Algemene Informatie

 • checked Ondernemingsnr: BE0452.726.318
 • checked Omzet: €1.000.000 - €2.500.000
 • checked Personeel: 1-5
 • checked Oprichtdatum: n.a.
duvall-merelbeke

duvall tilt elke bijeenkomst naar een hoger niveau. Wij bieden een verscheidenheid aan tools die de kwaliteit en de intensiteit van de interactie optimaal ondersteunen.

We verzekeren een vlotte vergadering via maximale technologische ondersteuning.

We zorgen voor de simultaanvertaling van anderstalige sprekers.

Onze interactieve votingsystemen verzekeren de dynamiek en verhogen de betrokkenheid van de deelnemers.

We bouwen een echte community rond uw event en stimuleren engagement via online surveys, internet streaming, online registratie, discussieforums, evaluatie en nazorg.

duvall levert oplossingen op maat. We stemmen onze service volledig af op de klant en het event.

duvall bvbawerd opgericht in 1994 en staat vandaag, een 10.000 congressen en vergaderingen later, bekend als een van de betere en meest betrouwbare leveranciers van congrestechniek.

duvall is dealer van Televic (digitale conferentiesystemen, Belgische spitstechnologie), Bosch (wereldleider voor digitale congressystemen en simultaanvertaling), IVS (Interactive Voting System: televoting), Sennheiser (draadloze microfoons en rondleidingsystemen) en LifeSize (videoconferencing).

duvall is een dienstverlenend bedrijf: de nadruk ligt op de knowhow, de toegepaste technologie. Onze business is niet het slijten van materiaal. Onze business is een geslaagd congres, een perfecte vergadering. Dit wil duvall bereiken door een blijvende viervoudige focus op kwaliteit:

 • De kwaliteit van het materiaal: duvall werkt met het nieuwste en beste materiaal dat op de markt beschikbaar is.
 • De kwaliteit van het personeel en de tolken: het duvall -personeel is technisch gekwalificeerd en volgt permanent opleidingen om vertrouwd te blijven met de nieuwste ontwikkelingen op de markt. Maar onze technici zijn niet alleen technische experts: zij zijn vooral efficiŽnt, servicegericht, communicatief en discreet.

duvall-tolken zijn steeds professionele gekwalificeerde conferentietolken. Zij zijn team- en klantgericht. Zij zijn discreet en goed voorbereid. Door onze jarenlange ervaring beschikken wij over een uitgebreide tolkendatabase. Wij evalueren onze tolken constant zodat wij steeds de juiste tolk naar de juiste vergadering kunnen sturen.

 • De kwaliteit van de dienstverlening. Onze centrale zorg blijft: een geslaagd congres. Daarvoor gaan wij een proactief partnerschap aan met de klant. Niet alleen onze technische bijdrage moet perfect zijn: alle facetten moeten mooi in elkaar passen om tot een prachtig resultaat te komen. Onze openheid en teamspirit zijn hierbij essentieel. Onze ervaring en expertise zijn uw garantie.
 • De kwaliteit van het ondernemerschap: duvall wil verantwoord ondernemen dit wil zeggen alle verplichtingen naar omgeving, overheid en personeel correct naleven en tegelijk blijven investeren in materiaal en personeel om aan onze klanten de beste kwaliteit aan de beste prijs te kunnen garanderen.

duvall-merelbeke

Duvall conferentiesystemen

Een conferentiesysteem maakt echte discussie en interactie mogelijk. Door per deelnemer (of per 2) een microfoon en een luidspreker  te plaatsen, zorgen wij ervoor dat iedereen maximaal kan participeren aan een vergadering. 

Discussiesystemen brengen orde en structuur in elke vergadering. Door het aantal actieve microfoons te beperken voorkomt duvall dat deelnemers door elkaar gaan praten. Tegelijk kan de voorzitter, via zijn voorzitterspost of via een touch screen, ingrijpen en het woord verlenen of ontnemen. Ook kan er een maximale spreektijd geprogrammeerd worden.

Op elke discussiemicrofoon kan een hoofdtelefoon aangesloten worden om de vergadering nog beter te kunnen volgen of om te luisteren naar de vertolking.

Voor hardhorenden biedt duvall individuele inductielussen die aan de microfoons aangesloten kunnen worden, waardoor zij de vergadering kunnen volgen via hun hoorapparaat.
duvall heeft discussiemicrofoons die voting mogelijk maken. Via een stemming kunnen de deelnemers beslissen.

De stemresultaten kunnen, indien gewenst, onmiddellijk worden geprojecteerd.
Het is mogelijk de microfoons te linken aan een deelnemersdatabase. duvall kan dan gelabelde opnames maken, waarbij steeds wordt aangegeven wie aan het woord is.

De dome camera's van duvall brengen de spreker automatisch in beeld. Op dit beeld kan informatie weergegeven worden uit de deelnemersdatabase, bijvoorbeeld de naam van de spreker.
Dit beeld kan worden gebruikt voor projectie, video-opnames, videoconferenties of internet streaming.

Confidea draadloos conferentiesysteem

De Televic Confidea draadloze conferentietoestellen van duvall zijn overal inzetbaar en uiterst flexibel in gebruik. Door  het ontbreken van bekabeling zijn zij uitermate geschikt voor grote bijeenkomsten of bijeenkomsten op minder evidente locaties, zoals een lunchmeeting aan een gedekte tafel.

Zij hebben een hedendaags design  en leveren een warme, absoluut zuivere klank zonder enige ruis. Hun elegante zwanehalsmicrofoons zijn volledig immuun voor storing, zelfs voor mobiele telefoons.

Door hun unieke multi-band WiFi technologie (2,4 GHz ťn 5+ GHz)  zijn zij absoluut betrouwbaar: ze kunnen zenden op 27 verschillende kanalen, kiezen automatisch een vrij kanaal uit en wisselen automatisch van kanaal wanneer het kanaal waarop ze uitzenden gestoord wordt. De toestellen passen zich aan de omstandigheden aan, zonder bestaande systemen te verstoren.

Zij beschikken over 5 votingtoesten en kunnen tot 40 vertaalkanalen verspreiden.
De voorzittersposten beschikken over een prioriteitstoets en een toets om de volgende spreker het woord te verlenen.

De verwisselbare Li-ion batterijen beschikken over een autonomie van meer dan 20 uur en zijn gemakkelijk te vervangen en laden zeer snel op.

Met het Confidea draadloze conferentiesysteem is ook voor de vergadertechnologie eindelijk het betrouwbare draadloze tijdperk aangebroken.

duvall-merelbeke

Simultaanvertaling: wat en waarom?

Vaak wordt de beslissing om simultaanvertaling te gebruiken tijdens een vergadering opgedrongen door de omstandigheden. Toch zijn er voor een organisator genoeg redenen om zelf te kiezen voor simultaanvertaling ook al kunnen de deelnemers zich behelpen in een gemeenschappelijke taal.
Simultaanvertaling verlaagt immers de drempel tot participatie en verhoogt de kwaliteit van de interactie.

Dankzij simultaanvertaling kan iedere deelnemer in zijn eigen taal spreken en ook in zijn eigen taal luisteren. Iedereen krijgt de kans om zijn tussenkomsten duidelijk en met de juiste zin voor nuance te formuleren. Dit verhoogt de efficiŽntie van de bijeenkomst en vermijdt dat mensen verkeerd begrepen worden zonder dat zijzelf of hun toehoorders dat in de gaten hebben.

Tegelijk krijgt elke deelnemer de impliciete boodschap dat zijn aanwezigheid en zijn tussenkomst werkelijk op prijs gesteld worden.

Dat simultaanvertaling de bijeenkomst een  zekere discipline en structuur oplegt , is ook mooi meegenomen.
Elke spreker moet immers een microfoon gebruiken opdat de tolk kan horen en vertalen.

De deelnemers moeten elkaar laten uitspreken want een tolk kan maar ťťn spreker tegelijk vertalen.

In tegenstelling tot andere vormen van vertaling, zoals fluistertolken of consecutief vertalen, verstoort simultaan vertalen de dynamiek van een vergadering niet. De vertaling gebeurt terwijl de spreker spreekt, zonder onderbrekingen, pauzes of storend gefluister.

Simultaanvertaling: hoe?

Simultaan vertalen  is een bijzonder intensieve opdracht  en de tolken moeten heel geconcentreerd kunnen werken.  Daarom werken zij  altijd in teams van minstens 2 tolken per taal(combinatie). Zij ondersteunen elkaar en lossen elkaar voortdurend af.  Het is immers onmogelijk om zonder essentieel kwaliteitsverlies gedurende een lange tijd tegelijk te luisteren, te vertalen en te spreken.

Tolken vertalen niet zomaar woord voor woord. Ze vertalen wat een spreker wil zeggen. Om de concrete betekenis van de boodschap correct in te schatten, moeten de tolken op elk ogenblik kunnen beschikken over dezelfde informatie als die waarover de gewone deelnemer beschikt. Dus moeten zij niet alleen duidelijk horen wat er gezegd wordt, zij moeten  de spreker, de zaal en de presentaties ook zien. Al die informatie moet voorhanden zijn  in hun cabine.

Tolken zijn  met andere woorden sterk afhankelijk van hun apparatuur.
duvall combineert bij simultaanvertaling de deskundigheid van onze mensen (tolken) met de correcte technologie.

Hoe werkt simultaanvertaling?
De tolken zitten per taal(combinatie) in een cabine. Zij zien de vergadering, de sprekers en de presentaties en zij krijgen het geluid binnen via hun hoofdtelefoon.  Zij vertalen in een microfoon. duvall verspreidt de vertaling onder de deelnemers. Dit kan draadloos (radiofrequent of via infrarood of via Wifi) of bekabeld (via discussieposten).

De deelnemers kunnen individueel de gewenste taal kiezen en het volume van hun hoofdtelefoon regelen.
duvall reinigt en verpakt de hoofdtelefoons na elk gebruik.
Indien de klant dit wenst, zorgen wij voor in-ear luidsprekertjes, oorschelpen, nekband telefoons. als alternatief voor de gewone hoofdtelefoon.

Voor slechthorenden hebben wij individuele inductiekringen zodat zij de vertaling kunnen beluisteren via hun hoorapparaat.

duvall volgt nauwgezet de ISO-normen voor simultaanvertaling. Die slaan zowel op onze technische uitrusting (bv. de cabines,.) als op onze service (bv. aanwezigheid van een gespecialiseerde technicus).

duvall-merelbeke

TOLKEN OP AFSTAND
REMOTE CONFERENCE INTERPRETING (RCI)

Voor meertalige vergaderingen in Europa moeten de tolken meestal ingevlogen worden.
Dit neemt niet alleen een grote hap uit het budget (hotel- en transportkosten), maar is ook belastend voor het  milieu.

Daarom ontwikkelde duvall tolken op afstand (Remote Conference Interpreting - RCI).

Dankzij RCI kan  duvall simultaanvertaling aanbieden vanop een centrale locatie, zonder in te leveren op snelheid of kwaliteit.

RCI heeft eigenlijk alleen voordelen:

 • De organisatoren van meertalige bijeenkomsten besparen op de reis- en verblijfskosten van de tolken en hebben bovendien een minder grote vergaderruimte nodig: goedkoper en aangenamer om te vergaderen.
 • Voor de tolken betekent RCI dat ze kunnen werken met hun vertrouwde apparatuur in hun vertrouwde omgeving en dat ze na het werk gewoon naar huis kunnen.
 • Dat er geen tolken of cabines getransporteerd moeten worden, is tenslotte ook goed nieuws voor het milieu.

Kortom, met RCI biedt duvall de mogelijkheid om op een gebruiksvriendelijke manier de ecologische voetafdruk te verminderen en de kosten te drukken.

Duvall RCI-technologie

Bij het ontwikkelen van een oplossing voor simultaan vertalen op afstand heeft duvall  zichzelf zeer strikte normen opgelegd en werd alles in samenspraak met professionele tolken geŽvalueerd:

 • De vertaling gebeurt simultaan, maw er is geen merkbare vertraging.
 • Tolkenwerk is teamwerk: de tolken werken samen vanuit ťťn locatie. Hierdoor is het gehele tolkgebeuren beter te beheersen en is er controle over de kwaliteit en de continuÔteit  van de verbindingen.
 • De tolken werken met hun vertrouwde apparatuur in een vertrouwde omgeving en kunnen na het werk gewoon naar huis.
 • De tolken krijgen een duidelijk en kwalitatief realtime beeld van de spreker (met lipsynchronisatie).
 • Zij hebben ook een overzichtsbeeld van de vergadering en kunnen de presentaties meevolgen op een scherm.
 • De gegevensstroom loopt over een beveiligde verbinding die exclusief, snel en performant is.

Technisch komt het erop neer dat duvall beeld en geluid over IP van de vergaderzaal naar de tolkenzaal stuurt en terug. Dit alles gebeurt met een minimum aan vertraging zodat zowel de deelnemers als de tolken amper beseffen dat ze fysiek niet in dezelfde ruimte zitten.

duvall-merelbeke

videoconferencing

Dankzij duvall videoconferencing kan je vergaderen met mensen op verschillende locaties en toch is het alsof je samen rond dezelfde tafel zit. Beeld en geluid worden in hoge kwaliteit en zonder vertraging tussen de verschillende locaties uitgewisseld zodat je elkaars gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal en gebaren kunt  zien. Zo begrijp je elkaar beter en heb je het gevoel echt contact te hebben.

duvall videoconferencing levert een positieve bijdrage aan iedere vorm van bedrijfsvoering:

 • het bespaart reistijd en reiskosten,
 • het bevordert de interne communicatie,
 • het kan een snellere besluitvorming helpen realiseren,
 • het is milieuvriendelijk.

duvall videoconferencing kan tussen twee locaties (point to point) of tussen meerdere locaties tegelijkertijd (multipoint).

duvall  kan bij jou op locatie een videoconferentie organiseren.
Daarnaast stelt duvall  in Merelbeke eigen videoconferentie-infrastructuur ter beschikking.

videoconferencing TECHNOLOGIE

duvall  werkt met LifeSize videoconferencing systemen.
De LifeSize codec garandeert een hoogkwalitatieve uitwisseling van beeld en geluid zonder enige merkbare vertraging waardoor je steeds een vloeiend beeld krijgt met lipsynchronisatie. Afhankelijk van het systeem op de andere locatie(s) en de beschikbare bandbreedte kan de resolutie zelfs naar full HD gebracht worden.

Het grote voordeel van het LifeSize systeem is zijn flexibiliteit:

 • het is compatibel met andere videoconferencing systemen
 • het kan aangesloten worden op bestaande geluids-en video infrastructuur en is zo inzetbaar voor verschillende groottes van meetings. 
 • het laat toe om ook PowerPoints of andere PC-content in de videoconferentie te integreren.
 • de presentatie en de sprekers kunnen tegelijkertijd en naar eigen wensen weergegeven worden, bijv. op 2 afzonderlijke schermen, op 1 scherm via een "split screen" of via een "picture-in-picture" weergave,.

duvall-merelbeke

videoconferencing zaal IN MERELBEKE

Buitenlandse klanten of partners echt ontmoeten is eindelijk mogelijk zonder tijdrovende en milieubelastende verplaatsingen en zonder investeringen in dure apparatuur.

In Merelbeke biedt de specialist in conferentie- en vergadertechnologie duvall voortaan ook videoconferencing aan in haar eigen lokalen.

Daardoor komen videoconferenties binnen het bereik van organisaties die slechts af en toe nood hebben aan vergaderen-op-afstand.

Videoconferentie-technologie maakt het mogelijk dat mensen die zich op totaal verschillende plaatsen bevinden met elkaar kunnen vergaderen alsof ze rond dezelfde tafel zitten.

De kwaliteit waarmee beeld en geluid tussen zeer ver uit elkaar gelegen locaties worden uitgewisseld, is bij duvall zo hoog, dat een meeting alle voordelen krijgt van een live ontmoeting.
De deelnemers zien elkaars gelaatsuitdrukkingen, lichaamstaal en gebaren.
De manier waarop ze elkaars presentaties volgen, verschilt in niets van wat tijdens een fysieke bijeenkomst gebeurt.

Dankzij videoconferencing kunnen mensen elkaar beter begrijpen en krijgen ze het gevoel echt contact te hebben.
Ook bedrijven die vanuit hun eigen lokalen een videoconferentie willen organiseren kunnen hiervoor altijd een beroep doen op duvall .

De duvall  videoconferencing zaal biedt ruim plaats aan vergaderingen met een 10-tal deelnemers.
Zij is uitgerust met een LifeSize videoconferencing systeem.
De LifeSize codec garandeert een hoogkwalitatieve uitwisseling van beeld en geluid zonder enige merkbare vertraging waardoor je steeds een vloeiend beeld krijgt met lipsynchronisatie.
Het grote voordeel van het LifeSize systeem is zijn flexibiliteit:

 • het is compatibel met andere videoconferencing systemen
 • het laat toe om ook PowerPoints of andere PC-content in de videoconferentie te integreren.

 De videoconferencing ruimte van duvall bevindt zich in het gebouw aan de Ambachtsweg in Merelbeke, vlakbij de R4 rond Gent en afrit16  van de E40 Brussel-Oostende.
Het gebouw is vlot bereikbaar en er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

duvall
Informatie en reserveringen:
TEL +32 9 236 61 71  -  Email info@duvall.be

duvall-merelbeke

INTERACTIVE VOTING

Voting maakt uw bijeenkomst aantrekkelijker. Het betrekt de deelnemers actief bij uw presentaties. Met duvall voting kan u heel wat kanten op :

Beslissingen nemen
Stemkastjes kunnen gebruikt worden voor een gewone meerderheidsstemming maar ook in omstandigheden waar een gewogen stemming nodig is (zoals een aandeelhoudersvergadering). Een votingsysteem kan ook helpen om via gerichte vragen een consensus op te bouwen.

Publiek in kaart brengen
Kom meer te weten over wie er in de zaal zit (beroep, geslacht, regio, afdeling, opleiding...) en over hun voorkeuren en meningen. Of toets hun kennisniveau.

Dynamiek
Voting geeft u de mogelijkheid om de voordracht af te stemmen op de feedback die u krijgt. Heeft iedereen alles begrepen? Kan er voor de volgende stap een keuze gemaakt worden? Ook ideaal als wakkerhouder na een vermoeiende lunch...

Consensus
Meet of uw gehoor het eens is met een voorstel. U weet meteen of er draagvlak is voor een te nemen beslissing. Bovendien kunt u, door te kruisen met de kenmerken die eerder geregistreerd zijn, inzage krijgen in de consensus per deelgroep.

Brainstorm
Als er tijdens een bijeenkomst een vraag naar voren komt waarover de totale groep een oordeel moet geven, dan kan deze ter plaatse worden ingevoerd en kan er direct over gestemd worden.

MedewerkersenquÍtes
Geeft uw medewerkers de kans om anoniem hun mening te geven over de onderwerpen waarover u graag informatie wilt hebben.

Rangorde bepalen
Kies uit een hele reeks een paar alternatieven die uw voorkeur wegdragen.

Kennis toetsen
U kunt het juiste antwoord op een vraag laten zien. Hierdoor kunt u direct een toelichting geven op een vraag en op de bijbehorende antwoorden.

Is alles duidelijk?
Door tijdens, of na de presentatie een vraag te stellen over de inhoud, weet u direct of uw verhaal is overgekomen bij uw publiek. Door dit al tijdens de presentatie te doen kunt u tijdig bijsturen!

Spelelement
Gooi een quiz tussen de bedrijven door: het vrolijkt iedereen op en helpt om opnieuw te concentreren. De computer kan rekening houden met de responstijd of foute antwoorden bedenken met strafpunten. Een slim opgestelde quiz kan u nog interessante informatie opleveren.

Anoniem of geÔdentificeerd
U kunt de stemkastjes ook linken aan een deelnemersdatabase. Daardoor kunt u de resultaten van individuele deelnemers registreren. U kunt de deelnemers indelen in groepen en resultaten op groepsniveau bekijken.

Evalueren
Wat vond u ervan? Bijvoorbeeld op een schaal van 1 tot 5. Misschien evolueren de meningen ook naargelang de meeting vordert?

Internet voting
Via smartphone of tablet kunnen personen die niet in de zaal aanwezig zijn toch in realtime aan een stemming deelnemen.

Multiple voting
1 stemkastje kan verschillende keren stemmen over dezelfde vraag.
Verschillende stemsessies kunnen samengevoegd worden.
1 stemsessie kan simultaan over verschillende locaties tegelijk gehouden worden.

Het interactieve voting systeem van duvall is draadloos en digitaal, flexibel en toch simpel:

 • De stemkastjes zijn eenvoudig en gebruiksvriendelijk.
 • De software is flexibel en open voor import van geluid-, video- en andere bestanden.
 • Resultaten worden onmiddellijke geprojecteerd, eventueel zelfs tijdens het stemmen zelf.
 • Het biedt de mogelijkheid tot het onmiddellijk kruisen van resultaten.
 • Stemmen kan anoniem of geÔdentificeerd (via een ID-card).
 • Gedetailleerde resultaten zijn steeds beschikbaar in digitaal formaat (JPEG, Word, Excel.).

duvall zorgt voor:

 • voting centrale + voting keypads + (eventueel) ID-cards
 • laptop met IVS-Pro software + licence key
 • het aanmaken en het programmeren van het voting script.

U krijgt een degelijke briefing over

 • hoe u de vragen best presenteert,
 • hoe u uw publiek instrueert over het gebruik van de stemkastjes
 • hoe u de resultaten voorstelt.

Een duvall technicus staat in voor de bediening van de stemcomputer. Dit is niet de computer waarop de PowerPoint presentaties van het evenement draaien. Er is m.a.w. een switcher nodig om te schakelen tussen de PowerPoints en de voting.
Wij hebben nodig:

 • De vragen met de antwoorden (+ aanduiding van het juiste antwoord - indien relevant)
 • Visuals, bijv. een PowerPoint diamodel, zodat de votingpresentatie in dezelfde look&feel kan gemaakt worden als die van de andere presentaties
 • Een deelnemerslijst (voor geÔdentificeerd stemmen)
 • Een script/programma van het event

Ten laatste 1 week voor het evenement willen wij beschikken over alle nodige informatie (vragen, visuals, deelnemers, script). Last-minute wijzigingen zoals het toevoegen of aanpassen van vragen, zijn natuurlijk ten allen tijde mogelijk (zelfs tijdens het event).
Neem gerust contact voor verdere informatie of advies.

duvall-merelbeke

DUVALL HR SOLUTIONS

Communicatie en interactie zijn zeer belangrijk binnen  Human Resources.
duvall  biedt die technologische ondersteuning die interactie mogelijk en efficiŽnter maakt.
Daardoor gaan uw bijeenkomsten meer renderen:

  • Onze draadloze discussiesystemen maken het voor iedereen mogelijk om actief te participeren aan een vergadering.
  • Dankzij simultaanvertaling kan u efficiŽnt vergaderen in verschillende talen. Voor Europese Ondernemingsraden heeft duvall een uniek platform ontwikkeld voor simultaanvertaling op afstand (Remote Conference Interpreting).

duvall  kan zorgen voor de technologie ťn voor de tolken.

  • Onze votingsystemen laten u toe om met een groter publiek in dialoog te gaan en meer te weten te komen over de voorkeuren en de verwachtingen van de deelnemers.
  • Onze videoconferentiesystemen zorgen ervoor dat mensen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij een vergadering, toch actief kunnen  participeren alsof zij samen in dezelfde ruimte zitten.

duvall  werkt met de meest geavanceerde technologieŽn. Toch ligt de focus niet op het materiaal, maar wel op de dienstverlening, op de oplossingen die u verwacht.

duvall  RCI
Voor Europese Ondernemingsraden en andere meertalige vergaderingen in Europa moeten de tolken meestal ingevlogen worden. Dit neemt niet alleen een grote hap uit het budget (hotel- en accommodatiekosten), maar is ook belastend voor het  milieu. Daarom ontwikkelde duvall  tolken op afstand (Remote Conference Interpreting - RCI).

Dankzij RCI kan  duvall  simultaanvertaling aanbieden vanop een centrale locatie, zonder in te leveren op snelheid of kwaliteit.

Kortom, met RCI biedt duvall  de mogelijkheid om op een gebruiksvriendelijke
manier de ecologische voetafdruk te verminderen en de kosten te drukken .

duvall  voting
Het organiseren van een bijeenkomst, het voorbereiden van een goede presentatie, het brengen van een duidelijke boodschap: dit alles vergt heel wat inspanningen en tijd. Het is dan ook zonde als u niet meteen weet of de boodschap wel is overgekomen, wat de deelnemers ervan vinden, waar hun verwachtingen en prioriteiten liggen, hoe het nu verder moet. Een verstandig gebruik van een simpel votingsysteem kan u al deze informatie verschaffen. duvall  zorgt voor het materiaal en begeleidt en adviseert u doorheen het hele gebeuren: van voorbereiding over prestatie tot en met rapportering.

duvall  videoconferencing
Dankzij duvall  videoconferencing kan je vergaderen met mensen op verschillende locaties en toch is het alsof je samen rond dezelfde tafel zit. Beeld en geluid worden in hoge kwaliteit en zonder vertraging tussen de verschillende locaties uitgewisseld zodat je elkaars gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal en gebaren kunt  zien. Zo begrijp je elkaar beter en heb je het gevoel echt contact te hebben.
duvall  videoconferencing levert een positieve bijdrage aan iedere vorm van bedrijfsvoering:

  • het bespaart reistijd en reiskosten,
  • het bevordert de interne communicatie,
  • het kan een snellere besluitvorming helpen realiseren,
  • het is milieuvriendelijk.

duvall  kan bij jou op locatie een videoconferentie organiseren.
Daarnaast stelt duvall  in Merelbeke eigen videoconferentie-infrastructuur ter beschikking.

duvall-merelbeke

Duvall AUDIPACK SILENT tolkencabines

Tolkencabines laten toe dat tolken de vergadering echt zelf meemaken en dat zij beschikken over alle informatie die nodig is om een vlekkeloze simultaanvertaling te maken. Via een hoofdtelefoon horen zij de spreker(s) en doordat zij in de zaal zitten zien zij alles wat betekenis kan geven aan het gebeuren: de spreker, de deelnemers, het projectiescherm en alles wat zich afspeelt in de vergaderruimte. Tegelijk zorgen de cabines ervoor dat de tolkarbeid zelf de vergadering niet verstoort.

Dankzij mobiele tolkencabines kunnen wij in de meeste zalen simultaanvertaling leveren.
Er bestaan zeer strikte ISO-normen voor tolkencabines die de kwaliteit van de simultaanvertaling bewaken en het comfort van zowel tolk als deelnemer.

Zij behandelen zaken zoals de afmetingen van de cabine en van de ramen, het geluidsisolerend vermogen van de wanden, de kracht van de ventilatie.

De Audipack Silent-cabines van duvall beantwoorden volledig aan deze normen

De bekende AUDIPACK Silent tolkencabines, scoren qua comfort en geluidsisolatie nog beter dan de strenge ISO-normen terzake (ISO 4043:1998).

Een standaard cabine biedt plaats aan 2 tolken. Ongeveer om de 20 minuten lossen de tolken elkaar af .

De AUDIPACK-cabines zijn makkelijk uitbreidbaar. Sommige organisaties of conferenties vereisen immers cabines voor 3 of 4 tolken.

Soms moeten de cabines op podia geplaatst worden opdat de tolken een goed zicht zouden hebben op de zaal en de deelnemers.

In principe is er 1 cabine per taal maar dikwijls kunnen alle talen gedekt worden met 1 cabine minder dan het totaal aantal talen.

De cabines worden uitgerust met professionele digitale tolkenapparatuur en hoofdtelefoons.
Per tolk worden ook papier, pen en water voorzien.

Technische specificaties Audipack Silent cabines
Afmetingen:
Binnenafmeting 1600 x 1600 x 2000 mm
Buitenafmeting 1682 x 1682 x 2041 mm
Hoogte (incl. ventilatie) 2118 mm
Afmeting tafel 1600 x 500 mm
3 persoons cabine: 2400 x 1600 x 2000 mm (binnen)
Geluidsisolatie beter dan ISO 4043
Gewicht:
Totaal gewicht Ī 220 Kg
Maximum paneel gewicht Ī 22 Kg

Tags

 • Audiovisueel Materiaal
 • Conferentiemicrofoons
 • Congressen
 • Discussiesystemen
 • Seminaries
 • Simultaanvertaling
 • Stemsystemen
 • Tolken
 • Voting

Contacteer  DUVALL

Combell Group 0327535 Flexmail