Algemene Informatie

 • checked Ondernemingsnr: BE0421.142.227
 • checked Omzet: €1.000.000 - €2.500.000
 • checked Personeel: 10-19
 • checked Oprichtdatum: 21-01-1981
Deze video is niet beschikbaar voor uw apparaat.

Rens Accountants

Zoekt u een loyale business partner die up-to-date en geÔntegreerd advies kan verstrekken? Accountants wiens collectieve verantwoordelijkheid verder reikt dan de strikte omschrijving van een opdracht. Zoekt u iemand die kritisch kan meedenken? Dan hoeft u niet meer verder te zoeken.

Rens Accountants biedt een geÔntegreerde dienstverlening volledig op maat voor uw organisatorische behoeften, ongeacht uw omvang, uw activiteitensector of uw objectieven.

Grote ondernemingen kloppen bij ons aan om hun interne knowhow aan te vullen met gespecialiseerd advies in specifieke vakgebieden. Kleine en middelgrote ondernemingen en verenigingen vinden in onze generalisten betrouwbare consulenten die onderlegd zijn in een ruime waaier van professionele diensten en die toegang hebben tot een netwerk van specialisten.

Met kantoren in Mechelen en Vilvoorde is Rens Accountants een regionale speler van formaat. Maar ook internationaal hebben wij tal van expertises opgebouwd en kunnen wij rekenen op onze betrouwbare internationale contacten. Rens Accountants bedient zijn klanten in het Nederlands, Frans en Engels.

Rens Accountants heeft de troeven om haar cliŽnten te begeleiden in een resolute aanpak van de hedendaagse uitdagingen.

Tags

 • Iab accountants
 • Belastingconsulenten
 • Gerechtsdeskundigen
 • Accountancy
 • Accountants
 • Boekhouding
 • Fiscaliteit
 • Aangifte vennootschapsbelasting
 • Belastingdossier
 • Aangifte nalatenschap
 • Aanvraag vergunningen
 • Activering btw-nummer
 • Advies belastingaangelegenheden
 • Advies op maat
 • Alarmbelprocedure
 • Analyse bedrijfsrisicoīs
 • Analyse bedrijfssterktes
 • Bancaire oplossingen
 • Bedrijfskapitaal
 • Begeleiden aandeelhouderswissels
 • Beheer patrimonium
 • Belangenconflicten
 • Belasting niet inwoners
 • Beoordeling boekhouding
 • Bepaling inkomstenderving
 • Bijstand bij belastingadministratie
 • Bijstand btw controles
 • Boekenonderzoek
 • Boekhouddiensten
 • Boekhouding vennootschappen
 • Boekhouding vzw
 • Boekhoudkundige verrichtingen
 • Btw
 • Btw-aangifte
 • Btw-eenheid
 • Budgettering
 • Businessplannen
 • Cashplanningen
 • Cash-stromen
 • Compleet dienstenpakket
 • Consolidatie
 • Controlerecht
 • Corporate housekeeping
 • Doorlichting onderneming
 • Due diligence
 • Due diligence
 • E-archivering
 • E-invoicing
 • Electronische archiveringsverplichtingen
 • FinanciŽle analyse
 • FinanciŽle rapporteringen
 • Financieringsactiviteiten
 • Financieringsbeslissingen
 • Fiscaal optimale structuren
 • Fiscaal recht
 • Fiscale aangifte
 • Fiscale analyse
 • Fiscale expertise
 • Fiscale geschillen
 • Fiscale planning
 • Fiscale verplichtingen
 • Fusie vennootschappen
 • Gespecialiseerd advies
 • Herstructureringen vennootschappen
 • Implementatie electronische facturatie
 • Indienen aangifte rechtspersonenbelasting
 • Intrastat aangifte
 • Investeringsactiviteiten
 • Investeringsdossier
 • Investeringsdossiers
 • Investeringsmaatschappijen
 • Jaarekening neerleggen
 • Jaarrekening afsluiten
 • Kostprijscalculatie
 • Kostprijscalculaties
 • Kredietdossier
 • Kruispunt der ondernemingen
 • Loonadministratie
 • Management accounting
 • Notulen algemene vergadering
 • Omzettingen vennootschappen
 • Onderhandelen met banken
 • Ondernemen
 • Onderzoeken boekhoudkundige fraude
 • Onderzoeken btw-carrousels
 • Onderzoeken dubieuze handelsverrichtingen
 • Onderzoeken faillissementsfraude
 • Onderzoeken witwasverrichtingen
 • Onroerend goed structuren
 • Ontbinding vennootschappen
 • Opbouw vermogen
 • Opmaak aangifte rechtspersonenbelasting
 • Opmaak btw aangiften
 • Opmaken jaarrekening
 • Opmaken jaarverslag
 • Opstellen intentieverklaringen
 • Opstellen jaarrekening
 • Optimale btw-structuur
 • Optimalisatie financieringen
 • Overdracht handelsfondsen
 • Overdracht van aandelen
 • Patrimoniumbeheer
 • Personenbelasting
 • Private investeerders
 • Proactief belastingadvies
 • Raming economische schade
 • Rechtspersonenbelasting
 • Regeling buitenlandse kaderleden
 • Registratierechten
 • Rendementsverbetering
 • Splitsing vennootschappen
 • Starten boekhouding
 • Statuut sociale zekerheid
 • Successieplanning
 • Successierechten
 • Tax
 • Toelichtingen
 • Vennootschapsbelasting
 • Vennootschapsrechtelijke oprichtingsformaliteiten bijhuizen
 • Vennootschapsrechtelijke organisatie
 • Vereffening vennootschappen
 • Vermogensbalans
 • Vermogensbeheer
 • Vermogensplanning
 • Vermogensrecht
 • Vertegenwoordigen algemene vergadering
 • Voeren boekhouding
 • Waardebepaling economische schade
 • Waardering
 • Waardering van onderneming
 • Ziekenfonds

Contacteer  RENS ACCOUNTANTS

Combell Group 0153061 Flexmail