• icon-cross Update uw gegevens
 • Indien de informatie op deze bedrijfsfiche niet correct zou zijn, kan u gebruik maken van ons webformulier om GRATIS uw gegevens aan te passen.

S2 CONSULT NAZARETH

De activiteiten waarvoor u bij S2 Consult terecht kan:

 • Bedrijfspreventie

 • Energieprestatiecertificaten (EPC)

 • EPB-verslaggeving

 • VeiligheidscoŲdinatie (vanaf 1-1-2012)

S2 CONSULT NAZARETH

Een energieprestatiecertificaat (EPC) nodig?

► Het EPC is verplicht bij verkoop (vanaf 01/11/08) en verhuur (vanaf 01/01/09) van bestaande woongebouwen.

► De eigenaar van een woongebouw die zijn gebouw wil verkopen of verhuren zal de nodige acties moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat een energieprestatiecertificaat (EPC) beschikbaar is.   Dit is al nodig vanaf de dag dat het huis te koop of te huur staat. Het EPC moet door de eigenaar-   verkoper of eigenaar-verhuurder worden voorgelegd aan de (potentiŽle) kopers of huurders.

► Bij de verkoop van een woongebouw moet het certificaat worden overgedragen aan de koper. In de notariŽle akte zullen een aantal gegevens van het EPC worden opgenomen.

► Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van het energie- prestatiecertificaat (afgekort EPC). Ook hier moet de eigenaar-verhuurder een EPC kunnen voorleggen aan de kandidaat-huurders.

► Een EPC bij verkoop en verhuur kan enkel opgemaakt worden door een erkende energiedeskundige type A.

► Het EPC is een energierapport dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Kopers en huurders kunnen met het EPC beter inschatten hoeveel energie hun nieuwe huis zal verbruiken. Daarnaast vermeldt het EPC een aantal energiebesparende adviezen. Deze zijn informatief en sensibiliserend, maar niet bindend.

► Dit certificaat blijft 10 jaar geldig.

S2 CONSULT NAZARETH

Bedrijfspreventie - algemeen

S2 Consult is een onafhankelijke, neutrale consultancy partner voor advies, ondersteuning en opleiding over alle aspecten van arbeidsveiligheid, welzijn op het werk en preventie van arbeidsongevallen.

De aanwezige expertise, onze flexibiliteit en onze menselijke aanpak zorgen ervoor dat wij u perfect kunnen helpen bij het invullen van de wettelijke opdrachten.  Wij werken mee aan de samen gekozen aanpak van uw veiligheidsbeleid.

S2 CONSULT NAZARETH

Bedrijfspreventie - detail

In de huidige bedrijfscultuur zijn welzijn en veiligheid op het werk niet meer weg te denken. Al jaren, en zeker sinds 1996, worden er van hogerhand verplichte maatregelen opgelegd om het welzijn en de veiligheid op de werkvloer te verbeteren / bevorderen / garanderen (Wet Welzijn). Elk bedrijf met minstens ťťn werknemer in dienst wordt met deze verplichtingen geconfronteerd. Afhankelijk van de beroepsactiviteiten van de onderneming wordt het gecatalogeerd als een klasse A, B, C+, C- of D-bedrijf. De eisen voor de preventieadviseur worden bepaald volgens de klassering van het bedrijf.

S2 Consult kan u bedrijfspreventie diensten aanbieden zoals advies geven of bijstand verlenen om deze taken uit te voeren, zodat u zich kan focussen op uw hoofdactiviteit.

De preventieadviseur staat in voor:

 • risicoanalyse: - het opsporen van gevaren, evalueren van risicoanalyses, opmaken van constructiedossiers, ... - het onderzoek van arbeidsongevallen
 • advies in verband met: - de organisatie van de werkplaats, werkpost, omgevingsfactoren, arbeidsmiddelen,... - de vorming en het onthaal van werknemers - de uitbouw van een preventiecultuur - de uitbouw van een dynamisch risicobeheersingssysteem
 • administratie: - het opstellen van maandverslagen, jaarverslagen, globaal preventieplan - het opmaken van indienststellingsverslagen, veiligheidsinstructies - het verzorgen van het secretariaatswerk van het comitť voor PBW
 • specifieke taken: - het opstellen van interne noodprocedures, het organiseren van EHBO - het coŲrdineren van werken met derden
 • advies geven in het aankoopbeleid: de procedure van de 3 groene lichten !
 • inspecties van de werkomgeving

De werkgever dient jaarlijks een niet limitatieve lijst van taken af te werken. Ook hier kan S2 Consult een ondersteunende rol spelen in bedrijfspreventie.

 • jaarverslag opmaken (voor 1 april)
 • uitbouwen van een welzijnsbeleid
 • uitvoeren van risico-analyses van installaties, machines, functies, activiteiten en werkposten in de onderneming.
 • asbestinventaris bijhouden
 • ongevallenonderzoek
 • oplijsting van wettelijk verplichte controles ivm elektrische installaties, verwarmingstoestellen, stoomketels, hijs- en heftoestellen, ...
 • jaarlijks nazicht door bevoegde personen van brandbestrijdingsmiddelen, ladders, behandelings- toestellen, ...

S2 CONSULT NAZARETH

Waarom kiezen voor S2 Consult?

Enkele redenen waarom u zich voor uw bedrijfspreventie laat bijstaan:

 • u wil arbeidsongevallen voorkomen / minder (ernstige) arbeidsongevallen hebben /   u wil minder betalen voor uw verzekering arbeidsongevallen

 • u wil minder betalen voor uw brandverzekering

 • u geeft om uw reputatie

 • uw werknemers zijn belangrijk

 • uw preventie adviseur heeft extra advies of ondersteuning nodig om zijn taak   volledig te kunnen uitoefenen

 • u kreeg bezoek van de arbeidsinspectie (FOD WASO) en u wenst extern advies   omtrent de opgegeven verbeteringspunten

 • uw externe dienst doet deze taken voor u, maar u wenst daar verandering in te   brengen

 • u hebt te weinig tijd om de veiligheids- en welzijnsadministratie naar behoren te   vervullen

 • u hebt extra mankracht nodig om projecten in korte tijd te kunnen realiseren of tot een goed   einde te brengen

 • ...

Voor deze of andere redenen kan u steeds bij S2 Consult terecht.

Activiteiten

 • Advies En Ondersteuning Op Het Gebied Van Bedrijfsveiligheid Volgens De Wet Welzijn
 • Afleveren Van Energieprestatiecertificaten Voor De Verkoop Of Verhuur Van ResidentiŽle Woningen
 • Epb-verslaggeving (energieprestatie Binnenklimaat) Bij Nieuwbouw

Contacteer  S2 Consult

S2 Consult  Contactpersonen

Functie: Naam Taal:
General Manager Mevr. Sofie Verscheure (NL)