U zocht op: overheidsmaatregelen


» We tonen top 1-15 van 75  aanbevolen bedrijven

AGENTSCHAP ONDERNEMEN

Agentschap Ondernemen. Het aanspreekpunt voor ondernemers, samen met onze partners. Het Agentschap Ondernemen is de drijvende kracht achter meer en sterker ondernemerschap in Vlaanderen.

2018 ANTWERPEN 7

03/224 68 11

tag: overheidsmaatregelen
Bofidi Brussels

...experten houden je op de hoogte van onze steeds veranderende industrie Nieuwe overheidsmaatregelen om ondernemen makkelijker te maken. 8211 Door Steven Jannsens December 12th, 20150 Comments De overheid hertekende de KMO-portefeuille en voorziet ook in extra tegemoetkomingen voor investeringen in e-commerce. In het kader van inspanningen van de overheid om ondernemen opnieuw aantre...

1040 Etterbeek

02/231 14 02

tag: overheidsmaatregelen
LEXIUS-ADVOCATEN

...vergunningen, huisvesting bestemming Ruimtelijke Ordening overheidsmaatregelen bestemmingswijziging vestigingswetgeving recht en praktijk betreffende detailhandel LEXIUS adviseert een groot aantal retailers en winkelbedrijven over huurrecht, vergunningen, bestemmingswijzigingen, exploitatieplicht, assortimentvoering in relatie tot het bestemmingsplan, bezwaar- en...

2000 Antwerpen

03 237 13 49

tag: overheidsmaatregelen
BlinQ & Co

...uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieŽn, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden. 5. Intellectuele eigendomsrechtsen Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en of diensten als mede de on...

9200 Dendermonde
tag: overheidsmaatregelen
BRULIGHT

...overeenkomst vernietigen in geval van overmacht, staking, lock-out, oorlog, overheidsmaatregelen, enz. 9. SLOTBEPALINGEN De vereiste informatie en gegevens van de koper worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van bestellingen, de facturatie en de commerciŽle relaties in het algemeen. 10. BEVOEGDE RECHTBANK De onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Bij...

5030 Gembloux

02/770 77 14

tag: overheidsmaatregelen
HOUTHANDEL TAVERNIER

...exemplatieve opsomming ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen, ziekte of ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, etc. 11. FACTUUR EN BETALING De Ko...

8490 Jabbeke

050 81 15 61

tag: overheidsmaatregelen
EDF LUMINUS

...en duurzame energie uw energiepartner Eigen groene energie produceren overheidsmaatregelen en nettarieven in 2016 REMIT Energie audit Black-out Overheidsmaatregelen EDF, geef uw mening Flexibiliteit Contact Klantenzone Over Luminus NLFR Antwoorden op uw energievragen Beheer uw energie Een efficieumlnt beheer van uw energiebudget is even belangrijk als een evenwichtige bevoorr...

1000 Brussel

02/229 19 50

tag: overheidsmaatregelen
WOON EN ZORGCENTRUM DOMINO

...aan dit beleid door hem haar inspraak te geven Mede te werken aan overheidsmaatregelen die gericht zijn op een zo goed mogelijk gebruik van de beschikbare openbare middelen De bewoners en hun vertegenwoordigers te helpen hun beslissingen over het levenseinde te vervullen binnen het strikt wettelijk kader Kwaliteitsindicatoren op te stellen, op te volgen en de gepaste maat...

9000 Gent

09/235 42 99

tag: overheidsmaatregelen
DOMINO

...aan dit beleid door hem haar inspraak te geven 8226 Mede te werken aan overheidsmaatregelen die gericht zijn op een zo goed mogelijk gebruik van de beschikbare openbare middelen 8226 De bewoners en hun vertegenwoordigers te helpen hun beslissingen over het levenseinde te vervullen binnen het strikt wettelijk kader 8226 Kwaliteitsindicatoren op te stellen, op te volgen en...

9000 Gent

09/223 67 67

tag: overheidsmaatregelen
A & B GRANIET

...wordt beschouwd oorlog, oorlogsomstandigheden, brand, overstroming, overheidsmaatregelen, overschrijding van de levertijden door leveranciers, diefstal, onbereikbaarheid. AB graniet is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en of schade te wijten aan productiefouten, eigen fouten van de koper, materiaal fouten of verkeerde montage door een van de medewerkers en of...

3980 Tessenderlo

013/32 50 65

tag: overheidsmaatregelen
COTESE

...uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieŗ n, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden. 5.Kosten en risico. Van zodra de goederen onze firma verlaten, is elk risico voor de klant, die tevens instaat voor alle kosten v...

9200 Dendermonde

052/41 14 61

tag: overheidsmaatregelen
MINTJENS

...op de prijzen van de goederen die wij van onze leveranciers betrekken of overheidsmaatregelen worden afgekondigd die resultaten, welke niet als normale handelsrisico s zijn aan te merken, tot gevolg mochten hebben, zijn wij gerechtigd de verhogingen die daaruit resulteren in de prijzen van de lopende orders te verrekenen. 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door...

2970 Schilde

03 658 82 45

tag: overheidsmaatregelen
Living Stone - Stone Shop

...in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en of fabrikanten van Living Stone ndash Stone Shop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Dit is een exemplatieve lijst en is niet indicatief. L...

8000 Brugge

050/41 56 28

tag: overheidsmaatregelen
DOOPARTIKELEN DE KOCK

...in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en of fabrikanten van Doopsuiker De Kock alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 10.3 Doopsuiker De Kock behoudt zich in het geval van overmacht het...

9700 Oudenaarde

053 66 66 91

tag: overheidsmaatregelen
D-CARLO

...oorlog ziekte ongevallen communicatie- en informaticastoringen overheidsmaatregelen uitvoerverbod vertraging in de aanvoer transport- en of verplaatsingsbelemmeringen waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden uitvoerbelemmeringen invoerbelemmeringen panne file etc. 16. FACTUUR EN BETALING 16.1 De Klant moet zijn klachten met betrekking tot fact...

1800 Vilvoorde

02 251 15 06

tag: overheidsmaatregelen

» We tonen top 16-30 van 75 aanbevolen bedrijven

DE MEUTTER CHAPEWERKEN

...Bedoelde omstandigheden zijn mobilisatie, oorlogshandelingen, wettelijke en overheidsmaatregelen die de uitvoering of levering belemmeren of beperken, staking, sabotage, bedrijfsbezetting en andere bedrijfsstoornissen, gebrek aan energie, grondstoffen of arbeid, transportmoeilijkheden, slecht weer, vrieskoude dat de uitvoering onmogelijk maakt, vertraagde levering door toeleverancier...

2200 Morkhoven

014 26 11 66

tag: overheidsmaatregelen
Galilei-IT

...van aanbieding en de offerte, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of overheidsmaatregelen merkelijk zijn gestegen. Galilei-IT is gerechtigd een overeengekomen vaste prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de...

8530 Harelbeke

0486/5 4 86 67

tag: overheidsmaatregelen
AQUA Libre

...super gezellig een daktuin is helemaal niet duur gezien de ondersteunende overheidsmaatregelen. Contacteer ons vrijblijvend voor alle mogelijkheden voor uw daktuin. Wat zijn extensieve en intensieve groendaken of daktuinen? Extensieve groendaken zijn groendaken met een opbouw van maximum 10cm en een lage begroeiing van een mengeling vetplanten zoals sedums. Door het relatief laag ge...

9080 Zeveneken

09/395 55 00

tag: overheidsmaatregelen
GENY TRADE

...aan machines, storingen in energietoevoer, vervoersstoringen, natuurgeweld, overheidsmaatregelen. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van TAPES voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door TAPES ingeschakelde derden voordoen. d. TAPES heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet...

9340 Lede

0478/9 8 87 78

tag: overheidsmaatregelen
NOUVITAL COSMETICS C.V.

COVENTRYSTRAAT 12 3047AD ROTTERDAM

3047AD ROTTERDAM

+31104 626609

tag: overheidsmaatregelen
BE - TRANS

...natuurrampen storm, mist, blikseminslag, overstroming, ijsgang etc , overheidsmaatregelen, oproer, staking, lock-out, stoornissen in het verkeer, brand, explosie, sluiting of oponthoud bij grensposten, oponthoud in stations of toldiensten, onvoorzienbare defecten aan de vervoersmiddelen, diefstal, vandalisme, daden van derden enz. In ieder geval is de aansprakelijkheid van...

2440 Geel

014/57 50 00

tag: overheidsmaatregelen
CREA PLUS

...en of publicatiedata. Alle gevallen van overmacht, brand, staking en overheidsmaatregelen ontslaan ons van elke verantwoordelijkheid ten aanzien van de medecontractant, waarbij de overeenkomst desnoods kan verbroken worden zonder enig recht op schadevergoeding voor de medecontractant. Wij hebben steeds het recht voorschotfacturen te sturen voor gedeeltelijk uitgevoerde werken,...

8000 Brugge

050/67 40 78

tag: overheidsmaatregelen
ADIT

...waarvan het gebruik door de klant aan ADIT bvba is voorgeschreven, iv overheidsmaatregelen, v elektriciteitsstoring, vi storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, vii oorlog, viii werkbezetting, ix staking, x algemene vervoersproblemen en xi de onbeschikbaarheid van ťťn of meer personeelsleden. 13.2 Indien een overmachtsituatie langer d...

2850 Boom

03/844 46 16

tag: overheidsmaatregelen
PEEVER INTERNATIONAL

...niet kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen in aanmerking overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen en of hulpmiddelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door de beide partijen onvoorziene technische complicaties enz... ARTIKEL 10 BEVOEGDHEIDSBEDING - TOEPASSELIJK RECHT De rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend b...

2500 Lier

03/480 28 26

tag: overheidsmaatregelen
Peever

...niet kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen in aanmerking overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen en of hulpmiddelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door de beide partijen onvoorziene technische complicaties enz8230 ARTIKEL 10 BEVOEGDHEIDSBEDING 8211 TOEPASSELIJK RECHT De rechtbanken van Antwerpen zijn uits...

2500 Lier

03 /48 0 60 44

tag: overheidsmaatregelen
AIRCOOLED BEETLE PARADISE

...werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieÔn, storingen in de levering van energie, alles zowel in bedrijf van ABP als bij derden van wie ABP de zaken of materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voor alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van ABP. Artikel 17 Toepasselijk recht O...

3971 Leopoldsburg

011/39 30 30

tag: overheidsmaatregelen
QUICKE VITAL

...in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en of fabrikanten van Quicke Vitalin NV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Dit is een exemplatieve lijst en is niet indicatief. 9.3 Quicke Vita...

8000 Brugge

050/33 23 00

tag: overheidsmaatregelen
Credendo - Short- Term Non - EU Risks

...risico Risicofilter toepassen Oorlogrisico Risico van onteigening en overheidsmaatregelen Transferrisico Risicospectrum Laag Hoog risico Wereld EuraziŽ Afrika Noord-Amerika Latijns-Amerika AziŽ Verwijder highlighting Volledig uitzoomen Kies een land voor specifieke risicoweergave Risicobeoordeling countryrisk.italy Exporttransacties Politiek risico 1 tot 7 Korte termijn Midd...

1000 Brussel

02/788 88 00

tag: overheidsmaatregelen
ARTEA

...en ?verlagende maatregelen voor en organiseert de mogelijke subsidies en overheidsmaatregelen. Kwaliteit expertise Vanuit het geloof dat de kwaliteit van onze woon- en werkomgeving een directe invloed heeft op de kwaliteit van ons leven, zetten wij voor elk vakgebied onze juiste deskundigen in, zodat we u met de beste ingrediŽnten het beste menu kunnen voorzetten het menu dat u ve...

8570 Anzegem

056 32 66 88

tag: overheidsmaatregelen
Unlimited Projects

...in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en of fabrikanten van POSTBOXSTORE alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 10.3 POSTBOXSTORE behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor...

9620 Zottegem

09/335 07 14

tag: overheidsmaatregelen

» We tonen top 31-45 van 75 aanbevolen bedrijven

SCARLETT FASHION GENT

...doen. 3. In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en of overheidsmaatregelen, zijn wij ontslagen van de verplichting tot levering en of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de leveranciers van ATC, om welke reden dan ook. Wij hebben dan de keus tussen verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding, en ander...

9520 Sint-Lievens-Houtem

09/371 99 99

tag: overheidsmaatregelen
DMP

...in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en of fabrikanten van DMParts alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 10.3 DMParts behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verpl...

9880 Aalter

09/375 21 43

tag: overheidsmaatregelen
MOYAERT

...exemplatieve opsomming ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, ziekte of ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, transport- en of verplaatsingsbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen, panne, fille, et...

8700 Tielt

051 40 40 73

tag: overheidsmaatregelen
IT-GENERATION

...intresten. Ingeval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en of overheidsmaatregelen, is de verkoper ontslagen van de verplichting tot levering en of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de verkoper, om welke reden dan ook. De verkoper heeft dan de keuze tussen verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding, en and...

9240 Zele

0496/8 2 60 70

tag: overheidsmaatregelen
Levamondo

...uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, faillissement, overheidsmaatregelen, defecten aan machineriŽn, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Marketing Data als bij derden, van wie Marketing Data de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opstal of gedurende transport, al dan niet in eig...

1850 Grimbergen

02/305 74 54

tag: overheidsmaatregelen
BOKE BEHEER BV

GEKVOORTSESTRAAT 10 6674DD HERVELD

6674DD HERVELD

+31646 801905

tag: overheidsmaatregelen
BV Nails Only

Goudlaan 35 2544EG 'S Gravenhage

2544EG 'S Gravenhage

+31703 888789

tag: overheidsmaatregelen
Van den bussche Groot-en Kleinhandel in Wijnen

...terugvinden Onder voorbehoud van uitputting voorraad, drukfouten en overheidsmaatregelen. De prijzen vermeld in deze tarieven worden ten informatieve titel verstrekt en kunnen aangepast worden zonder verwittiging. Deze prijzen zijn inclusief BTW. Deze prijslijsten vernietigen en vervangen de vorige. VoorbeeldweergaveBijlageGrootte Tarief Wijn 2016.pdf 109.25 KB Tarief wijntoeb...

9000 Gent

09/225 00 36

tag: overheidsmaatregelen
AGENTSCHAP BECUE

...zorgen Een verkoopopdracht houdt veel meer in dan een affiche hangen. Diverse overheidsmaatregelen en verplichtingen zorgen er voor dat het verkopen van een pand geen sinecure meer is. Vastgoed is echter ons vak en dat maakt het verschil. Wij zoeken de geschikte koper voor uw pand en zorgen dan ook voor een correcte afhandeling. U wordt in het hele verkoopsproces met raad en daad bijge...

8430 Middelkerke

059 30 13 62

tag: overheidsmaatregelen
Professional Media Editions

...en of publicatiedata. Alle gevallen van overmacht, brand, staking en overheidsmaatregelen ontslaan ons van elke verantwoordelijkheid ten aanzien van de medecontractant, waarbij de overeenkomst desnoods kan verbroken worden zonder enig recht op schadevergoeding voor de medecontractant. Wij hebben steeds het recht voorschotfacturen te sturen voor gedeeltelijk uitgevoerde werken,...

8210 Zedelgem

050/24 04 04

tag: overheidsmaatregelen
VDB INTERNATIONAL

...voor Verkoper staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers, alsmede alle omstandigheden waardoor verkoper in de normale uitoefening van zijn bedrijf wordt belemmerd. 11.2. In geval van niet toerekenbare tekortkoming h...

2920 Kalmthout

03/295 33 32

tag: overheidsmaatregelen
SOLITS

...bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, politieke problemen die tot aanvoerstagnatie leiden alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet meer ku...

9260 Wichelen

09/324 31 25

tag: overheidsmaatregelen
CONCERTEVENTS

...beschouwd staking, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, technische defecten, overstromingen. CONCERTEVENTS.BE is er niet toe gehouden het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de situatie in geval van overmacht. 9. De Klant verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformuli...

8730 Beernem

050/78 28 32

tag: overheidsmaatregelen
Pwa Dienstenbedrijf

...waard. Ben je eerder op zoek naar wetgeving, reglementering, of allerhande overheidsmaatregelen dan kan je terecht op een website van de federale overheid, die helemaal aan werk gewijd is. top Aansprakelijkheid 2005...

3630 EISDEN

08948 20 30

tag: overheidsmaatregelen
EASI-SHOP

...overeenkomst niet kan worden gevergd. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, werkstakingen, slechte weersomstandigheden, gebrek aan voorraden of arbeidskrachten etc. In geval van overmacht is Easi-shop gerechtigd hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. Easi-shop kan dan ook de uitvoering van de verplichtingen beindig...

2910 Essen

03/663 80 96

tag: overheidsmaatregelen

» We tonen top 46-60 van 75 aanbevolen bedrijven

FVD Services

...uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemien, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden. 5. Kosten en risico. Van zodra de goederen onze fi rma verlaten, is elk risico voor de klant, die tevens instaat voor alle kosten...

9160 Lokeren

0473/4 6 33 96

tag: overheidsmaatregelen
BTW-EENHEID European Maritime Surveys Organisation

...Second opinions Vaak bestaat er brede consensus dat nieuwe overheidsmaatregelen of ?instrumenten nodig zijn om bepaalde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Soms is hier echter minder duidelijkheid over. In dat geval kan Policy Research second opinions aanleveren om feiten te verifiren, analyses binnenste buiten te keren, meningen te beoordelen en om conclu...

2600 Antwerpen

03/443 95 95

tag: overheidsmaatregelen
Trideus

...in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en of fabrikanten van Trideus BVBA alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 11.3 Trideus BVBA behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor...

3560 LUMMEN

0472/ 28 68 42

tag: overheidsmaatregelen
DYNAMIC REPAIR & ASSEMBLY CENTER

...door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en of fabrikanten van Drac alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 3. Drac heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten...

2170 Merksem

03/290 71 85

tag: overheidsmaatregelen
MENTIS

...uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieŽn, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden. Klachten Geen enkele klacht betreffende de geleverde goederen en diensten of facturen is ontvankelijk, indien deze niet schriftel...

1000 Brussel

02/309 40 17

tag: overheidsmaatregelen
NESTOR COMPANY

...onvoldoende toevoer van grondstoffen onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij de toeleveranciers, alsmede wanprestaties bij de toeleveranciers waardoor NESTOR COMPANY haar verplichtingen jegens de Koper niet meer kan nakomen. Indien naar het oordeel van NESTOR COMPANY de overmacht...

9800 Deinze

09/380 40 20

tag: overheidsmaatregelen
HAAGEN FIRE TRAINING PRODUCTS

...werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerien, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van HAAGEN als bij derden, van wie HAAGEN de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en...

2387 Baarle-Hertog

014/69 98 20

tag: overheidsmaatregelen
AUDIOVISIE GOETHALS

...3. In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en of overheidsmaatregelen, zijn wij ontslagen van de verplichtingen tot levering en of uitvoering. Wij hebben dan de keus tussen verbreking van rechtswegen van de overeenkomst zonder schadevergoeding, en anderzijds de verlenging van de termijnen van levering en of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderb...

8310 Brugge

050 37 50 30

tag: overheidsmaatregelen
PROVIRON INDUSTRIES

...Partijen beschouwen de volgende omstandigheden als een geval van overmacht overheidsmaatregelen, oorlog, opstand, staking, lock-out, brand, machinebreuk, onvoldoende bevoorrading met grondstoffen en energie, onderbreking van vervoer of alle andere omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, die de normale productie of verzending van goederen belemmeren. Deze omstandighed...

2620 Hemiksem

03/870 88 20

tag: overheidsmaatregelen
COUTURE NADINE

...in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en of fabrikanten van FILLINE BVBA COUTURE NADINE alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. FILLINE BVBA COUTURE NADINE behoudt zich in het geval van...

9820 Merelbeke

09/362 53 00

tag: overheidsmaatregelen
OSTEND BASIC CHEMICALS

...Partijen beschouwen de volgende omstandigheden als een geval van overmacht overheidsmaatregelen, oorlog, opstand, staking, lock-out, brand, machinebreuk, onvoldoende bevoorrading met grondstoffen en energie, onderbreking van vervoer of alle andere omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, die de normale productie of verzending van goederen belemmeren. Deze omstandighed...

8400 Oostende

059/55 38 00

tag: overheidsmaatregelen
ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE

...omstandigheid die het bekomen van goederen moeilijk maakt zoals embargo?s, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen en opstanden, lock-outs, rellen, machinebreuk, epidemieŽn, brand, ernstige ongevallenen, in het algemeen, alle gebeurtenissen die van dien aard zijn dat zij de bevoorrading of de normale verzending van onze producten belemmeren. Artikel 10 consignatie a De handelaar, cons...

4950 Waimes

080/67 01 75

tag: overheidsmaatregelen
METAL GALVA PLUS

...burgeroorlog, oproer, watersnood, brand, staking, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, vertraagde leveringen van onze leveranciers of bedrijfsstoringen bij ons of bij onze leveranciers of fabrikanten evenals iedere andere omstandigheid die ons de nakoming van de overeenkomst definitief of tijdelijk verhindert. Reservering Teneinde een tijdige levering van goederen conform h...

3900 Overpelt

011 80 03 80

tag: overheidsmaatregelen
PROVIRON CAPITAL

...Partijen beschouwen de volgende omstandigheden als een geval van overmacht overheidsmaatregelen, oorlog, opstand, staking, lock-out, brand, machinebreuk, onvoldoende bevoorrading met grondstoffen en energie, onderbreking van vervoer of alle andere omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, die de normale productie of verzending van goederen belemmeren. Deze omstandighed...

2620 Hemiksem

03/870 88 20

tag: overheidsmaatregelen
PETER BECKERS MAASLAND

...omstandigheid die het bekomen van goederen moeilijk maakt zoals embargo?s, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen en opstanden, lock-outs, rellen, machinebreuk, epidemieŽn, brand, ernstige ongevallenen, in het algemeen, alle gebeurtenissen die van dien aard zijn dat zij de bevoorrading of de normale verzending van onze producten belemmeren. Artikel 10 consignatie a De handelaar, cons...

3650 Dilsen-Stokkem

089/62 97 80

tag: overheidsmaatregelen

» We tonen top 61-75 van 75 aanbevolen bedrijven

Ticketmaster Belgium

...beschouwd staking, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, technische defecten, overstromingen. SHERPA.BE is er niet toe gehouden het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de situatie in geval van overmacht. 9. De Koper verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de w...

1020 Brussel

02 300 12 12

tag: overheidsmaatregelen
DGS-TRANSPORT

...overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen. Indien door overmacht iTecom BVBA langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbin...

1731 Asse

052/55 04 25

tag: overheidsmaatregelen
Computer Networking Belgium - Laser Computer Distribution

...ook. 3.5. In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en of overheidsmaatregelen, is de verkoper ontslagen van de verplichting tot levering en of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de leveranciers van de verkoper, om welke reden dan ook. De verkoper heeft dan de keuze tussen enerzijds de verbreking van rechtswege van de overeenkoms...

2860 Sint-Katelijne-Waver

015 30 62 10

tag: overheidsmaatregelen
CLAESSEN ELGB

...afgeroepen zijn- de prijzen of de leveringsvoorwaarden te wijzigen, indien overheidsmaatregelen van welke aard dan ook of maatregelen van onze leveranciers ons daartoe aanshyleiding geven, met dien verstande, dat van toepasshysing zullen zijn de prijzen, kortingen en leveringsvoorwaarden welke gelden op de dag van levering. Onverminderd de algemeshyne toepasseshylijkheid dez...

3500 Hasselt

014/85 98 98

tag: overheidsmaatregelen
CLAESSEN HOLDING

...afgeroepen zijn- de prijzen of de leveringsvoorwaarden te wijzigen, indien overheidsmaatregelen van welke aard dan ook of maatregelen van onze leveranciers ons daartoe aanshyleiding geven, met dien verstande, dat van toepasshysing zullen zijn de prijzen, kortingen en leveringsvoorwaarden welke gelden op de dag van levering. Onverminderd de algemeshyne toepasseshylijkheid dez...

3500 Hasselt

014/85 98 98

tag: overheidsmaatregelen
Miele

...omstandigheid die het bekomen van goederen moeilijk maakt zoals embargo?s, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen en opstanden, lock-outs, rellen, machinebreuk, epidemieŽn, brand, ernstige ongevallenen, in het algemeen, alle gebeurtenissen die van dien aard zijn dat zij de bevoorrading of de normale verzending van onze producten belemmeren. Artikel 10 consignatie a De handelaar, cons...

1730 Asse

056/75 45 10

tag: overheidsmaatregelen
DOBBIT

...en of publicatiedata. Alle gevallen van overmacht, brand, staking en overheidsmaatregelen ontslaan ons van elke verantwoordelijkheid ten aanzien van de medecontractant, waarbij de overeenkomst desnoods kan verbroken worden zonder enig recht op schadevergoeding voor de medecontractant. Wij hebben steeds het recht voorschotfacturen te sturen voor gedeeltelijk uitgevoerde werken,...

8210 Zedelgem

050/24 04 04

tag: overheidsmaatregelen
VOSSEN LABORATORIES

...of grondstoffen welke wij van onze leveranciers betrekken, of indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd die gevolgen hebben welke niet als normale handelsrisicos zijn aan te merken, zijn wij gerechtigd wederpartij dienovereenkomstig toeslagen op de prijzen der lopende bestellingen te berekenen. Indien dienstverlening is overeengekomen zijn wij bevoegd om eventuele kosten,...

3500 Hasselt
tag: overheidsmaatregelen
LAMPE TEXTILES

...en die het onmogelijk maken de prestatiedeadlines te halen. Bijvoorbeeld overheidsmaatregelen, oproer, oorlogen, natuurrampen, gebrek aan energie of grondstoffen, stakingen, lockout, gebrek aan vervoermiddelen enz. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkel geval van overmacht dat buiten de controle van een van de partijen valt de koper zal ontslaan van zijn primaire verb...

8700 Tielt

051 42 66 99

tag: overheidsmaatregelen
VLAAMS INSTITUUT VOOR SPORTBEHEER EN RECREATIEBELEID

...Wet 1973 Decreet 1974 Het Cultuurpact is van toepassing op alle overheidsmaatregelen inzake culturele aangelegenheden, vastgelegd in artikel 59 bis, sect2, 1deg van de Grondwet. Het gaat om een breed toepassingsgebied cultuur, kunstenbeleid, bibliotheekwerking, museum- en erfgoedbeleid, jeugd- en sportbeleid, vorming, vrijetijdsbeleid en toerisme. Het cultuurpact bep...

9100 Sint-Niklaas

03 780 91 00

tag: overheidsmaatregelen
Adriaenssens & CO

...epidemie, ziekte, brand, verandering van transporttarieven, douanetarieven, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door de leverancier, staking bij de leverancier, faillissement van de leverancier, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, vernieling van de machines, enz. c. Ingeval van overmacht of vreemde oorzaak wordt de leveringstermijn of servic...

9150 Kruibeke
tag: overheidsmaatregelen
AURORA

Antwerpseweg 11 2340 Beerse

2340 Beerse

014/61 19 41

tag: overheidsmaatregelen
BOTERDAELE ERIK

...overmacht worden niet-limitatief volgende gevallen begrepen transport, overheidsmaatregelen, verlies, weersomstandigheden enz. De verkoper verbindt er zich in deze omstandigheden toe te trachten de bestelde goederen te vervangen door gelijkaardige planten. Artikel 9 De overeenkomst en handelsrelaties worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen dienen beoordeeld te...

9230 Wetteren

0475/7 5 72 89

tag: overheidsmaatregelen
Dentaurum Benelux

...zijn leveringsvertragingen bij de toeleverancier, arbeidsconflict, overheidsmaatregelen, tekort aan grondstoffen of energie, zware bedrijfsstoringen door vernieling van het bedrijf in zijn geheel of van belangrijke afdelingen of door uitval van onontbeerlijke productie-installaties, ernstige transportstoringen enz. Duurt de overmachtsituatie langer dan vier maanden, dan hebbe...

2000 Antwerpen

03/707 23 20

tag: overheidsmaatregelen
CPP - INCOFIN

...middelen uit het land te recupereren wegens deviezenschaarste of andere overheidsmaatregelen. Om deze risico?s in te dekken, sloten we een verzekeringspolis af met de Credendo Group, de Belgische exportkredietverzekeraar. Er zijn ook markt- en omgevingsrisico?s, die ingedijkt worden door een gezonde geografische spreiding van onze portefeuille. Ten slotte behouden we een actieve c...

9000 Gent
tag: overheidsmaatregelen
We tonen maximum de top 75 van vele bedrijven.

Aanbevolen bedrijven in

AGENTSCHAP ONDERNEMEN