U zocht op: overheidsmaatregelen


» We tonen top 1-15 van 75  aanbevolen bedrijven

AGENTSCHAP ONDERNEMEN

Agentschap Ondernemen. Het aanspreekpunt voor ondernemers, samen met onze partners. Het Agentschap Ondernemen is de drijvende kracht achter meer en sterker ondernemerschap in Vlaanderen.

2018 ANTWERPEN 7

03/224 68 11

tag: overheidsmaatregelen
Bofidi Brussels

...Recent Posts Nieuwe overheidsmaatregelen om ondernemen makkelijker te maken. 8211 Door Steven Jannsens Lean admin 8211 Een concept uit de autoindustrie toegepast op de administratie van uw bedrijf. Horeca en boekhouding. Ondernemers op een kruispunt 8211 Ismal Achter Digitale boekhouding 8211 Welkom in de 21e eeuw...

1040 Etterbeek

02/231 14 02

tag: overheidsmaatregelen
LEXIUS-ADVOCATEN

...vergunningen, huisvesting bestemming Ruimtelijke Ordening overheidsmaatregelen bestemmingswijziging vestigingswetgeving recht en praktijk betreffende detailhandel LEXIUS adviseert een groot aantal retailers en winkelbedrijven over huurrecht, vergunningen, bestemmingswijzigingen, exploitatieplicht, assortimentvoering in relatie tot het bestemmingsplan, bezwaar- en...

2000 Antwerpen

03 237 13 49

tag: overheidsmaatregelen
BRULIGHT

...overeenkomst vernietigen in geval van overmacht, staking, lock-out, oorlog, overheidsmaatregelen, enz. 9. SLOTBEPALINGEN De vereiste informatie en gegevens van de koper worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van bestellingen, de facturatie en de commercile relaties in het algemeen. 10. BEVOEGDE RECHTBANK De onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Bij...

5030 Gembloux

02/770 77 14

tag: overheidsmaatregelen
EDF LUMINUS

...en duurzame energie uw energiepartner Eigen groene energie produceren overheidsmaatregelen en nettarieven in 2016 REMIT Energie audit Black-out Overheidsmaatregelen EDF, geef uw mening Flexibiliteit Contact Klantenzone Over Luminus NLFR Antwoorden op uw energievragen Beheer uw energie Een efficieumlnt beheer van uw energiebudget is even belangrijk als een evenwichtige bevoorr...

1000 Brussel

02/229 19 50

tag: overheidsmaatregelen
WOON EN ZORGCENTRUM DOMINO

...aan dit beleid door hem haar inspraak te geven Mede te werken aan overheidsmaatregelen die gericht zijn op een zo goed mogelijk gebruik van de beschikbare openbare middelen De bewoners en hun vertegenwoordigers te helpen hun beslissingen over het levenseinde te vervullen binnen het strikt wettelijk kader Kwaliteitsindicatoren op te stellen, op te volgen en de gepaste maat...

9000 Gent

09/235 42 99

tag: overheidsmaatregelen
DOMINO

...aan dit beleid door hem haar inspraak te geven 8226 Mede te werken aan overheidsmaatregelen die gericht zijn op een zo goed mogelijk gebruik van de beschikbare openbare middelen 8226 De bewoners en hun vertegenwoordigers te helpen hun beslissingen over het levenseinde te vervullen binnen het strikt wettelijk kader 8226 Kwaliteitsindicatoren op te stellen, op te volgen en...

9000 Gent

09/223 67 67

tag: overheidsmaatregelen
A & B GRANIET

...wordt beschouwd oorlog, oorlogsomstandigheden, brand, overstroming, overheidsmaatregelen, overschrijding van de levertijden door leveranciers, diefstal, onbereikbaarheid. AB graniet is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en of schade te wijten aan productiefouten, eigen fouten van de koper, materiaal fouten of verkeerde montage door een van de medewerkers en of...

3980 Tessenderlo

013/32 50 65

tag: overheidsmaatregelen
MINTJENS

...op de prijzen van de goederen die wij van onze leveranciers betrekken of overheidsmaatregelen worden afgekondigd die resultaten, welke niet als normale handelsrisico s zijn aan te merken, tot gevolg mochten hebben, zijn wij gerechtigd de verhogingen die daaruit resulteren in de prijzen van de lopende orders te verrekenen. 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door...

2970 Schilde

03 658 82 45

tag: overheidsmaatregelen
Living Stone - Stone Shop

...in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en of fabrikanten van Living Stone ndash Stone Shop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Dit is een exemplatieve lijst en is niet indicatief. L...

8000 Brugge

050/41 56 28

tag: overheidsmaatregelen
DOOPARTIKELEN DE KOCK

...in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en of fabrikanten van Doopsuiker De Kock alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 10.3 Doopsuiker De Kock behoudt zich in het geval van overmacht het...

9700 Oudenaarde

053 66 66 91

tag: overheidsmaatregelen
DE MEUTTER CHAPEWERKEN

...Bedoelde omstandigheden zijn mobilisatie, oorlogshandelingen, wettelijke en overheidsmaatregelen die de uitvoering of levering belemmeren of beperken, staking, sabotage, bedrijfsbezetting en andere bedrijfsstoornissen, gebrek aan energie, grondstoffen of arbeid, transportmoeilijkheden, slecht weer, vrieskoude dat de uitvoering onmogelijk maakt, vertraagde levering door toeleverancier...

2200 Morkhoven

014 26 11 66

tag: overheidsmaatregelen
AQUA Libre

...super gezellig een daktuin is helemaal niet duur gezien de ondersteunende overheidsmaatregelen. Contacteer ons vrijblijvend voor alle mogelijkheden voor uw daktuin. Wat zijn extensieve en intensieve groendaken of daktuinen? Extensieve groendaken zijn groendaken met een opbouw van maximum 10cm en een lage begroeiing van een mengeling vetplanten zoals sedums. Door het relatief laag ge...

9080 Zeveneken

09/395 55 00

tag: overheidsmaatregelen
GENY TRADE

...aan machines, storingen in energietoevoer, vervoersstoringen, natuurgeweld, overheidsmaatregelen. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van TAPES voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door TAPES ingeschakelde derden voordoen. d. TAPES heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet...

9340 Lede

0478/9 8 87 78

tag: overheidsmaatregelen
NOUVITAL COSMETICS C.V.

COVENTRYSTRAAT 12 3047AD ROTTERDAM

3047AD ROTTERDAM

+31104 626609

tag: overheidsmaatregelen

» We tonen top 16-30 van 75 aanbevolen bedrijven

Galilei-IT

...van aanbieding en de offerte, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of overheidsmaatregelen merkelijk zijn gestegen. Galilei-IT is gerechtigd een overeengekomen vaste prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de...

8530 Harelbeke

0486/5 4 86 67

tag: overheidsmaatregelen
D-CARLO

...oorlog ziekte ongevallen communicatie- en informaticastoringen overheidsmaatregelen uitvoerverbod vertraging in de aanvoer transport- en of verplaatsingsbelemmeringen waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden uitvoerbelemmeringen invoerbelemmeringen panne file etc. 16. FACTUUR EN BETALING 16.1 De Klant moet zijn klachten met betrekking tot fact...

1800 Vilvoorde

02 251 15 06

tag: overheidsmaatregelen
CREA PLUS

...en of publicatiedata. Alle gevallen van overmacht, brand, staking en overheidsmaatregelen ontslaan ons van elke verantwoordelijkheid ten aanzien van de medecontractant, waarbij de overeenkomst desnoods kan verbroken worden zonder enig recht op schadevergoeding voor de medecontractant. Wij hebben steeds het recht voorschotfacturen te sturen voor gedeeltelijk uitgevoerde werken,...

8000 Brugge

050/67 40 78

tag: overheidsmaatregelen
ADIT

...waarvan het gebruik door de klant aan ADIT bvba is voorgeschreven, iv overheidsmaatregelen, v elektriciteitsstoring, vi storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, vii oorlog, viii werkbezetting, ix staking, x algemene vervoersproblemen en xi de onbeschikbaarheid van n of meer personeelsleden. 13.2 Indien een overmachtsituatie langer d...

2850 Boom

03/844 46 16

tag: overheidsmaatregelen
PEEVER INTERNATIONAL

...niet kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen in aanmerking overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen en of hulpmiddelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door de beide partijen onvoorziene technische complicaties enz... ARTIKEL 10 BEVOEGDHEIDSBEDING - TOEPASSELIJK RECHT De rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend b...

2500 Lier

03/480 28 26

tag: overheidsmaatregelen
Peever

...niet kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen in aanmerking overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen en of hulpmiddelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door de beide partijen onvoorziene technische complicaties enz8230 ARTIKEL 10 BEVOEGDHEIDSBEDING 8211 TOEPASSELIJK RECHT De rechtbanken van Antwerpen zijn uits...

2500 Lier

03 /48 0 60 44

tag: overheidsmaatregelen
AGENTSCHAP BECUE

...zorgen Een verkoopopdracht houdt veel meer in dan een affiche hangen. Diverse overheidsmaatregelen en verplichtingen zorgen er voor dat het verkopen van een pand geen sinecure meer is. Vastgoed is echter ons vak en dat maakt het verschil. Wij zoeken de geschikte koper voor uw pand en zorgen dan ook voor een correcte afhandeling. U wordt in het hele verkoopsproces met raad en daad bijge...

8430 Middelkerke

059 30 13 62

tag: overheidsmaatregelen
AIRCOOLED BEETLE PARADISE

...werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerie´┐Żn, storingen in de levering van energie, alles zowel in bedrijf van ABP als bij derden van wie ABP de zaken of materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voor alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van ABP. Artikel 17 Toepasselijk recht O...

3971 Leopoldsburg

011/39 30 30

tag: overheidsmaatregelen
QUICKE VITAL

...in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en of fabrikanten van Quicke Vitalin NV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Dit is een exemplatieve lijst en is niet indicatief. 9.3 Quicke Vita...

8000 Brugge

050/33 23 00

tag: overheidsmaatregelen
Credendo - Short- Term Non - EU Risks

...risico, zoals politieke gebeurtenissen, rampen, economische moeilijkheden en overheidsmaatregelen gedekt. Mijn klant wil betalingsuitstel. Wat moet ik doen? Breng Delcredere onmiddellijk op de hoogte van het verzoek. Er zijn twee mogelijkheden a. Commercile regeling In eerste instantie kunt u kiezen voor een minnelijke regeling, die de relatie met uw klant niet in het gedrang brengt...

1000 Brussel

02/788 88 00

tag: overheidsmaatregelen
SCARLETT FASHION GENT

...doen. 3. In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en of overheidsmaatregelen, zijn wij ontslagen van de verplichting tot levering en of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de leveranciers van ATC, om welke reden dan ook. Wij hebben dan de keus tussen verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding, en ander...

9520 Sint-Lievens-Houtem

09/371 99 99

tag: overheidsmaatregelen
DMP

...in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en of fabrikanten van DMParts alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 10.3 DMParts behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verpl...

9880 Aalter

09/375 21 43

tag: overheidsmaatregelen
Levamondo

...uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, faillissement, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerin, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Marketing Data als bij derden, van wie Marketing Data de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opstal of gedurende transport, al dan niet in eig...

1850 Grimbergen

02/305 74 54

tag: overheidsmaatregelen
BOKE BEHEER BV

GEKVOORTSESTRAAT 10 6674DD HERVELD

6674DD HERVELD

+31646 801905

tag: overheidsmaatregelen
BV Nails Only

Goudlaan 35 2544EG 'S Gravenhage

2544EG 'S Gravenhage

+31703 888789

tag: overheidsmaatregelen

» We tonen top 31-45 van 75 aanbevolen bedrijven

DYNAMIC REPAIR & ASSEMBLY CENTER

...door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en of fabrikanten van Drac alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 3. Drac heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten...

2170 Merksem

03/290 71 85

tag: overheidsmaatregelen
HAAGEN FIRE TRAINING PRODUCTS

...werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerien, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van HAAGEN als bij derden, van wie HAAGEN de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en...

2387 Baarle-Hertog

014/69 98 20

tag: overheidsmaatregelen
PROVIRON INDUSTRIES

...Partijen beschouwen de volgende omstandigheden als een geval van overmacht overheidsmaatregelen, oorlog, opstand, staking, lock-out, brand, machinebreuk, onvoldoende bevoorrading met grondstoffen en energie, onderbreking van vervoer of alle andere omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, die de normale productie of verzending van goederen belemmeren. Deze omstandighed...

2620 Hemiksem

03/870 88 20

tag: overheidsmaatregelen
COUTURE NADINE

...in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en of fabrikanten van FILLINE BVBA COUTURE NADINE alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. FILLINE BVBA COUTURE NADINE behoudt zich in het geval van...

9820 Merelbeke

09/362 53 00

tag: overheidsmaatregelen
ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE

...omstandigheid die het bekomen van goederen moeilijk maakt zoals embargo?s, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen en opstanden, lock-outs, rellen, machinebreuk, epidemien, brand, ernstige ongevallenen, in het algemeen, alle gebeurtenissen die van dien aard zijn dat zij de bevoorrading of de normale verzending van onze producten belemmeren. Artikel 10 consignatie a De handelaar, cons...

4950 Waimes

080/67 01 75

tag: overheidsmaatregelen
METAL GALVA PLUS

...burgeroorlog, oproer, watersnood, brand, staking, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, vertraagde leveringen van onze leveranciers of bedrijfsstoringen bij ons of bij onze leveranciers of fabrikanten evenals iedere andere omstandigheid die ons de nakoming van de overeenkomst definitief of tijdelijk verhindert. Reservering Teneinde een tijdige levering van goederen conform h...

3900 Overpelt

011 80 03 80

tag: overheidsmaatregelen
PROVIRON CAPITAL

...Partijen beschouwen de volgende omstandigheden als een geval van overmacht overheidsmaatregelen, oorlog, opstand, staking, lock-out, brand, machinebreuk, onvoldoende bevoorrading met grondstoffen en energie, onderbreking van vervoer of alle andere omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, die de normale productie of verzending van goederen belemmeren. Deze omstandighed...

2620 Hemiksem

03/870 88 20

tag: overheidsmaatregelen
PETER BECKERS MAASLAND

...omstandigheid die het bekomen van goederen moeilijk maakt zoals embargo?s, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen en opstanden, lock-outs, rellen, machinebreuk, epidemien, brand, ernstige ongevallenen, in het algemeen, alle gebeurtenissen die van dien aard zijn dat zij de bevoorrading of de normale verzending van onze producten belemmeren. Artikel 10 consignatie a De handelaar, cons...

3650 Dilsen-Stokkem

089/62 97 80

tag: overheidsmaatregelen
Ticketmaster Belgium

...beschouwd staking, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, technische defecten, overstromingen. SHERPA.BE is er niet toe gehouden het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de situatie in geval van overmacht. 9. De Koper verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de w...

1020 Brussel

02 300 12 12

tag: overheidsmaatregelen
DGS-TRANSPORT

...overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen. Indien door overmacht iTecom BVBA langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbin...

1731 Asse

052/55 04 25

tag: overheidsmaatregelen
Professional Media Editions

...en of publicatiedata. Alle gevallen van overmacht, brand, staking en overheidsmaatregelen ontslaan ons van elke verantwoordelijkheid ten aanzien van de medecontractant, waarbij de overeenkomst desnoods kan verbroken worden zonder enig recht op schadevergoeding voor de medecontractant. Wij hebben steeds het recht voorschotfacturen te sturen voor gedeeltelijk uitgevoerde werken,...

8210 Zedelgem

050/24 04 04

tag: overheidsmaatregelen
VDB INTERNATIONAL

...voor Verkoper staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers, alsmede alle omstandigheden waardoor verkoper in de normale uitoefening van zijn bedrijf wordt belemmerd. 11.2. In geval van niet toerekenbare tekortkoming h...

2920 Kalmthout

03/295 33 32

tag: overheidsmaatregelen
SOLITS

...bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, politieke problemen die tot aanvoerstagnatie leiden alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet meer ku...

9260 Wichelen

09/324 31 25

tag: overheidsmaatregelen
Pwa Dienstenbedrijf

...waard. Ben je eerder op zoek naar wetgeving, reglementering, of allerhande overheidsmaatregelen dan kan je terecht op een website van de federale overheid, die helemaal aan werk gewijd is. top Aansprakelijkheid 2005...

3630 EISDEN

08948 20 30

tag: overheidsmaatregelen
EASI-SHOP

...overeenkomst niet kan worden gevergd. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, werkstakingen, slechte weersomstandigheden, gebrek aan voorraden of arbeidskrachten etc. In geval van overmacht is Easi-shop gerechtigd hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. Easi-shop kan dan ook de uitvoering van de verplichtingen beindig...

2910 Essen

03/663 80 96

tag: overheidsmaatregelen

» We tonen top 46-60 van 75 aanbevolen bedrijven

FVD Services

...uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemien, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden. 5. Kosten en risico. Van zodra de goederen onze fi rma verlaten, is elk risico voor de klant, die tevens instaat voor alle kosten...

9160 Lokeren

0473/4 6 33 96

tag: overheidsmaatregelen
BTW-EENHEID European Maritime Surveys Organisation

...Second opinions Vaak bestaat er brede consensus dat nieuwe overheidsmaatregelen of ?instrumenten nodig zijn om bepaalde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Soms is hier echter minder duidelijkheid over. In dat geval kan Policy Research second opinions aanleveren om feiten te verifiren, analyses binnenste buiten te keren, meningen te beoordelen en om conclu...

2600 Antwerpen

03/443 95 95

tag: overheidsmaatregelen
Trideus

...in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en of fabrikanten van Trideus BVBA alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 11.3 Trideus BVBA behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor...

3560 LUMMEN

0472/ 28 68 42

tag: overheidsmaatregelen
CONCERTEVENTS

...beschouwd staking, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, technische defecten, overstromingen.CONCERTEVENTS.BEis er niet toe gehouden het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de situatie in geval van overmacht. 9.De Klant verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformuli...

8730 Beernem

050/78 28 32

tag: overheidsmaatregelen
Antwerp Symphony Orchestra

...natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. Het Antwerp Symphony Orchestra dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken z...

2060 Antwerpen

03/213 54 12

tag: overheidsmaatregelen
Computer Networking Belgium - Laser Computer Distribution

...ook. 3.5. In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en of overheidsmaatregelen, is de verkoper ontslagen van de verplichting tot levering en of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de leveranciers van de verkoper, om welke reden dan ook. De verkoper heeft dan de keuze tussen enerzijds de verbreking van rechtswege van de overeenkoms...

2860 Sint-Katelijne-Waver

015 30 62 10

tag: overheidsmaatregelen
CLAESSEN ELGB

...afgeroepen zijn- de prijzen of de leveringsvoorwaarden te wijzigen, indien overheidsmaatregelen van welke aard dan ook of maatregelen van onze leveranciers ons daartoe aanshyleiding geven, met dien verstande, dat van toepasshysing zullen zijn de prijzen, kortingen en leveringsvoorwaarden welke gelden op de dag van levering. Onverminderd de algemeshyne toepasseshylijkheid dez...

3500 Hasselt

014/85 98 98

tag: overheidsmaatregelen
CLAESSEN HOLDING

...afgeroepen zijn- de prijzen of de leveringsvoorwaarden te wijzigen, indien overheidsmaatregelen van welke aard dan ook of maatregelen van onze leveranciers ons daartoe aanshyleiding geven, met dien verstande, dat van toepasshysing zullen zijn de prijzen, kortingen en leveringsvoorwaarden welke gelden op de dag van levering. Onverminderd de algemeshyne toepasseshylijkheid dez...

3500 Hasselt

014/85 98 98

tag: overheidsmaatregelen
DOBBIT

...en of publicatiedata. Alle gevallen van overmacht, brand, staking en overheidsmaatregelen ontslaan ons van elke verantwoordelijkheid ten aanzien van de medecontractant, waarbij de overeenkomst desnoods kan verbroken worden zonder enig recht op schadevergoeding voor de medecontractant. Wij hebben steeds het recht voorschotfacturen te sturen voor gedeeltelijk uitgevoerde werken,...

8210 Zedelgem

050/24 04 04

tag: overheidsmaatregelen
VOSSEN LABORATORIES

...of grondstoffen welke wij van onze leveranciers betrekken, of indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd die gevolgen hebben welke niet als normale handelsrisicos zijn aan te merken, zijn wij gerechtigd wederpartij dienovereenkomstig toeslagen op de prijzen der lopende bestellingen te berekenen. Indien dienstverlening is overeengekomen zijn wij bevoegd om eventuele kosten,...

3500 Hasselt
tag: overheidsmaatregelen
VLAAMS INSTITUUT VOOR SPORTBEHEER EN RECREATIEBELEID

...Wet 1973 Decreet 1974 Het Cultuurpact is van toepassing op alle overheidsmaatregelen inzake culturele aangelegenheden, vastgelegd in artikel 59 bis, sect2, 1deg van de Grondwet. Het gaat om een breed toepassingsgebied cultuur, kunstenbeleid, bibliotheekwerking, museum- en erfgoedbeleid, jeugd- en sportbeleid, vorming, vrijetijdsbeleid en toerisme. Het cultuurpact bep...

9100 Sint-Niklaas

03 780 91 00

tag: overheidsmaatregelen
Adriaenssens & CO

...epidemie, ziekte, brand, verandering van transporttarieven, douanetarieven, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door de leverancier, staking bij de leverancier, faillissement van de leverancier, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, vernieling van de machines, enz. c. Ingeval van overmacht of vreemde oorzaak wordt de leveringstermijn of servic...

9150 Kruibeke
tag: overheidsmaatregelen
AURORA

Antwerpseweg 11 2340 Beerse

2340 Beerse

014/61 19 41

tag: overheidsmaatregelen
Dentaurum Benelux

...zijn leveringsvertragingen bij de toeleverancier, arbeidsconflict, overheidsmaatregelen, tekort aan grondstoffen of energie, zware bedrijfsstoringen door vernieling van het bedrijf in zijn geheel of van belangrijke afdelingen of door uitval van onontbeerlijke productie-installaties, ernstige transportstoringen enz. Duurt de overmachtsituatie langer dan vier maanden, dan hebbe...

2000 Antwerpen

03/707 23 20

tag: overheidsmaatregelen
CPP - INCOFIN

...middelen uit het land te recupereren wegens deviezenschaarste of andere overheidsmaatregelen. Om deze risico?s in te dekken, sloten we een verzekeringspolis af met de Credendo Group, de Belgische exportkredietverzekeraar. Er zijn ook markt- en omgevingsrisico?s, die ingedijkt worden door een gezonde geografische spreiding van onze portefeuille. Ten slotte behouden we een actieve c...

9000 Gent
tag: overheidsmaatregelen

» We tonen top 61-75 van 75 aanbevolen bedrijven

BTW-EENHEID EOS

Antwerpseweg 11 2340 Beerse

2340 Beerse

014/61 19 41

tag: overheidsmaatregelen
INTERZON VAKANTIES

...buitengewone omstandigheden, zoals force majeur, oorlog, staking, beperkende overheidsmaatregelen, een epidemie, etc. gedwongen zijn de reservering te annuleren, zal Interzon daarvoor niet aansprakelijk kunnen worden gehouden. Interzon zal in dat geval ook niet gehouden zijn om aan de eigenaren betaalde of nog te betalen huursommen aan huurders terug te betalen, tenzij door eigenaren a...

6543 NIJMEGEN

+31243 886026

tag: overheidsmaatregelen
Scheldebrouwerij

...onlusten, brand, watersnood, werkstaking, ziekte, transportbelemmering, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie en bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van tekortkoming van leveranciers van wie De Scheldebrouwerij een en ander betrekt, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere a...

2321 Hoogstraten

03/665 36 96

tag: overheidsmaatregelen
Incofin Investment Management

...middelen uit het land te recupereren wegens deviezenschaarste of andere overheidsmaatregelen. Om deze risico?s in te dekken, sloten we een verzekeringspolis af met de Credendo Group, de Belgische exportkredietverzekeraar. Er zijn ook markt- en omgevingsrisico?s, die ingedijkt worden door een gezonde geografische spreiding van onze portefeuille. Ten slotte behouden we een actieve c...

2610 Antwerpen
tag: overheidsmaatregelen
iValue

...stakingen, uitsluitingen, uit- of invoerbeperkingen, brand of ongevallen, overheidsmaatregelen, oorlog, onlusten, mobilisatie, ziekte of ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, transport- en of verplaatsingsbelemmeringen, vertragingen, panne, file, wijzigende wetbepalingen en in het algemeen om het even welke storingen en belemmeringen en of onvoorziene omstandigheden b...

2018 Antwerpen

03/336 38 35

tag: overheidsmaatregelen
Flora

...voorwaarden kan complementariteit georganiserd worden tussen institutionele overheidsmaatregelen en initiatieven die zich lokaal, minoritair, experimenteel, dynamisch en transversaal ontwikkelen Op welke manier kunnen deze initiatieven gevaloriseerd of zelfs versterkt worden zonder het risico te lopen hun veelvormigheid geweld aan te doen of hun creatieve en emancipatorische potent...

1030 Schaarbeek

02/204 06 40

tag: overheidsmaatregelen
DE KUIPER HEIWERKEN BV

MIDDENWEG 7 4225SK NOORDELOOS

4225SK NOORDELOOS

+31183 406000

tag: overheidsmaatregelen
BIT MARKETING

...door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en of fabrikanten van Electromania.be alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Electromania.be behoudt zich in het geval van overmacht het recht vo...

9100 Sint-Niklaas

03/765 18 08

tag: overheidsmaatregelen
MUZAK BELGIUM

...verstaan oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden storingen in electriciteits- en of communicatienetwerken, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvall...

2800 Mechelen

015/74 41 00

tag: overheidsmaatregelen
AURORA PRODUCTIONS

Aurora, gevestigd in Beerse, is al meer dan 8 decennia gespecialiseerd in het maken en verdelen van papierwaren en opbergsystemen die onderverdeeld zijn in 2 grote groepen: Aurora en Adoc.

2340 Beerse

014/61 19 41

tag: overheidsmaatregelen
Dockx Logistics

...werkstaking, opzettelijke belemmering van het openbaar verkeer, overheidsmaatregelen zoals een overheidsverbod van vervoer en of verkeer en of een overheidsbevel tot afsluiting van de openbare weg, oorlogsgevaar, oproer, inbraak, diefstal, geweld, manipulaties, verlies, vertraging, fouten, nalatigheid en of opzet van derden en of personen en of overheden waarvoor DL nie...

2610 WILRIJK (ANTWERPEN)

03/541 94 56

tag: overheidsmaatregelen
ADVANCED TECHNOLOGY COMPANY

...de koper ingeval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en of overheidsmaatregelen. 11.2 ATC heeft in dat geval de keuze tussen de verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding, en anderzijds de verlenging van de termijnen van levering en of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking. ARTIKEL 12 GESCHILLENREGELING 12.1. Alle gesch...

9850 Nevele

09 371 99 99

tag: overheidsmaatregelen
NEDIS

...van de stroomvoorziening, foutieve of onvolledige naleving door derden, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerbelemmeringen, verkoopverbod en niet-naleving van haar leveranciers. 2. Aangezien de verbintenis van de Koper jegens de Verkoper in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten....

2440 Geel

014/56 02 67

tag: overheidsmaatregelen
PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN

...kun je die kost echter verlagen door gebruik te maken van een aantal overheidsmaatregelen. Belangrijk is dat je dat voordeel altijd zelf moet aanvragen vraag je niets, dan ontglippen je aanzienlijke financile voordelen. Ook goed om weten is dat je de bevoegde diensten het best raadpleegt voacuteoacuter je iemand in dienst neemt. Voor alle duidelijkheid nog dit onderstaan...

2000 ANTWERPEN 1

03/202 05 15

tag: overheidsmaatregelen
OST OFFICE

...de bvba Ost Office afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden. 15.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De bvba Ost Office is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding. 16. Toepasselijk recht bevoegde rechter 16.1 Op alle rechtsbe...

9230 Wetteren

09 369 93 94

tag: overheidsmaatregelen
We tonen maximum de top 75 van vele bedrijven.

Aanbevolen bedrijven

AGENTSCHAP ONDERNEMEN