen;
 • actieve deelname aan de realisatie, het beheer en de exploitatie van de Antwerpse bedrijvencentra, incubatie‐ en innovatiecentra, wetenschapsparken, multifunctionele gebouwen en doorgangsgebouwen;
 • projecten gericht op een bedrijfsversterkend karakter volgend uit samenwerking waarbij o.m. kwaliteitsoptimalisering, innovatieondersteuning, internationalisering en duurzaamheid belangrijke indicatoren zijn;
 • ondersteuning van de provincie Antwerpen bij de realisatie van een duurzaam sociaaleconomisch beleid;
 • uitvoering projecten ter ondersteuning van het speerpuntsectoren‐ en innovatiebeleid van het provinciebestuur. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan zorginnovatie en zorgeconomie, creatieve industrie en detailhandelbeleid
 • uitvoering van of ondersteuning bij flankerende arbeidsmarktprojecten
 • instaan voor het beheer en uitbating van het Milieutechnologiehuis in Mol en het parkeergebouw te Geel
 • uitvoering projecten ter ondersteuning van het detailhandelbeleid (inclusief baanwinkelbeleid) en het lokaal economisch beleid van PROVANT
 • adviseren van DEIS (Dienst Economie en Internationale Samenwerking) en actief participeren aan overleg bij de opmaak van de Nota Ruimte voor de deelgebieden bedrijvigheid, detailhandel en energie.
 • het voeren van een actief, resultaatgericht beleid om buitenlandse investeerders op te sporen, te ondersteunen en te helpen hun investeringen in de provincie te verankeren.

Activiteiten

 • Innovatief ondernemerschap stimuleren
 • Kantoorruimte voor starters
 • Kantoorruimte voor groeiers
 • Laboratoria voor starters
 • Kennisclustering
 • Ondersteuning antwerpse bedrijven
 • Ondersteuning antwerpse kmo
 • Bedrijventerreinen opwaarderen
 • Ontsluiting woonkernen inplannen
 • Duurzame bedrijventerreinontwikkeling
 • Duurzame vestiging bedrijvencentra
 • Versterken bedrijfsleven
 • Investeringspromotie
 • Promotie eigen projectontwikkeling
 • Regio-promotie naar china
 • Duurzaam ruimtegebruik
 • Economisch beleid antwerpen uitvoeren
 • Versterken ondernemerschap antwerpen
 • Infrastructuur groenbuffers inplannen
 • Infrastructuur watterbuffers inplannen
 • Infrastructuur wegen inplannen
 • Infrastructuur fietspaden inplannen
 • Infrastructuur gemeenschappelijke parkings inplannen
 • Adviseren deis
 • Adviseren dienst economie
 • Adviseren internationale samenwerking
 • Buitenlandse investeerders opsporen
 • Investeringen antwerpen verankeren
 • Ondersteuning arbeidsmarktprojecten
 • Beheer milieutechnologiehuis mol
 • Uitbating milieutechnologiehuis mol
 • Beheer parkeergebouw geel
 • Uitbating parkeergebouw geel
 • Ondersteuning baanwinkelbeleid
 • Ondersteuning locaal economisch beleid
 • Deelname realisatie doorgangsgebouwen
 • Deelname beheer doorgangsgebouwen
 • Deelname exploitatie doorgangsgebouwen
 • Bedrijfsversterkende projecten
 • Ondersteuning speerpuntsectorenbeleid provinciebestuur
 • Ondersteuning innovatiebeleid provinciebestuur
 • Ondersteuning zorginnovatie
 • Ondersteuning zorgeconomie
 • Ondersteuning creatieve industrie
 • Ondersteuning detailhandelbeleid
 • Deelname realisatie wetenschapsparken
 • Deelname exploitatie innovatiecentra
 • Deelname beheer wetenschapsparken
 • Deelname exploitatie wetenschapsperken
 • Deelname realisatie multifunctionele gebouwen
 • Deelname beheer multifunctionele gebouwen
 • Deelname exploitatie multifunctionele gebouwen
 • Deelname exploitatie incubatiecentra
 • Deelname realisatie innovatiecentra
 • Deelname beheer innovatiecentra
 • Realisatie antwerpse bedrijvencentra
 • Beheer antwerpse bedrijvencentra
 • Exploitatie antwerpse bedrijvencentra
 • Deelname realisatie incubatiecentra
 • Deelname beheer incubatiecentra
 • Beheer bestaande bedrijvenzones
 • Beheer geplande bedrijvenzones
 • Invoeren bedrijvenbeheerterrein
 • Uitvoeren bedrijvenbeheerterrein
 • Co2-neutraal energieverbruik bedrijven
 • Herwaarderen bedrijventerreinen
 • Mobiliteit verschaffen
 • Sociaal economische ontwikkeling bevorderen
 • Sociaaleconomische projecten ondersteunen
 • Sociaaleconomische projecten uitvoeren
 • Sociaaleconomische strategie onderbouwen
 • Duurzaam economisch beleid voeren
 • Realisatie bedrijvenzones provincie antwerpen
 • 235|Bedrijfsinfrastructuur effici√ęnt aanwenden
 • Duurzaam gebruik bedrijvenzones stimuleren
 • Aanbieden bedrijfskavels
 • Aanbieden kantoorruimte
 • Uitgifte gronden
 • Aanleggen waterbuffers
 • Aanleggen groenbuffers
 • Bedrijfsgronden
 • Kmo gronden
 • Wetenschapsparken
 • Bedrijfsterreinen
 • Beheer bedrijfsterreinen
 • Bouwgrond bedrijven
 • Ontwikkeling bedrijfsterreinen
 • Projectonwikkeling bouwgronden bedrijven
 • Bedrijventerreinen

Contacteer  Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen  Contactpersonen