• icon-cross Update uw gegevens
 • Indien de informatie op deze bedrijfsfiche niet correct zou zijn, kan u gebruik maken van ons webformulier om GRATIS uw gegevens aan te passen.

accofiss@waas-sint-niklaas

Boekhouding

Er zijn medewerkers actief in de invoering van de boekhouding, de administratieve verplichtingen, het eerste lijnsadvies naar de ondernemer en de voorbereiding van de jaarrekening. Daarnaast zijn er ook actief in de begeleiding van de ondernemer die er voor gekozen heeft om de boekhouding intern te organiseren.

Starters

Starten als ondernemer? In eerste instantie wordt nagegaan in welke mate U voldoet aan de startvoorwaarden (vestigingsreglementering) voor het specifieke beroep dat U voor ogen hebt, om vervolgens over te gaan tot het bepalen van de formaliteiten, de ondernemingsvorm, financiering, het opstellen van een ondernemingsplan, enz.

Fiscaliteit

Na de voorbereiding van het dossier door de eerste afdeling wordt het voorgelegd aan de afdeling fiscaliteit en vennootschappen ter controle en advies op het gebied van directe en indirecte belastingen onafhankelijk of het gaat om een éénmanszaak of vennootschap. Verder is er begeleiding op het gebied van fiscale optimalisatie, contacten met de fiscale administraties, bijstand bij controles en het eventueel indienen van bezwaarschriften. Dit voor zowel ingezetenen als niet-verblijfhouders.

Sociaal Secretariaat

Naast de hoofdactiviteit boekhouding/fiscaliteit is er een afdeling die instaat voor al uw verplichtingen op vlak van sociale wetgeving, zijnde o.m. RSZ-nummer, verzekering arbeidsongevallen, geneeskundige dienste, personeelsregister, arbeidsreglement, contracten (onbeperkt, beperkt, specifiek werk, full-time, deeltijds, jobstudenten, enz.), loonberekening, diverse aangifteverplichtingen op sociaal vlak, enz.

Activiteiten

 • Boekhouding
 • Fiscaliteit
 • Loonadministratie
 • Accountancy
 • Vennootschapsboekhouding
 • Sociale Wetgeving
 • Btw Aangiften
 • Advies Belastingen
 • Balans Opstellen
 • Jaarrekening Opstellen
 • Aaangifteverplichtingen
 • Aanvraag Ondernemingsnummer
 • Accountancy
 • Advies Boekhoudrechtelijk Vlak
 • Advies Fiscaal Vlak
 • Belastingaangifte
 • Belastingconsulent
 • Boekhouder
 • Boekhoudkantoor
 • Boekhoudkundig Advies
 • Btw-Aangiften
 • Fiscaal Advies
 • Fiscale Optimalisatie
 • Fiscale Planning
 • Fiscaliteit
 • Indienen Bezwaarschriften
 • Loonberekening
 • Opmaken Financieel Plan
 • Opmaken Jaarrekening
 • Personenbelasting
 • Rechtspersonenbelasting
 • Sociale Wetgeving
 • Vennootschapsbelasting
 • Verdedigen Fiscale Controles
 • Verdediging Boekhoudkundige Controles
 • Vestigingsreglementering

Contacteer  Accofiss@waas

Accofiss@waas  Contactpersonen

Functie: Naam Taal:
Commercieel Manager Mevr. Elsje Rodrigus (NL)